Thái Dương Cung Điền Trạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Dương Cung Điền Trạch Luận Giải

  Sao Thái Dương là một cái tinh diệu phù động, vì vậy tại cung Điền Trạch cũng có ý nghĩa của phù động, sản nghiệp tổ truyền liền có xu thế giảm sút đi。 Nhập miếu có cát tinh phù trợ, còn là không tránh được có sự thực phù động biến đổi。 Nhưng cùng sao Thái Âm hoặc cùng sao Cự Môn đồng độ, tại cung Dần hoặc cung Thân, có cát tinh phù trợ, không gặp Tứ sát Không Kiếp tinh diệu, thì sản nghiệp tăng nhiều, nhưng còn là vì sản nghiệp mà sinh ra tình hình minh tranh ám đấu。 Thái Dương、 Thiên Lương đồng độ, tại cung Mão、 Dậu, chủ có tài sản của công đấu tranh。 <Liêm Trinh cung Phu Thê sẽ khiến bạn rất khó tìm được một nửa kia, đơn giản là vì tiêu chuẩn của bạn quá khắt khe, cao quá không được mà thấp quá cũng không xong! Bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Thái Dương cung Điền Trạch chủ hay di chuyển nhà cửa

Bình Chú Về Thái Dương Cung Điền Trạch

  (1) Thái Dương tại cung Điền Trạch, bởi vì Thái Dương từ hướng Đông mà ra, còn hướng về Tây lạc hạ, tại trong quan niệm truyền thống Trung Quốc, là không ngừng mà di động, vì vậy, Thái Dương chủ động, đây tại trong văn tự có liên quan của cung Thiên Di, đã có đề cập đến。 Thái Dương cung Điền Trạch đều không lấy cát luận, bởi vì sản nghiệp nên ổn định là phù hợp, thường thường biến hóa, thì có được mà lại mất, mất rồi còn lại được, đều không an ổn。 Bất quá, tại trong xã hội Hồng Kông, mọi người thường thường nhà nhỏ đổi nhà lớn, đầu tư thất bại, còn phải nhà lớn đổi nhà nhỏ, biến động đã tập mãi thành quen。 Nhưng mà, thông thường mà nói, tựu là tại xã hội hiện đại, cũng không lấy biến động điền sản là cát lợi, tình huống cụ thể là tổ nghiệp thoái bại, đã thừa kế mà phá bại, hoặc trước phá bại lại tự mua, có được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt cùng Tam cát hóa, chủ sau khi thoái bại tự mua an ổn, nhưng nếu như thấy sát diệu, thì còn là không chủ an ổn。 <Thiên Đồng cung Phụ Mẫu thường có cảm giác hài lòng về cha mẹ, tình cảm giữa bản thân và cha mẹ tốt, trừ những trường hợp cách cục quá xấu do sát tinh quấy phá>  (2) Nguyên văn đề cập đến Thái Dương cung Điền Trạch, Thái Dương Cự Môn tại cung Dần cung Thân đồng độ, trải qua tá tinh an cung, tam phương gặp Thái Âm, chủ có [vì sản nghiệp sinh ra minh tranh ám đấu], đây là bởi vì Thái Dương chủ biến động, mà Cự Môn thì chủ khẩu thiệt phân tranh, vì vậy có khắc ứng này。 Nguyên văn cũng đề cập đến Thái Dương và Thái Âm đồng độ, đây tất phải trải qua tá tinh an cung, hội lên Cự Môn mới đúng, cung gốc là cung Điền Trạch, không thấy Cự Môn, không có khắc ứng của minh tranh ám đấu。

  (3) Thái Dương Thiên Lương đồng độ ở cung Điền Trạch, chủ vì của công đấu tranh, nhưng lấy gặp Kình Dương Thiên Hình mới đúng, tại xã hội hiện đại, đa phần vì vấn đề đất đai nhà lầu, bị chính phủ khiếu nại, đây càng là các loại vấn đề liên quan đến chiếm dụng đất công。 <Người có Vũ Khúc cung Phúc Đức yêu tiền và thích hưởng thụ cảm giác kiếm tiền, đó là lẽ sống của đời bạn phải không?>


<Cung Nô Bộc Thiên Cơ nhiều bạn bè khôn khéo, có thể giúp đỡ ta về kế hoạch nhưng bạn bè lại thường hay thay đổi, khó mà có bạn lâu bền>

Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
 
Share this