Thiên Phủ Cung Thiên Di

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Thiên Di, chủ xuất hành được phúc, tại bên ngoài có quý nhân。 Vũ Khúc đồng độ, ra ngoài kinh thương hoặc băng qua trùng dương chủ phát tài giàu có。 Phùng Âm SátĐà LaHỏa Tinh, rời xa nhà phải phòng âm mưu tổn thương。 Cùng Kình DươngThiên NguyệtThiên Hình đồng độ, ra ngoài tiểu nhân quấy nhiễu, hoặc tai bệnh。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Thiên Di

  (1) Thiên Phủ tại cung Thiên Di, bởi vì Thiên Phủ là Phúc tinh, nên tại trong cung Thiên Di, chủ [xuất hành được phúc], tức tại bên ngoài có được lợi ích, bất quá, đây cần thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc các loại mới đúng。 Thiên Phủ là Nam Đẩu chủ tinh, nên càng gặp Thiên Khôi、 Thiên Việt, chủ [tại bên ngoài có quý nhân]。

  (2) Thiên Phủ cung Thiên Di cùng Vũ Khúc đồng độ, một là Tài diệu của trữ tài, một là Tài diệu của sinh tài, đều lợi cho ở nước ngoài sinh tài, nên càng gặp Lộc Tồn Hóa LộcThiên Mã, lợi cho vượt biển đến nước ngoài công tác phát triển。 Càng thích Vũ Khúc Hóa Lộc

  (3) Thiên Phủ cung Thiên Di cùng Đà La、 Âm Sát đồng độ, không hẳn thấy Hỏa Tinh, cũng chủ âm mưu, bị tiểu nhân ngầm chiếm đoạt đối phó。 Cùng Hỏa Tinh đồng độ, thì chủ rời xa nhà gặp ngoài ý muốn tổn thương, càng là gặp đến sự cố giao thông ngoài ý muốn。 Cùng Kình Dương đồng độ, chủ nhân tế quan hệ không tốt, càng gặp Thiên Hình, cũng không phạm quan phi, bởi vì nguyên do Thiên Phủ tính chất gìn giữ an định。 Thiên Phủ hội chư sát diệu, càng có Thiên Nguyệt đồng độ, rời xa nhà bất lợi sức khỏe, e rằng phòng tại nước ngoài gặp tạp bệnh。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *