Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu nhập miếu, chủ cha mẹ song toàn, không có hình khắc。 chỉ cùng sao Cự Môn đồng cung, thì giữa cha con có ý kiến。 Gặp Kình Dương、 Đà La、 Hỏa TinhLinh Tinh, ấu niên phải quá kế hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự), bằng không hình khắc。 Hội Không Kiếp、 Thiên Hình, cũng chủ khắc。 <Liêm Trinh cung Phu Thê sẽ khiến bạn rất khó tìm được một nửa kia, đơn giản là vì tiêu chuẩn của bạn quá khắt khe, cao quá không được mà thấp quá cũng không xong! Bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu

(1) Sao Thiên Đồng lợi cho quan hệ lục thân, tính chất ôn hòa, tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản của nó là [cha mẹ song toàn, không có hình khắc], có thể tại dưới che chở của song thân trưởng thành。 Cùng Văn Xương、 Văn Khúc tương hội, chủ giữa hai đời có cảm tình, ít khoảng cách; Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt tương hội, chủ được dìu dắt tốt đẹp chiếu cố, cung cấp sách dạy học。(2) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, bị ảnh hưởng của Cự Môn, nên chủ khẩu thiệt phân tranh, Thiên Đồng cung Phụ Mẫu thấy tinh tượng này, chủ giữa hai đời [có ý kiến], lẫn nhau có khoảng cách, khó mà trao đổi, Cự Môn Hóa Kị hoặc Thiên Đồng Hóa Kị, đều có tổn hại cảm tình, cùng trú một nhà mà thiếu cảm tình。 Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, cũng có tính chất tương tự Thiên Đồng Cự Môn, nhưng nếu đắc Thiên Khôi Thiên Việt, còn là chủ có lực che chở。 dưới so sánh, Thiên Đồng Thái Âm tính chất khá đẹp, nhưng Thái Âm tại cung Phụ Mẫu, bất lợi người thân nữ giới, tức bất lợi mẹ, nên chú ý quan hệ cùng mẫu thân。

(3) Thiên Đồng cung Phụ Mẫu hội Tứ sát, chủ hình khắc, tại cổ đại dùng[quá kế hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự)] làm xu cát tị hung, tại hiện đại thì không có một tập tục này。Hội Địa Không Địa Kiếp Thiên Hình, cũng có tính chất đồng dạng。 <Người có Vũ Khúc cung Phúc Đức yêu tiền và thích hưởng thụ cảm giác kiếm tiền, đó là lẽ sống của đời bạn phải không?>

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu chủ cha mẹ yêu thương

Luận Thêm Về Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu

Nội dung được tham khảo từ website Huyền Thiên Các : https://huyenthiencac.vn/sao-thien-dong-cung-phu-mau/
Thiên Đồng Hóa Lộc tọa cung Phụ Mẫu, cha mẹ đắc lực, có phúc tướng, được ân đức lớn của cha。

Thiên Đồng Hóa Quyền tọa cung Phụ Mẫu, cha mẹ từ ái có phúc, bản thân có thể được đến di truyền và dạy dỗ tốt đẹp。

Thiên Đồng Hóa Kị cung Phụ Mẫu, cha mẹ gian khổ phúc ít, thân thể không tốt; di truyền của bản thân không tốt, nhận cha mẹ nuôi hoặc cho làm con thừa tự tốt hơn。

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, cùng sao Kình Dương đồng cung, chủ nhận áp lực từ cấp trên, đến nỗi bất hòa; cùng sao Đà La đồng cung, thấy Hình Kị, chủ bị cấp trên liên lụy; cùng Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng cung, thường xuyên thay đổi cấp trên, cũng chủ ấu niên rời xa cha mẹ。 <Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mua nhà ở một nơi xa, thậm chí là nước ngoài, hoặc bạn có đang làm ở công ty nước ngoài không, điều này có liên quan gì đến Thái Dương cung Điền Trạch không?>Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, hội sao Địa Không、 sao Địa Kiếp、 sao Thiên Hình, cũng chủ hình khắc。

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, cùng Sát Kị Hình diệu đồng hội, còn có cát diệu hoặc cát hóa, càng là Thiên Đồng Hóa Lộc, thường thường chủ cha mẹ sản nghiệp tuy phong phú, nhưng được không đến tay。

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, nếu thấy sao Văn Xươngsao Văn Khúccác sao đào hoa, chủ cha có ngoại tình, hoặc chủ chính mình là do vợ kế vợ bé sinh ra。

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, cùng sao Tả Phùsao Hữu Bật, hoặc sao Thiên Khôisao Thiên Việt đồng hội, phải gặp cả một đôi mới cát, thấy đơn tinh, chủ cha mẹ hai lần hôn nhân, không tất thấy sát là vậy。 <Cung Nô Bộc Thiên Cơ nhiều bạn bè khôn khéo, có thể giúp đỡ ta về kế hoạch nhưng bạn bè lại thường hay thay đổi, khó mà có bạn lâu bền>Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu, Lưu niên không phù hợp Liêm Trinh Hóa Kị, nếu cung Phụ Mẫu thấy sao Văn Xương、 sao Văn Khúc cùng sát diệu(hoặc cung Mệnh thấy Xương Khúc、 cung Phụ Mẫu gặp sát tinh), chủ tang phục。

Sao Thiên Đồng ở Mão Dậu thủ cung Phụ Mẫu, kị nhất sao Kình Dương, là đao rút khỏi bao, hình khắc nặng。

Sao Thiên Đồng ở cung Mão thủ cung Phụ Mẫu, phùng sao Cự Môn hoặc Văn Xương Hóa Kị, cha mẹ từng phạm qua quan ty。

Sao Thiên Đồng tại Thìn Tuất thủ cung Phụ Mẫu,sợ nhất cung đối Cự Môn Hóa Kị, chủ cha con không hòa hợp,cũng chủ cùng cấp trên bất hòa。
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
 
Share this