Thiên Tướng Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thiên Tướng cung Quan Lộc nhập miếu, hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng với Lộc TồnTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ là Quốc gia nhân vật quan trọng、 xã hội người nổi tiếng、 người đứng đầu giới kinh thương, đã phú còn quý, thông thạo văn võ。 Tam phương tứ chính không có sát diệu, đều ở trên vũ đài chính trị mưu tính phát triển。 Cùng Tử Vi đồng độ, cũng chủ tiến thân Chính giới。 Vũ Khúc đồng độ, lập công ở biên cương。 Liêm Trinh đồng độ, cũng chủ tham dự chiến tranh, rong ruổi chiến trường。 Cùng Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, có thành có bại, lúc được lúc mất。 Cùng Không Kiếp hội chiếu, phù hợp do kỹ năng nghệ thuật làm nên hoặc sáng lập công xưởng nhà máy, bằng không chủ thất bại phá hao; đầu cơ thì khuynh gia。 Có Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, sự nghiệp nhiều phân tranh、 nhiều biến hóa、 nhiều rắc rối, trong thuận nhiều nghịch cảnh, còn chủ quan tai thị phi。 Tại chính trịtại quân đội hoặc tao ngộ đột nhiên giáng chức, tại kinh thương thì có lật đổ liên quan kiện tụng sập tiệm các loại sự tình。 <Mệnh Thiên Phủ thường là người tính toán cẩn thận kỹ lưỡng, chu toàn và giỏi tích lũy, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Thiên Tướng cung Quan Lộc thường làm vai trò phụ tá

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Quan Lộc

(1) Thiên Tướng cung Quan Lộc, nếu như chỉ là độc tọa, thì là Mệnh của nhị bang hoa đán, dù rằng thấy toàn Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn XươngVăn Khúc、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, cũng chỉ phù hợp làm nhân vật cầm ghế thứ hai, như phía trước đã kể, làm phó tổng giám đốc, không được làm tổng giám đốc, làm phó tổng thư ký, không được làm tổng thư ký。 Nguyên văn chỗ nói, tuy nói là [Quốc gia nhân vật quan trọng、 xã hội người nổi tiếng、 đứng đầu giới kinh thương] nhưng cũng là cao nhất chỉ có thể ở vị trí thứ hai, ví dụ như, làm phó giám đốc, không được làm giám đốc。 Thiên Tướng thủ cung Quan Lộc, bởi vì quan hệ nhân tế khá đẹp, nên chỉ cần thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, liền thích hợp tại [trên vũ đài chính trị mưu tính phát triển]。 Càng được Tam cát hóa càng tốt。 Tham Lang là sao về đào hoa tửu sắc và nhiều ham muốn, Tham Lang cung Phúc Đức có khiến bạn ham chơi nhậu nhẹt và đắm chìm vào tửu sắc bài bạc không?(2) Tử Vi Thiên Tướng đồng độ cung Quan Lộc, tính chất tương đối mạnh mẽ, có đủ năng lực lãnh đạo, thấy các sao cát diệu cát hóa, thích hợp làm quản lý cao tầng, hoặc là [tiến thân Chính giới]。 Vũ Khúc Thiên Tướng, truyền thống xem là tinh hệ của võ tướng, nên có thuyết [lập công biên cương], đây cần lấy gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Hình mới đúng。 Vũ Khúc cũng là chủ Tài Bạch, càng có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã、 Thiên Khôi、 Thiên Việt v.v, có thể tham gia các loại công tác như đầu tư tài chính, kinh tế tài vụ。 Vũ Khúc Thiên Tướng nếu là Sát Kị Hình trùng trùng, thì nên lấy một kỹ năng bên thân, để cầu sinh hoạt an định。 Liêm Trinh Thiên Tướng, truyền thống cũng xem là sao của võ tướng, nên gọi là [rong ruổi chiến trường], nhưng lấy gặp sát diệu mới đúng, có được Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt cùng sao Hóa Quyền, cũng có thể đảm nhiệm tầng lớp lãnh đạo của quân sự cùng kỷ luật bộ đội。 Liêm Trinh Thiên Tướng hội chư cát cùng cát hóa, cũng lợi cho tham gia chính trị, có thể mạnh vì gạp bạo vì tiền。  
<Tham Lang là sao về đào hoa tửu sắc và nhiều ham muốn, Tham Lang cung Phúc Đức có khiến bạn ham chơi nhậu nhẹt và đắm chìm vào tửu sắc bài bạc không?>


(3) Cung Tị Hợi Thiên Tướng độc tọa cung Quan Lộc, [Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu], vì Vũ Phá là tinh hệ có tính biến động lớn, bị ảnh hưởng của nó, chủ sự nghiệp [có thành có bại、 lúc được lúc mất], khi cát hung xen lẫn, tình huống càng là phản phản phúc phúc。 Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, phù hợp lưu động sinh tài, hoặc chủ sự nghiệp đa biến。  

(4) Thiên Tướng cung Quan Lộc hội Địa Không - Địa Kiếp, tính chất cơ bản bất lợi, không thích hợp tham gia hoạt động đầu tư, kinh thương cũng dễ dàng lỗ vốn, càng gặp Đại Hao càng là không cát lợi, nên phù hợp có giỏi về một kỹ thuật, lại thấy cát diệu Lộc diệu, thì có thể [sáng lập công xưởng nhà máy]。 Có Long TrìPhượng Các, phù hợp kỹ năng nghệ thuật。  

(5) Thiên Tướng hội chư sát diệu, sự nghiệp khởi phục, phân tranh biến hóa rắc rối, nên cũng phù hợp giỏi về một kỹ thuật bên thân。 <Thiên Lương cung Nô Bộc thường quen biết và chơi với người hơn tuổi, rất ít chơi cùng đồng lứa hoặc thấp hơn, bạn thấy đúng không?>


 <Cự Môn cung Điền Trạch thường sẽ ở những nơi ồn ào, gần chợ, hoặc có xu hướng mở cửa hàng ăn uống, bạn có thuộc những điều kể trên không?>
<Thiên Lương cung Nô Bộc thường quen biết và chơi với người hơn tuổi, rất ít chơi cùng đồng lứa hoặc thấp hơn, bạn thấy đúng không?>
<Phá Quân cung Phu Thê có phải chồng/ vợ của bạn là người rất mạnh mẽ quyết đoán, hay là tình cảm của bạn sẽ có nhiều rạn nứt?>

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this