Thiên Cơ Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Cơ Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thiên Cơ là tinh diệu của hoạt động đa biến vì vậy tại cung Thiên Di, nên rời xa nhà trái lại cát lợi, ở bản địa liền sinh nhiều thị phi, tâm phiền ý loạn rồi。 Hội chiếu sao Cự Môn, nên ra ngoài sáng nghiệp。 Hội sao Thiên Lương, ra ngoài có quý nhân phù trợ, còn có cơ duyên sẵn có có thể đạt được。 Nếu hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp, chủ rời xa nhà bất lợi、 phá tài、 khẩu thiệt thị phi、 sợ chuyện không đâu cùng tai họa ngoài ý muốn。 Cùng Thái Âm、 Lộc TồnHóa Lộc tương chiếu củng chiếu, chủ rời xa nhà đắc tài。 Gặp Thiên Mã có sát tinh, chủ vất vả bôn ba bất định, vất vả vô cùng。

Thiên Cơ Cung Thiên Di chủ về đi xa cát lợi

Bình Chú Về Thiên Cơ Cung Thiên Di

  (1) Thiên Cơ chủ biến chủ động, nằm ở cung Thiên Di, chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị v.v, đều lợi cho rời xa nhà viễn hành, hoặc tại nước ngoài phát triển。 Nguyên văn nói [cư bản địa tiện đa sinh thị phi, tâm phiền ý loạn], đây lại chưa hẳn, phải xem Chính diệu gì thủ cung Mệnh mà định, mà còn cũng có thể tại bản địa, tìm được phương pháp xu cát tị hung。 Ví dụ như, cung Mệnh là Thiên Lương, chỉ cần không tham gia hoạt động thương nghiệp, mà lấy chuyên nghiệp hoặc giỏi về một kỹ thuật an thân lập Mệnh, hoặc Cự Môn tại cung Mệnh, mà tham gia công tác mồm miệng sinh tài, đều có thể giảm thiểu loại khắc ứng của thị phi tâm phiền này。

  (2) Thiên Cơ [hội chiếu sao Cự Môn], là chỉ hai sao đồng độ hoặc đối củng mà nói, [nên ra ngoài sáng nghiệp], chính là cần giảm thiểu khắc ứng thị phi, nhưng chỉ cần tam phương tứ chính của cung Mệnh gặp sát diệu hung tinh ít, cũng có thể tại bản địa phát triển。 Thiên Cơ [hội sao Thiên Lương], là chỉ cùng Thiên Lương đồng độ hoặc Thiên Lương củng chiếu mà nói, Thiên Lương là quý nhân tinh, có lực che chở, càng được Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, càng tốt。  (3) Thiên Cơ cung Thiên Di thấy sát diệu Không Kiếp, tình huống cụ thể: hội Địa Không Địa Kiếp, chủ phá tài; hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ ngoài ý muốn hoặc sợ chuyện không đâu; hội Kình Dương, chủ khẩu thiệt thị phi; hội Đà La, chủ ám đoạt。

  (4) Thiên Cơ không phải Tài tinh, muốn tại bên ngoài lợi cho tiến tài làm buôn bán, tự nhiên để có được Tài diệu là đẹp, Tài diệu đối với Thiên Cơ ảnh hưởng lớn nhất, là sao Thái Âm, chủ kế hoạch sinh tài, cùng tính chất của Thiên Cơ không mưu mà hợp。 Vì vậy, Giảng nghĩa chỉ Thiên Cơ [cùng Thái Âm、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc tương củng chiếu, chủ rời xa nhà đắc tài。] đây là tựu cung Thiên Di tại cung Dần、 cung Thân、 cung Tị、 cung Hợi 4 cung mà nói。 Càng gặp Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, là [Lộc Mã Giao Trì], càng là thích hợp tham gia mậu dịch quốc tế。 Nhưng mà, nếu như không thấy Lộc Tồn Hóa Lộc, chỉ có đơn độc một khỏa Thiên Mã, thì chỉ là có Mệnh lữ hành, nơi ở vô định, càng có các loại sát diệu, thì như nguyên văn chỗ nói, [vất vả bôn ba bất định, vất vả vô cùng。]Tìm hiểu thêm về Thiên Cơ ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
 
Share this