Tham Lang Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Tham Lang lâm cung Tài Bạch, thích nhất cùng Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh nằm cùng, chủ sung túc, chủ hoạch phát, hoặc có được tiền tài ngoài ý muốn。 Sao Hóa Kị thì chủ làm hao phí tinh thần。 Hội Không Kiếp、 Đại Hao、 tiền đến tiền đi。 Thích nhất Lộc TồnHóa Lộc hội chiếu, tài lộc đầy đủ。 Cùng Hóa Lộc、 Hóa QuyềnHóa Khoa hội chiếu, đã phú còn quý。 Cùng Kình DươngĐà La、 Đại Hao、 Không Kiếp đồng hội, vì bài bạc đầu cơ hoặc ham mê khác mà khuynh gia。 Gia hội Hồng LoanThiên HỷLiêm TrinhThiên DiêuÂm SátHàm Trì, vì sắc mà phá sản。 Cùng sao Thiên Nguyệt hội chiếu, vì bệnh tổn tài。 <Bạn là mẫu người mệnh Thất Sát, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, năng lực đảm đương gánh vác rất mạnh, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Tham Lang cung Tài Bạch có thể làm nghề xoa bóp làm đẹp

Bình Chú Về Tham Lang Cung Tài Bạch

(1) Tham Lang cung Tài Bạch, chủ phú không chủ quý, thích nhất đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc, chủ [tài lộc đầy đủ], tuy không nhất định có thể thành đại phú, nhưng lại là tài nguyên như tế thủy trường lưu (nước chảy nhỏ thì sẽ dài), một đời có tiền tài khả dụng。 Một cách cục này khá phù hợp kinh thương。 Ngoài ra, Tham Lang cũng thích được Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, thành là [Hỏa Tham cách] hoặc [Linh Tham cách], chủ [phú quý、 chủ hoạch phát、 hoặc có được tiền tài ngoài ý muốn]。 Tài khí của nó khá là to lớn, bất quá, nếu càng có Kình Dương、 Đà La、 Hóa Kị, tại tam phương tứ chính xuất hiện, mới chủ phát không lâu bền。 Dễ dàng được nhanh mất nhanh, chỉ có phú quý trên giấy, như oanh liệt một thời。 Tham Lang cung Tài Bạch, kết cấu cát lợi nhất là thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh tương hội, còn tam phương tứ chính không thấy Dương Đà Kị cùng Không Kiếp Đại Hao, có thể thành đại phú mà có thể tích tụ。 <Thiên Lương cung Huynh Đệ thường có anh em chênh lệch nhiều tuổi, anh chị em trong nhà giúp đỡ che chở lẫn nhau>(2) Tham Lang cung Tài Bạch không thích hội Hóa Kị, Tham Lang Hóa Kị chủ cầu tài đa phần sinh cạnh tranh, [lao tâm phí thần], hội Vũ Khúc Hóa Kị thì bất lợi tài vận, có tượng lỗ vốn phá bại; Liêm Trinh Hóa Kị cũng có tính chất cùng loại。 Nếu như thấy Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, còn có Kình Dương、 Đà La、 Thiên Hình v.v, càng chủ vì tiền tài sinh tai họa。  

(3) Tham Lang cùng Địa Không, Địa Kiếp Đại Hao hội, là tượng tiền đến tiền đi, nếu như càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, có được bạo phát mức độ lớn, nhưng còn nhanh chóng phá bại, còn khó mà đội đất sống lại。  

(4) Tham Lang cung Tài Bạch hội Tam cát hóa, tuy nói là [đã phú còn quý], nhưng không có Lộc Tồn Hỏa Linh, hay là tài phú không đủ, quý khí thì có dư。 <Thiên Tướng cung Phu Thê thường là vợ hoặc chồng sẽ là người đáng tin cậy, chăm lo sắp xếp nhà cửa ổn thỏa>

 

(5) Tham Lang cung Tài Bạch hội Dương Đà Không Kiếp Đại Hao, chủ bài bạc đầu cơ khuynh gia, nên một cách cục này, không phù hợp tham gia hoạt động tài chính đầu tư, cũng nên phòng ngừa các loại hình thức hoạt động mua đi bán lại。  

(6) Tham Lang hội các  đào hoa Tạp diệu, chủ [vì sắc phá sản], đây nhưng chỉ nói ra trong đó một mặt không cát lợi, nếu như càng gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã、 Tam cát hóa v.v, thì thích hợp người khác giới sinh tài, tham gia nghề nghiệp phục vụ người khác giới, hoặc kinh doanh lấy người khác giới là đối tượng làm sinh ý。 Ví dụ như, nữ tính kinh doanh phục vụ phòng tắm xoa bóp Phần Lan dành cho nam, nam tính bán đồ lót của nữ nhân v.v。 Ngoài ra, Tham Lang hội các sao đào hoa, cũng phù hợp tham gia sự nghiệp giải trí。  

(7) Tham Lang Thiên Nguyệt đồng độ, càng gặp Kình Dương Đà La Hóa Kị, mới chủ [vì bệnh tổn tài], nhưng nếu có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh, thì có thể kinh doanh ngành thuốc phát đạt, hoặc kinh doanh buôn bán cùng sức khỏe bảo vệ sức khỏe có liên quan。 <Cự Môn cung Tử Tức thì giữa cha mẹ và con cái rất dễ có khoảng cách, con cái chống cự, thậm chí là gạt bỏ lẫn nhau>
<Thái Âm cung Tật Ách dễ mắc các bệnh về da, phụ nữ thì dễ mắc bệnh phụ khoa, thân thể dễ hao tổn suy nhược>

<Thiên Phủ cung Thiên Di đi xa có nhiều cơ hội, thường ở những môi trường có điều kiện, ra ngoài có quý nhân trợ giúp> 

<Phá Quân cung Quan Lộc thường có duyên với các ngành nghề như binh nghiệp, xây dựng, có tính chất khai phá, mạo hiểm>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this