Thái Âm Cung Tật Ách

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Thái Âm tại cung Tật Ách chủ các chứng âm phận hao tổn vô ích、 liệt dương、 tiêu chảy、 cổ trướng、 phù thũng、 thấp khí、 tì vị、 ruột non thấp nhiệt trở ngại。

Thái Âm cung Tật ách có thể chủ cơ năng thận

Bình Chú Về Thái Âm Cung Tật Ách

  (1) Thái Âm là Âm thủy, tại trong Âm Dương Ngũ hành của Trung Y là Thận, đây là căn bản của cơ năng sinh mệnh, cũng chủ hệ thống sinh sản、 cơ năng tính dục v.v, chủ yếu là chứng Thận âm suy hư, triệu chứng cụ thể, bao quát [liệt dương、 tiêu chảy、 cổ trướng、 phù thũng、 thấp khí、 tì vị ruột non nóng ẩm trở ngại。] tính chất khá là phức tạp。

  (2) Thái Âm cung Tật Ách cùng Hỏa TinhLinh TinhKình DươngĐà LaĐịa KhôngĐịa KiếpThiên Hình các loại tương hội, chủ chứng hư nhược của cơ năng thận đối với thân thể, thường thấy nhất đích thị là bệnh tiểu đường、 phù thũng。

  (3) Thái Âm tính nhu, rất bị ảnh hưởng của đào hoa Tạp diệu, vì vậy, cùng Hồng LoanThiên HỷHàm TrìĐại HaoThiên DiêuMộc Dục tương hội, hoặc cung Tật Ách nhập cung hạn Tham Lang hoặc Liêm Trinh mà có đào hoa tạp tinh, thường chủ thận âm hư vì buông thả quá mức dẫn đến, như người và chân tay lạnh、 nước tiểu trong、 liệt dương không lên、 mộng tinh、 mộng tinh hoạt tinh v.v。 Nữ mệnh thì chủ thiếu ham muốn tính dục các loại。

  (4) Thái Âm cùng Thiên Cơ đồng độ, hoặc Thiên Cơ củng chiếu, vì Thiên Cơ thuộc Âm mộc, chủ công năng gan, mà gan trên Trung Y Học, đã bao quát hệ thống thần kinh, vì vậy, tinh hệ này càng gặp đào hoa Tạp diệu, liền chủ liệt dương do tâm lý hoặc cơ năng thần kinh dẫn đến, hoặc thiếu ham muốn tính dục của phụ nữ。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *