Cự Môn Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cự Môn Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Cự Môn cung Thiên Di nhập miếu có Hóa Quyền、 Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ, chủ ra ngoài đại phát, lấy diễn thuyết giỏi biện luận khẩu tài, dương danh tha phương。 Tại Chính trị thì là nhân tài ty pháp、 nhân viên ngoại giao quan trọng; tại kinh thương thì là người chịu trách nhiệm công ty doanh nghiệp。 Cự Môn cung Thiên Di Hóa Kị, thì ra ngoài khẩu thiệt phân tranh, tiến thoái không quyết, đa nghi bất định, chạy ngược chạy xuôi, vất vả dị thường。 Sao Thái Dương đồng độ, ra ngoài phong quang, có thu hoạch ngoài ý muốn。 Nhưng Thái Dương tại cung Tị、 cung Ngọ、 dễ căm ghét việc ác của tiểu nhân。 Sao Thiên Đồng đồng độ, có Hóa Quyền、 Hóa Lộc cùng Lộc Tồn đồng độ, ra ngoài tay trắng lập nghiệp。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình các loại sao hội chiếu, ra ngoài gặp tai họa, ít nhân duyên, nhiều thị phi。 Lưu niên Hóa Sát, tai họa lao ngục, tử thương hình khắc。 

Cự Môn cung Thiên Di chủ giao thương nước ngoài

Bình Chú Về Cự Môn Cung Thiên Di

(1) Cự Môn tại cung Thiên Di, thích nhất tự thân Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền, Hóa Lộc thì lợi cho nước ngoài mưu sinh, [chủ ra ngoài đại phát], càng gặp Lộc Tồn càng tốt, Cự Môn Hóa Quyền thì tại nước ngoài dựa vào khẩu tài kiến lập địa vị, có thể danh lợi song thu, [diễn thuyết giỏi biện luận khẩu tài, dương danh tha phương], càng có Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa, càng tốt。 Tại 12 cung vị đều có tính chất tương tự, đều không giới hạn ở cung vị nhập miếu。  

(2) Cự Môn chủ [nhân tài ty pháp], phải lấy Cự Môn Hóa Quyền, đều có Kình Dương、 Thiên Hình、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa v.v tương hội mới đúng, trên sự thực, tại nước ngoài làm nhân tài ty pháp, trong hiện thực là ít thấy, vì ban ngành ty pháp đa phần tuyển dụng nhân tài pháp luật bản địa, ít tuyển lao động nước ngoài。 Vì vậy, loại tinh hệ này xuất hiện ở cung Quan Lộc hoặc cung Mệnh, so với tại cung Thiên Di, càng có đủ loại ý nghĩa này。 

 

(3) Cự Môn chủ [nhân viên ngoại giao quan trọng], lấy Thái Dương nhập miếu hội tinh hệ của Cự Môn là hợp, tức tại cung Dần Thái Dương Cự Môn đồng độ, hoặc tại cung Hợi, nhận cung Tị Thái Dương củng chiếu, càng có Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa、 Hóa Quyền、 Thiên KhôiThiên Việt v.v, tựu là không làm công việc ngoại giao, cũng tất là quan viên Văn hóa kinh tế cử đi công tác nước ngoài, hoặc tại bản thổ xử lý công việc nước ngoài, Thái Dương Cự Môn cung Thiên Di hội Văn Xương Văn Khúc, tất sở trường ngữ văn nước ngoài。  

(4) Cự Môn cung Thiên Di, cũng thích hợp theo việc kinh doanh, có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, có thể là [người chịu trách nhiệm công ty doanh nghiệp]。  

(5) Cự Môn cung Thiên Di Hóa Kị, tính chất cơ bản là [ra ngoài khẩu thiệt phân tranh], nguyên văn cũng đề cập đến ý nghĩa khác, vì vậy, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, thì phân tranh tất lớn tất nhiều, càng có Thiên Hình, đề phòng tại bên ngoài dẫn đến quan ty kiện tụng。 Cự Môn Hóa Kị cùng Đà La đồng độ, chủ [tiến thoái không quyết, đa nghi bất định]。 Cự Môn Hóa Kị cùng Thiên Mã đồng độ, hoặc càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh, là [chạy đông chạy tây, vất vả dị thường], e rằng còn là vất vả mà không thành tựu。 

 

(6) Thái Dương Cự Môn cung Thiên Di, Thái Dương nhập miếu vượng, càng có Tả PhùHữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa v.v, mới được coi là [ra ngoài phong quang], bằng không chỉ là phong quang bề ngoài mà thôi, càng là Thái Dương Hóa Lộc thấy sát diệu, càng là như vậy。 Thái Dương Cự Môn, thấy Lộc Tồn và Hóa Lộc, chủ có [thu hoạch ngoài ý muốn]。  

(7) Thái Dương tại Cung Tị củng chiếu Cự Môn cung Hợi, hoặc Thái Dương tại cung Ngọ hội chiếu Cự Môn cung Tuất, vì Thái Dương quá ư mạnh mẽ, nên trái lại có tài hoa hoặc ưu điểm khác quá lộ, đến nỗi [dễ căm ghét việc ác của tiểu nhân], nếu càng là Cự Môn Hóa Kị, hoặc Thái Dương Hóa Kị, hoặc thấy Đà La、 Âm SátPhi LiêmThiên HưThiên Nguyệt v.v, càng chuẩn。  

(8) Thiên Đồng Cự Môn cung Thiên Di, vì nguyên cớ của Thiên Đồng, vì vậy chủ [tay trắng lập nghiệp], nên thấy Hóa Quyền、 Hóa Lộc cùng với Lộc Tồn, mới chủ thành công, cần phải chú ý đích thị là, nguyên văn nói [Lộc Tồn đồng độ], câu này không chuẩn xác, thẩm tra Thiên Đồng Cự Môn tại cung Sửu Mùi đồng độ, Lộc Tồn lại chỉ có Dần Thân Tị Hợi cùng Tý Ngọ Mão Dậu 8 cái cung vị, không nhập Thìn Tuất Sửu Mùi, nên chỉ có thể tại tam phương thấy nó。 Nếu như không thấy cát diệu cát hóa, trái lại hung tinh tụ tập, thì sáng nghiệp phá bại, lấy nhận lương là phù hợp。  

(9) Cự Môn cung Thiên Di hội Tứ sát Thiên Hình, chủ [ra ngoài gặp tai họa, ít nhân duyên, nhiều thị phi], nghiêm trọng còn đột tử tha hương, hoặc có quan ty lao ngục。 Lưu sát và Lưu Hóa Kị xung hội càng vậy。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Cự Môn ở các cung vị: 
Share this