Thất Sát Cung Thiên Di

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Thiên Di, chủ có địa vị bên ngoài, tại bên ngoài có uy lực, khiến người tôn kính。 Cùng Vũ Khúc đồng độ, chủ tại bên ngoài có thể hoạt động, có lợi có thể mưu tính。 Như Vũ Khúc Hóa Kị, thì chủ rời xa nhà có tai bệnh, hoặc tại bên ngoài sự nghiệp tao ngộ thất bại, đều chủ trong một đời có liên quan kiện tụng hoặc tai họa lao ngục。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, ra ngoài có thanh danh, chủ ra ngoài có thể phát, nhưng tại cung Sửu,thì nhiều thị phi。 Sao Tử Vi nằm cùng, chủ tại bên ngoài là người nơi kính trọng, đều chủ có được quý nhân dìu dắt, hoặc chủ xuất ngoại đắc quý。 Cùng Thiên Hình đồng độ, chủ một đời nhiều hình khắc, ra ngoài có tai họa。 Lạc hãm bị người liên lụy、 hãm hại, hoặc chủ tại bên ngoài nhận áp lực。 Kình DươngĐà La đồng độ, phù hợp nhất võ chức, bằng không thiếu nhân duyên。 Hỏa Tinh đồng độ, có tiền tài ngoài ý muốn。 Linh Tinh chủ chót vót。 Không Kiếp đồng độ, theo xí nghiệp nhà máy công xưởng là phù hợp, bằng không chủ phiêu bạt。  

Thất Sát Cung Thiên Di ra ngoài được người tôn kính
Sao Thất Sát
 

Bình Chú Về Thất Sát Cung Thiên Di

(1) Thất Sát cung Thiên Di, vì Thất Sát có đủ thô bạo sát khí, nên thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ [tại bên ngoài có địa vị, tại bên ngoài có uy lực, khiến người kính sợ], nhưng nếu như càng có sát diệu, lại khả năng là tại bên ngoài bá đạo, cũng [khiến người kính sợ]。  

(2) Thất Sát Vũ Khúc đồng độ, vì Vũ Khúc là Tài tinh, Thất Sát thì chủ động cầu tài, tự động sáng tạo cơ hội, vì vậy, chủ tại bên ngoài [có lợi có thể mưu tính], càng có Lộc Tồn、 Hóa Lộc càng tốt。 Vũ Khúc Hóa Kị thì bất lợi tài vận, [sự nghiệp tao ngộ thất bại], càng có Hỏa Linh Dương Đà chư sát, thì [tai bệnh], Kình Dương Thiên Hình đồng độ, chủ [liên quan kiện tụng] hoặc [tai họa lao ngục]。  

(3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, tại cung Mùi cát lợi hơn tại cung Sửu, đều chủ ra ngoài có thanh danh, thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, mới chủ có thể phát。 Liêm Trinh Hóa Kị, thì tại bên ngoài [nhiều thị phi], đều không giới hạn ở cung Sửu, cung Mùi cũng như vậy。  

(4) Thất Sát Tử Vi đồng độ, vì Tử Vi là Đế diệu, nên chủ được người kính trọng; Tử Vi là Quý diệu, vì vậy chủ gặp được quý nhân đề bạt, càng có Thiên Khôi Thiên Việt càng chuẩn。  

(5) Thất Sát Thiên Hình đồng độ, tính chất cơ bản là sinh tai họa, nhưng phải càng gặp sát diệu Không Kiếp mới có khắc ứng。  

(6) Nguyên văn đề xuất Thất Sát cùng Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ nơi cát lợi, đây kỳ thực nguyên cớ là bởi vì cung Quan Lộc có được Tham Lang, đây là Thiên cách của Hỏa Tham cáchLinh Tham cách, tại trên phân tích luận đoán, thực cùng Thất Sát không có liên quan。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *