Thiên Đồng Hóa Kỵ

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Thiên Đồng Hóa Kỵ

Thiên Đồng là phúc tinh, có lực lượng của giải ách, nên không sợ Hóa Kỵ làm hại, bị xung kích từ Hóa Kỵ ảnh hưởng khá nhỏ。

Càng là khi sao Thiên Đồng nhập miếu, Hóa Kỵ đối với mức độ ảnh hưởng của nó, càng là bé nhỏ không đáng kể, nhưng nếu cư lạc hãm gia hội sát tinh, thì bị hại lớn hơn, biểu hiện là tâm thần không yên, cảm xúc suy sụp, vì vậy không cách nào chuyên tâm phát triển sự nghiệp của bản thân。

Còn thường thường biểu trưng là lý tưởng vượt qua hiện thực, vì vậy theo đuổi của cuộc đời đặc biệt gian khổ。

Vì vậy nói, tại trên lịch trình của cuộc đời, ngoài một số cách cục đặc biệt, khi Mệnh Thiên Đồng hóa ra Kỵ tinh, khốn nhiễu của nó thường thường biểu hiện tại đời sống tinh thần, mà không tại sinh hoạt vật chất。

Sao Thiên Đồng chủ tay trắng lập nghiệp, mở rộng là trung niên tất có một đoạn gian khổ, sau khi Hóa Kỵ tăng mạnh loại này ý nghĩa。

Vì vậy, thường thường là thiếu niên gia cảnh không tầm thường, đột nhiên phát sinh biến hóa, bởi là cần phải độc lập sinh hoạt, nhiều lần trải qua gian khổ của cuộc đời。

Sao Thiên Đồng còn là tinh diệu của cảm tình, sau khi Hóa Kỵ, thường chủ cảm tình phát sinh khốn nhiễu, mắc vào tình yêu đau khổ, yêu đương dị dạng, người trong cuộc thường thường không cách nào tự thoát khỏi, vì vậy mà ảnh hưởng sự nghiệp。

Nếu cùng sao Cự Môn đồng độ hoặc đối củng, thì một đời cảm tình khốn nhiễu càng lớn。

Thiên Đồng Hóa K, cũng thường thường biểu trưng là thần kinh suy nhược, cũng tức cổ nhân cái gọi là âm hư、 khí hư。

Bởi vì Thiên Đồng Hóa Kỵ bất cát, chủ yếu do tinh thần, vì vậy không thích nhất nằm ở cung Phúc Đức

Nhưng nếu khi sao Địa Khôngsao Địa Kiếp đồng hội, Thiên Đồng Hóa Kỵ có lúc trái lại tượng trưng người này có nhân sinh quan cá nhân riêng biệt, rất nhiều cách nghĩ tuy không là người có thể lý giải, nhưng mà người trong cuộc lại có thể tự tìm niềm vui theo cách riêng。

Nhưng mà nếu có sao Âm Sátsao Thiên Diêu cùng nó đồng độ, thì người trong cuộc liền không dưỡng đức không được, bằng không cuộc đời tất nhiên sẽ đụng đến đả kích to lớn, còn khả năng vì vậy thất bại hoàn toàn。

Thiên Đồng Hóa Kỵ không phù hợp nằm ở cung vị lục thân, ảnh hưởng trực tiếp nhất là cảm tình phát sinh biến hóa bất lợi, cho nên quan hệ ác liệt, hoặc lục thân gặp phải bất hạnh, cho nên thương tâm rơi lệ。

Nếu Thiên Đồng cung Ph Mu Hóa Kỵ, thấy Ha TinhLinh Tinh, thì là cực nhiều rời bỏ tổ tiên xa nhà, hoặc cho đi gửi người khác nuôi。

Cung Phu Thê không phù hợp nhất thấy Thiên Đồng Hóa Kỵ, thấy thì chủ người hữu tình không cách nào kết hợp, hoặc một đời yêu đương nhiều đau khổ, khắc cốt ghi tâm, cho dù người có thể kết hợp, thì trái lại nhiều hiểu lầm các kiểu。

Thiên Đồng Hóa Kỵ nếu cùng sao Lộc Tồn đồng độ, ở cung vị Lục thân càng là không phù hợp, thường biểu hiện là cùng lục thân vì lợi mà bất hòa。

Thiên Đồng cung Tt Ách Hóa Kỵ, Thiên Đồng Hóa Kỵ có thể tăng nặng bệnh tình, cũng có thể khiến nó chuyển biến là bệnh mãn tính, cho nên ảnh hưởng tinh thần hưởng thụ。

Cơ bản mà nói, phàm Thiên Đồng Hóa Kỵ chủ bệnh tình tăng thêm đau khổ, mà nơi mắc bệnh, cũng thiên hướng ở hệ thống thần kinh, khi Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng hội, thiên hướng này càng nghiêm trọng。

Thiên Đồng Hóa Kỵ Tại 12 Cung

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Mệnh Thân: Thiên Đồng Hóa Kỵ, chủ tổn phúc、 tổn thọ。 Thiên Đồng Hóa Kỵ chủ chậm chạp, không ưa thích công tác, nhưng không thể không gian khổ, có cơ hội cũng nắm không chắc。 Hai loại tình hình, có một chút bất đồng。

Sao Thiên Đồng chủ cân bằng, Hóa Kỵ chủ bản thân có cân bằng không tốt về vấn đề、 thân thể、 quan hệ nhân tế đều đúng。 Người Thiên Đồng Hóa Kỵ, từ trong lòng thường cảm thấy mâu thuẫn。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Huynh Đệ: cùng anh em bạn bè thường có sự tình hài hòa không tốt。 Chủ anh chị em có phúc không biết hưởng, vô phúc hưởng thụ hoặc thân thể không tốt。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Phu Thê: chủ cảm tình vợ chồng không hài hòa, khó cân bằng。 Chủ phối ngẫu có phúc không biết hưởng。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Tử Tức: con cái có phúc không hưởng, thích gian khổ。 Bản thân thích tại bên ngoài gian khổ, không hưởng phúc ở nhà。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Tài Bạch: chủ kiếm tiền không dễ, so với người khác ít hơn, dẫn đến thường có tiền tài, như tiết kiệm khoản chi、 hiệp thương kéo dài lỡ việc chi tiền v.v。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Tật Ách: Thiên Đồng Hóa Kỵ tức không có công giải ách, thân thể không tốt, còn nhiều nhọc lòng, càng nhọc lòng thân thể càng không tốt。 Thông thường là bàng quang、 thận có vấn đề。 Nữ mệnh còn chủ kỳ kinh không đều。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Thiên Di: ra cửa thường có sự việc cân đối không tốt, tại bên ngoài hao tổn, cũng không phải hưởng phúc, chung quy bận rộn。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Nô Bộc: chủ cùng bạn bè thường hiệp thương không ổn。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Quan Lộc: chủ không có quý nhân hỗ trợ, kế hoạch không toàn、 xã giao còn không tốt, bản thân vất vả gian khổ, không có phát triển quá tốt。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Điền Trạch: chủ ở nhà cũng không an yên, nhọc lòng đông nhọc lòng tây。 Chủ trong nhà thiết bị cấp nước có mao bệnh, như vòi nước bị hỏng、  ống dẫn nước vỡ、  lu nước phá。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Phúc Đức: Thiên Đồng là phúc tinh, Hóa Kỵ tọa Phúc Đức, vô phúc có thể hưởng, còn chủ thân thể không tốt, mà Thiên Đồng không cách nào giải ách。

✪ Thiên Đồng Hóa Kỵ cung Phụ Mẫu: chủ cha mẹ không biết hưởng phúc, mà thân thể không tốt。
Share this