Thiên Phủ Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Thiên Di, chủ xuất hành được phúc, tại bên ngoài có quý nhân。 Vũ Khúc đồng độ, ra ngoài kinh thương hoặc băng qua trùng dương chủ phát tài giàu có。 Phùng Âm SátĐà LaHỏa Tinh, rời xa nhà phải phòng âm mưu tổn thương。 Cùng Kình DươngThiên NguyệtThiên Hình đồng độ, ra ngoài tiểu nhân quấy nhiễu, hoặc tai bệnh。 <Bạn là mẫu người mệnh Thất Sát, tính cách mạnh mẽ quyết đoán, năng lực đảm đương gánh vác rất mạnh, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thiên Phủ cung Thiên Di có thể đại biểu cho ngân hàng

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Thiên Di

  (1) Thiên Phủ tại cung Thiên Di, bởi vì Thiên Phủ là Phúc tinh, nên tại trong cung Thiên Di, chủ [xuất hành được phúc], tức tại bên ngoài có được lợi ích, bất quá, đây cần thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc các loại mới đúng。 Thiên Phủ là Nam Đẩu chủ tinh, nên càng gặp Thiên Khôi、 Thiên Việt, chủ [tại bên ngoài có quý nhân]。

  (2) Thiên Phủ cung Thiên Di cùng Vũ Khúc đồng độ, một là Tài diệu của trữ tài, một là Tài diệu của sinh tài, đều lợi cho ở nước ngoài sinh tài, nên càng gặp Lộc Tồn、 Hóa LộcThiên Mã, lợi cho vượt biển đến nước ngoài công tác phát triển。 Càng thích Vũ Khúc Hóa Lộc

  (3) Thiên Phủ cung Thiên Di cùng Đà La、 Âm Sát đồng độ, không hẳn thấy Hỏa Tinh, cũng chủ âm mưu, bị tiểu nhân ngầm chiếm đoạt đối phó。 Cùng Hỏa Tinh đồng độ, thì chủ rời xa nhà gặp ngoài ý muốn tổn thương, càng là gặp đến sự cố giao thông ngoài ý muốn。 Cùng Kình Dương đồng độ, chủ nhân tế quan hệ không tốt, càng gặp Thiên Hình, cũng không phạm quan phi, bởi vì nguyên do Thiên Phủ tính chất gìn giữ an định。 Thiên Phủ hội chư sát diệu, càng có Thiên Nguyệt đồng độ, rời xa nhà bất lợi sức khỏe, e rằng phòng tại nước ngoài gặp tạp bệnh。 <Thiên Lương cung Huynh Đệ thường có anh em chênh lệch nhiều tuổi, anh chị em trong nhà giúp đỡ che chở lẫn nhau>


Luận Thêm Về Thiên Phủ Cung Thiên Di

Nội dung được tham khảo từ website Huyền Thiên Các
Nếu sao Thiên Phủ là Không Khố, càng cùng Tứ sát tinh (Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Kình Dương, sao Đà La), sao Hóa Kịsao Địa Khôngsao Địa Kiếp đồng hội, thì là [Phủ Khố Không Lộ].

Nếu Phủ Khố dồi dào, còn gặp cát tinh tường diệu hội hợp, thì ra cửa có thể sáng nghiệp hưng gia.

Sao Thiên Phủ tọa cung Thiên Di, cùng Văn Khúc Hóa Kị đồng cung, ra cửa phá tài nhỏ, chủ bị móc túi hoặc gặp trộm, càng hội Vũ Khúc Hóa Kị, thì phá tài mức độ tăng lớn, còn có tổn thương.

Sao Thiên Phủ cung Thiên Di, cùng sao Kình Dương, sao Thiên Hình đồng cung, ra cửa chiêu kị, thường thường dẫn đến thị phi; cùng sao Kình Dương, sao Thiên Nguyệt đồng cung, chủ tạp bệnh ở tha hương; cùng sao Đà La đồng cung, ra cửa thường thường trì hoãn, đến nỗi về quê gặp ngăn trở; nếu sát kị hình nặng, thì chủ chết tại quê người. <Thiên Tướng cung Phu Thê thường là vợ hoặc chồng sẽ là người đáng tin cậy, chăm lo sắp xếp nhà cửa ổn thỏa>Sao Thiên Phủ cung Thiên Di, phùng sao Văn Xương, sao Văn Khúc đồng cung, Văn Khúc Hóa Kị, hoặc Văn Xương Hóa Kị, còn gặp sao Lộc Tồn bị hai tầng Dương Đà giao điệt, phải đề phòng ở ngoài kinh thương bị người quịt nợ.

Sao Thiên Phủ cung Thiên Di, thích cùng sao Tử Vi đồng cung, chủ ra cửa gần quý nhân, cũng thích cùng sao Vũ Khúc đồng cung, chủ kinh thương có thể thành giàu, nhưng cần phải gặp cát diệu cát hóa mới chuẩn xác.

Phùng sao Thiên Phủ khán sao Thiên Tướng, nên cát hung của sao Thiên Tướng, ảnh hưởng sao Thiên Phủ rất lớn.

Nếu Phủ Khố dồi dào, còn hội sao Thiên Tướng có Tài Ấm giáp, Quyền Lộc giáp, song lộc giáp, thì rời xa quê quyết chủ phát tài.

Nếu Phủ Khố Không Lộ, hội sao Thiên Tướng có Hình Kị giáp, Hỏa Linh giáp, Dương Đà giáp, thì rời xa quê hương tất sẽ khuynh bại, trắc trở, hoặc chiêu tai bệnh.

Sao Thiên Phủ cung Thiên Di, ở dưới tình hình sao Thiên Phủ độc tọa, cát hung vui buồn của nó không chuyên nhìn Thiên Phủ, còn là phải nghiên cứu tường tận tinh diệu cung Mệnh mà định.

Như Liêm Trinh Thất Sát tọa cung Mệnh, gặp sát kị, liền dù cho sao Thiên Phủ cung Thiên Di, cũng không nên ra khỏi cửa.

Nhưng tại khi phán đoán Lưu niên, phùng sao Thiên Phủ tại cung Thiên Di, thường thường có thể xem xét chuyển đổi hoàn cảnh công tác. <Cự Môn cung Tử Tức thì giữa cha mẹ và con cái rất dễ có khoảng cách, con cái chống cự, thậm chí là gạt bỏ lẫn nhau>


<Tham Lang cung Tài Bạch thường có vận thiên tài, tiền tài bộc phát, ham mê đầu cơ có xu hướng đỏ đen>

<Thái Âm cung Tật Ách dễ mắc các bệnh về da, phụ nữ thì dễ mắc bệnh phụ khoa, thân thể dễ hao tổn suy nhược>

<Phá Quân cung Quan Lộc thường có duyên với các ngành nghề như binh nghiệp, xây dựng, có tính chất khai phá, mạo hiểm>

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this