Thái Âm Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thái Âm cung Quan Lộc cùng Văn Xương Văn Khúc hội chiếu, phù hợp sự nghiệp văn hóa、 sự nghiệp công chúng。 Tả PhùHữu Bật tương hội, phù hợp Chính giới phát triển。 Thiên Đồng hoặc Thiên Cơ đồng độ, chủ sự nghiệp nhiều biến động, hoặc nghề phù hợp tính chất lưu động。 Hội chiếu Thiên Đồng、 Thiên Lương、 Thiên Cơ, thì phù hợp với cơ quan công xưởng hoặc sự nghiệp trong công chúng nhậm chức, hoặc tổ chức cổ phần công ty hữu hạn mới hợp。 Thiên Cơ đồng độ hội Thiên Lương, phùng Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, phù hợp phương diện nhà máy cầu phát triển。 Cùng Văn Xương、 Văn Khúc、 Phượng CácThiên TàiLong Trì đồng độ, tại giới nghệ thuật bộc lộ tài năng。 Phàm Thiên Cơ、 Thiên Đồng、 Thiên Lương đồng hội, mà Hóa Lộc、 Hóa Khoa、 Hóa Quyền cũng đồng hội chiếu, chủ tài năng xuất chúng nắm giữ quân cảnh đại quyền, trăm vạn hùng sư uy chấn biên cương; lấy không có sát diệu hội chiếu là hợp cách。 Hội chiếu Không Kiếp、 Đại Hao, cũng phù hợp tại phương diện công xưởng mưu cầu tiến triển, nhưng nhiều tiến thoái biến động, hoặc do trong không tưởng ảo tưởng thành sự thực, hoặc là nhà phát minh。

Thái Âm Cung Quan Lộc có thể làm nhà văn

Bình Chú Về Thái Âm Cung Quan Lộc

  (1) Thái Âm là Tài tinh, tại cung Quan Lộc khá phù hợp nghề nghiệp cùng tài vụ、 tài chính、 đầu tư có liên quan, cùng Lộc diệu tương hội càng tốt。

  (2) Thái Âm cung Quan Lộc cùng Văn Xương、 Văn Khúc tương hội, thì tính chất văn nghệ của Thái Âm liền mang cho thúc giục lên, nên văn chương xuất chúng, năng lực sáng tác xuất sắc, có lực sáng tác văn tự, nên phù hợp [sự nghiệp văn hóa], như chuyên mục sáng tác、 biên kịch、 viết sách tiểu thuyết v.v。 Đến nỗi [sự nghiệp công chúng], thì chỉ thuộc công tác văn chức thông thường。 Ngoài ra, Thái Âm Văn Xương Văn Khúc, cũng lợi cho tham gia công tác dạy học, hoặc làm nghiên cứu học thuật。

  (3) Thái Âm cung Quan Lộc hội Tả Phù、 Hữu Bật, chỗ nói [phù hợp Chính giới phát triển], là bởi vì Phụ Bật chủ trợ lực, Thái Âm nhân duyên tốt, nên tham gia chính trị có thể thu được chống đỡ。 Càng gặp Thiên Khôi - Thiên Việt càng tốt。  (4) Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, hoặc Thiên Cơ Thái Âm cung Quan Lộc, đều chủ sự nghiệp biến động, nhưng cần phải tận dụng nhân sự giảm thiểu biến hóa, biến hóa càng ít, càng chuyên tâm ở một ngành một nghề, thành tựu có thể càng lớn。 Vì Thiên Cơ có đủ ý nghĩa của bán lẻ, nên cũng thích hợp tham gia loại công tác này。 Đến nỗi sự nghiệp tính chất lưu động, thì bao quát hàng hải、 hàng không、 vận tải v.v, cũng thích hợp nhân viên bán hàng hoặc thương khách tứ xứ đi lại thảo luận nghiệp vụ。 Thấy Thiên Mã càng là cát lợi。

  (5) Thái Âm cung Quan Lộc [hội chiếu Thiên Đồng、 Thiên Lương、 Thiên Cơ], đây tức là Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, thích hợp tác lại nhân, tức tham gia văn chức công tác hành chính ngăn nắp thứ tự, dĩ nhiên có thể tại chính phủ、 tổ chức pháp định、 cơ cấu tự nguyện, cũng thích hợp tại cơ cấu lớn của thương nghiệp mà an thân lập Mệnh。 Người sinh năm Đinh, Thái Âm Hóa Lộc, hội Thiên Đồng Hóa QuyềnThiên Cơ Hóa Khoa, Tam cát hóa tề hội, là [tam kỳ gia hội] cách, có thể hoàn toàn phát triển sở trường。

  (6) Nguyên văn đề cập đến: [Thiên Cơ đồng độ hội Thiên Lương], đây thực tế cũng là Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, thấy Tam cát hóa [phù hợp nhà máy], là lấy tính chất của Thiên Lương, lấy nó có đủ ý nghĩa của chuyên nghiệp、 khoa kỹ, có thể làm công trình sư, hoặc thậm chí kinh doanh nghiệp vụ nhà máy。  (7) Thái Âm cung Quan Lộc hội khoa văn chư diệu, bao quát: [Văn Xương、 Văn Khúc、 Phượng Các、 Thiên Tài、 Long Trì], chủ [giới nghệ thuật bộc lộ tài năng], đây đã bao quát âm nhạc、 hội họa、 sáng tác、 nhiếp ảnh、 điêu khắc các loại phương diện, nhận ảnh hưởng của Xương Khúc Thiên Tài, càng chủ năng lực sáng tác tốt đẹp。

  (8) Nguyên văn lại đề cập cách cục của Cơ Nguyệt Đồng Lương hội Tam cát hóa, chỉ là [nắm giữ quân cảnh đại quyền], thẩm tra cách cục này chỉ là thật thà trung dung, chẳng phải đại cách, không phù hợp quá tán dương, có thể tại trong giới quân cảnh đảm nhiệm cao tầng, nhưng không thể nằm ở địa vị lãnh đạo cao nhất。

  (9) Thái Âm cung Quan Lộc, không thích cùng Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao tương hội, bất lợi tài vận, kinh thương dễ phá bại hoặc túng quẫn, càng gặp sát diệu Hóa Kị càng vậy。 Nhưng nếu như tham gia [phương diện công xưởng], thì có thể chuyển hóa thành sáng tạo, có phát minh công nghiệp, [từ trong không tưởng ảo tưởng thành sự thực], làm [nhà phát minh], tuy nhiên sự nghiệp có lên xuống, nhưng mà lại cơ sở kiên cố, có thể có nơi thành tựu。 Có thể thấy Xương Khúc Thiên Tài Long Trì Phượng Các các loại là đẹp, bằng không cũng phù hợp giỏi về một kỹ thuật bên thân。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this