Thái Âm Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thái Âm cung Thiên Di nhập miếu, kết nhiều nhân duyên。 ra ngoài thì có quý nhân phù trợ。 Cùng sao Thiên Đồng đồng độ, chủ băng qua tha hương, tay trắng lập nghiệp trở thành giàu có。 Sao Thiên Cơ đồng độ, lao tâm vất vả bôn ba, nhiều biến động。 Hóa Kị thì nhiều lưỡng lự tiến thoái, khẩu thiệt thị phi。 Lạc hãm hội sát diệu, chủ ra ngoài có tai họa hoặc vất vả bôn ba ít hiệu quả。 Cùng Không Kiếp Đại Hao đồng độ, chủ ra ngoài phá hao。 (Thái Âm cung Thiên Di không thích cùng người tranh đấu)

Thái âm Cung Thiên Di chủ bạn bè quan biết đông đúc

Bình Chú Về Thái Âm Cung Thiên Di

  (1) Thái Âm tính chất ôn nhu, nhập miếu vượng nằm ở cung Thiên Di, thông thường đều chủ tại bên ngoài bạn bè đông đúc, bọn họ đến từ các tầng lớp, ngũ hồ tứ hải, có được cát diệu càng tốt。 Thấy Tả PhùHữu Bật, bạn bè số lượng càng nhiều, thấy Thiên Khôi - Thiên Việt, [ra ngoài thì có quý nhân phù trợ], thấy Văn Xương Văn Khúc, lợi cho tha hương thành danh。 Thái Âm cung Thiên Di lạc hãm, liền không có loại tính chất cát lợi này, tuy nhiên bạn bè rất đông, nhưng lại ít quân tử, tiểu nhân nhiều, thấy sát diệu Hóa Kị hung tinh, thường là tiểu nhân chiếm đoạt, hoặc bị liên lụy。

  (2) Thái Âm tại cung Thiên Di, không thích cùng chư sát tương hội, chủ tại bên ngoài có đủ loại phiền phức。 Thấy Hỏa TinhKình Dương tương hội, chủ vô cùng gian khổ, nhưng lại không có thành quả, bỏ ra mồ hôi và máu mà không có được thu thập ích lợi; thấy Linh TinhĐà La, thì chủ tiểu nhân ngầm chiếm đoạt; thấy Địa KhôngĐịa Kiếp, chủ phá tài, bất lợi đầu tư, Đại Hao đồng độ càng chuẩn。

  (3) Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, đây là một cái kết cấu đẹp nhất của Thái Âm cư cung Thiên Di, càng có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa v.v, có thể tại bên ngoài sáng nghiệp làm giàu, thăng quan tiến chức。 Nếu như cung Mệnh tại cung Tý, cung Thiên Di tại Ngọ, người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hóa Lộc cùng Thái Âm đồng độ, càng có Kình Dương đồng cung, đây là [Mã Đầu Đới Tiễn] cách chính tông nhất, có thể tại nước ngoài phát tích。  (4) Thiên Cơ Thái Âm cung Thiên Di, vì Thiên Cơ chủ động, nên tại cung Thiên Di chủ bôn ba, thấy Lộc Tồn Hóa Lộc Thiên Mã v.v, có thể bận rộn mà có thành tựu, thu hoạch to lớn, thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị, thì là vất vả bôn ba vô ích, hoặc trái lại chủ bận rộn mà phá bại。

  (5) Thái Âm Hóa Kị, bất lợi tài vận, tại bên ngoài không phù hợp đầu tư, đầu cơ mưu lợi càng dễ dàng phá bại。 Nếu như có Âm SátThiên HưThiên Diêu v.v, chủ tại bên ngoài thủ đoạn mưu sinh không chính đáng, bị người chỉ trích, có [khẩu thiệt thị phi]。 Thái Âm cùng Thiên Cơ Hóa Kị đồng độ, chủ lưỡng lự tiến thoái。 Thái Âm lạc hãm, thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La v.v, sát nhẹ thì bận rộn mà không thành tựu, sát nặng thì sinh tai họa。 Thái Âm là Tài tinh, nên không thích Không Kiếp Đại Hao, chủ [ra ngoài phá hao]。

  (6) Nguyên văn một câu sau cùng, chỉ [Thái Âm cung Thiên Di, không thích cùng người đấu tranh], đây là tính cách Thái Âm thích tĩnh không thích động, nhưng nếu như cung Mệnh và cung Phúc Đức chủ tính cách cứng rắn, thì không thích đấu tranh, đều không biểu thị không thể đấu tranh, hoàn cảnh nếu có khiêu chiến, bọn họ có thể toàn lực ứng phó。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this