Sao Thất Sát Toàn Tập

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thất Sát Trong Tử Vi Đẩu Số

  Nguyên văn: sao Thất Sát tại Ngũ hành thuộc Âm kim, tại Thiên thuộc Nam Đẩu tinh, hóa là Quyền。 Là tinh diệu Đại tướng trong Tử Vi Đẩu Số。 Tá trợ Tử Vi cùng Thiên Phủ, vì vậy gặp Tử Vi Thiên Phủ thì là rường cột của Quốc gia, xuất tướng nhập tướng, gặp được quý nhân dìu dắt, một bước lên mây, chỉ huy điều động trăm vạn hùng sư。 Tại kinh thương cũng ở phương diện nhà máy công xưởng phát triển。 Dùng nó có thể nắm giữ đại chúng, như công nhân viên chức v.v。 Cùng sao Liêm Trinh đồng độ, tại cung Mùi hoặc sao Thất Sát tại cung Ngọ, gọi là [Hùng Túc Càn Nguyên cách], chính là thượng cách, phách lực hùng hậu。 Bởi vì Âm kim của sao Thất Sát bị lửa nhỏ của Liêm Trinh rèn luyện, đem chế làm dụng。 Tại cung Tý thì thứ hai, tại cung Sửu thì bình thường。 Như hội chiếu sát tinh, trái lại chủ hình khắc、 thương hại、 xóc nảy。 Người có sao Thất Sát tại cung Mệnh, xấu nhất lạc hãm Hóa KịKình Dương Đà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên HưÂm Sát các loại tinh diệu, chủ cô độc hoặc phúc không trọn vẹn; thường đa phần là người giảng giải trần thế như hòa thượng và đạo sĩ。 Có ảo tưởng, thường cảm giác trên tâm linh trống rỗng。 Người cung Thiên Di có sao Thiên Phủ, bên ngoài cương cường mà bên trong giàu tình cảm, hoa tiền nguyệt hạ (chỉ nơi nam nữ hẹn hò), thê tử cũng thường đa phần chí cao thông minh, hoặc phối ngẫu tính tình ngoài mềm trong cứng、 có khí khái trượng phu, bằng không nhiều hình khắc phân ly tai bệnh; hoặc tuy có danh phu thê, mà không có quan hệ phu thê thực tế。  
Sao Thất Sát như một vị chiến tướng
 

Bình Chú Về Sao Thất Sát

Bình chú:  
(1)Thất Sát là sao Đại tướng, tính chất cương liệt cứng rắn, nên sao Thất Sát thủ Mệnh, cuộc đời tương đối cô khắc, lục thân duyên phận không đủ, nhưng tại phương diện sự nghiệp, thường vì mệnh tạo tích cực làm việc chăm chỉ, vì vậy tựu không hội ngộ cát tinh cát hóa, hoặc mặt khác đến thấy sát diệu, cũng sẽ có nơi biểu hiện, được danh lợi phú quý。  
(2)Sao Thất Sát hội Tử Vi Thiên Phủ, đây kỳ thực là chỉ Thất Sát tại cung Dần và cung Thân độc tọa, Tử Vi Thiên Phủ củng chiếu mà nói, sao Thất Sát tại cung Dần, vì sao Nam Đẩu Bắc Đẩu chủ tại trên hướng lên cung Thân, nên gọi [Thất Sát Ngưỡng Đẩu] cách, sao Thất Sát tại cung Thân, vì sao Nam Đẩu Bắc Đẩu chủ tại hướng xuống cung Dần, nên gọi [Thất Sát Triều Đẩu]cách。 Đây là một trong những đại cách của sao Thất Sát。 Tử Vi Thiên Phủ có đủ khí chất quý nhân, vì vậy chủ [quý nhân dìu dắt], nếu như không thấy sát diệu, càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnThiên Mã các loại, thích hợp phát triển [phương diện nhà máy công xưởng], không thấy Lộc Tồn Thiên Mã lại có sát diệu, thì có thể [điều động trăm vạn hùng sư], làm người lãnh đạo trong quân cảnh。  
(3)Thất Sát tại cung Mùi, cùng Liêm Trinh đồng độ, là một đại cách khác của Thất Sát, gọi là [Hùng Túc Càn Nguyên ] cách, đạo lý kết cấu của nó thấy rõ nguyên văn。 Ngoài ra, Thất Sát nằm ở cung Ngọ thủ Mệnh, Liêm Trinh tại cung Thân thủ cung Phúc Đức, cũng thuộc [Hùng Túc Càn Nguyên] cách。 Tại cung Tý và tại cung Sửu, đều không nhập cách, thành tựu xa xa không bằng。 


 
(4) Phàm Thất Sát tại Mệnh, cuộc đời đều tương đối cô độc, vô luận thành tựu có bao nhiêu lớn, sự nghiệp cục diện có nhiều hùng vĩ, đều sẽ cảm thấy [trên tâm linh trống rỗng], không thấy sát diệu mà thấy cát tinh, tựu là thành là đại cách, cũng không ngoại lệ, chỉ là mức độ không bằng Thất Sát thấy Sát Kị như thế mạnh mẽ。  
(5)Thất Sát tọa MệnhThiên Phủ ở cung Thiên Di, 12 cung đều như vậy, không có một cung ngoại lệ。 Thất Sát tính chất biến hóa và xung động kịch liệt, Thiên Phủ tính chất ổn định và gìn giữ bình hòa, vì vậy, cung đối nhiều cát tinh, thì tính cách của Thất Sát khá nhu, cuộc đời cũng khá an định, có thể cân bằng tính cách, nhưng nếu như Thiên Phủ tính chất nhược, Thất Sát tính chất cường, quá cứng thì gãy, nên cuộc đời dù rằng thành tựu cao, nhưng duyên lục thân càng tệ, tinh thần càng trống rỗng。  
(6)Nguyên văn đề cập đến, Thất Sát cư cung Mệnh, chủ thê tử [chí cao thông minh]、 [ngoài mềm trong cứng]、 [trượng phu khí khái ] các loại, đây kỳ thực cùng Thất Sát không có liên quan, mà là khắc ứng của tinh hệ cung Phu Thê。 Phàm Thất Sát tại Mệnh, cung Phu Thê tất định là sao Thiên Tướng, sao này tại cung Phu Thê là cát diệu, đối với nam mệnh càng là như vậy, độc giả có thể đọc thêm bộ phận có liên quan Thiên Tướng cung Phu Thê

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

Share this