Thiên Tướng Cung Điền Trạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Điền Trạch, có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa hội chiếu, hoặc có sao Lộc Tồn đồng độ, chủ sản nghiệp phong phú。 Tử Vi đồng độ, chủ trung niên tăng thêm điền sản sở hữu nhà đất。 Cùng Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, chủ gia tài phá hao。 Vũ KhúcPhá Quân củng chiếu, chủ gia sản tổ nghiệp từng bước lụi bại。 Sao Hóa Kị, gia trạch không an yên, nhiều bệnh, đa tai, nhiều sự cố khẩu thiệt。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, chủ gia nghiệp phá sạch hoặc vì sản nghiệp dẫn đến tai họa、 liên quan kiện tụng、 phân tranh、 thị phi。 

Thiên Tướng cung Điền Trạch chủ nhà cửa bậc trung

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Điền Trạch

(1) Thiên Tướng cung Điền Trạch, tính chất bình bình, lấy đắc Lộc là đẹp, vô luận Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đều cát lợi, có thể mua sản nghiệp, càng có Tam cát hóa cùng với cát tinh, [chủ sản nghiệp phong phú], Thiên Vu đồng độ, có thể thừa kế tổ nghiệp。  

(2) Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, tổ nghiệp khó có được, nhưng lại có thể tự mua, nhưng có được muộn, như nguyên văn chỗ nói, [trung niên tăng thêm điền sản sở hữu nhà đất], thấy lộc thì sở hữu nhà đất phong phú。 Kiến sát còn là chủ bất lợi。  

(3) Thiên Tướng cung Điền Trạch cũng không thích Địa KhôngĐịa Kiếp cùng Đại Hao, có tổ nghiệp cũng khó giữ, tự mua cũng cảm giác khó khăn, càng gặp chư Sát Kị, chủ [gia sản phá hao]。 Bất lợi nhất là Thiên Tướng tại cung Tị Hợi, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, tựu là không thấy Không Kiếp Đại Hao, cũng chủ [gia sản tổ nghiệp từng bước lụi bại]。  

(4) Thiên Tướng hội sao Hóa Kị, càng là Hóa Kị cùng Thiên Lương hoặc Kình Dương giáp cung, thành Hình Kị Giáp Ấn cách, có các loại khắc ứng không tốt khác nhau, nhìn tính chất của Tạp diệu đồng độ mà định。 Ví dụ như, Cự Môn Hóa Kị, chủ [nhiều sự cố khẩu thiệt], Thiên Nguyệt đồng độ chủ [nhiều bệnh], Tai SátKiếp SátÂm SátThiên Hư các loại đồng độ, chủ [nhiều tai họa]。 Chư sát đều gặp, thì [gia trạch không an yên]。  

(5) Thiên Tướng cung Điền Trạch hội Tứ sát tính chất bất lợi, có thể chia nhỏ như sau: Kình Dương đồng độ chủ [thị phi], càng có Hóa Kị、 Thiên Hình v.v, chủ [liên quan kiện tụng], Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ chủ [phân tranh], Đà La đồng cung chủ [tai họa], là tai họa gì, phải xem tính chất Tạp diệu。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *