Sao Cự Môn Toàn Tập

14 Chính Tinh

Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Việt Kiên!

Nguyên Văn Về Sao Cự Môn Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Cự Môn tại Ngũ hành thuộc Âm thổ, còn thuộc Âm kim, đây là Thổ tĩnh Kim chôn, nên hóa khí là Ám tinh。 Tại Thiên thuộc sao Bắc Đẩu, tại Mệnh bàn chủ khẩu thiệt thị phi, minh tranh ám đấu。 Nếu sao Hóa Quyền, thì là người làm gương tốt, thanh danh truyền xa。 
Sao Cự Môn Cùng Thái Dương hội chiếu, thì quang minh lỗi lạc, có thể phú quý。 
Sao Cự Môn tại cung Tý hoặc cung Ngọ, tên là [Thạch Trung Ẩn Ngọc cách], lấy người Cự Môn Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc là thượng cách; lấy người có Lộc Tồn đồng cung là thứ cách; không có Lộc Tồn cát hóa càng là đứng sau, chủ phú quý song toàn, nhưng nên không đi đỉnh cao nhất là phù hợp, thì một đời vị trí cao lộc dày, nếu lấy điểm cao nhất, thì có hậu quả không tốt, hoặc bị chúng nhân chỉ trích, dẫn đến thân bại danh liệt。 
Sao Cự Môn tại hai cung Dần、 Thân, đều chủ danh lợi song thu, có thể thành đại phú, thanh danh truyền ở nước khác, nhưng dùng cung Dần là thượng cách, cung Thân thứ hai。 Tại cung Dần lấy thân thể phát mập là hợp cách, sao Cự Môn tại Cung Tị, bất lợi Phụ tinh, hoặc ấu niên cho đi làm con thờ tự, bằng không tổn thương cho cha。 Hoặc ấu niên tai họa nghiêm trọng nhiều bệnh, phù hợp học kỹ năng chuyên môn, chủ vất vả。 Nếu đắc Lộc Tồn đồng độ, thì phúc dày Lộc trọng, nhưng tính tình tằn tiện mà cẩn thận, chủ phú。 Như Hóa Quyền、 Hóa Lộc, thì phách lực cực lớn, giỏi sáng nghiệp, chủ quý。 
Sao Cự Môn tại cung Hợi, người có Hóa Quyền、 Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ, chủ đã phú còn quý, danh chấn tha hương, nhưng để phong mang quá lộ, chí cao mà kiêu ngạo, dễ bị người chỉ trích。 
Sao Cự Môn tại cung Thìn, như Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, chủ Phú cách, lại hội Lộc Tồn, chủ đại phú。 Như sao Cự Môn cùng Văn Xương nằm cùng cung Thìn, mà Cự Môn Hóa LộcVăn Xương Hóa Kị, là kỳ cách nhất, chủ đại phú đại quý。 Vì cung Thìn Thiên Đồng có thể hóa cái ác của Kị tinh mà làm dụng。 
Thiên Cơ Cự Môn  tại cung Mão, có Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền hoặc Lộc Tồn đồng độ, đều có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt hội chiếu, chủ cực quý。 Cự Môn、 Thiên Cơ tại cung Dậu, tuy có Hóa Lộc、 Hóa Quyền hoặc Lộc Tồn cát tinh đồng độ、 thì chủ quý mà không lộ, phú mà không bền。 Các cung vị bên trên, đều lấy tam phương tứ chính không gặp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh là hợp cách。 Sao Cự Môn cùng Sao Thiên Đồng đồng độ, tại cung Sửu、 cung Mùi, có hình khắc, gian khổ nhiều thị phi。 Hóa Lộc、 Hóa Quyền, tuy cát lợi mà không lâu。 
Sao Cự Môn tại cung Thìn, Hóa Quyền hoặc Hóa Lộc, chính là kỳ cách, bởi vì Thái Dương tại cung Ngọ, là Nhật Lệ Trung Thiên, hội chiếu sao Cự Môn, thì khí âm ám tiêu tan hết vậy。
Sao Cự Môn chủ về khẩu thiệt thị phi

Bình Chú Về Sao Cự Môn


(1)Bất kỳ một khỏa Chính diệu nào, đều có một mặt cát lợi, cũng có một mặt không cát lợi, mỗi sao đều là như vậy, không có ngoại lệ, bất quá, sao Cự Môn tại dưới đại đa số tình huống, tựa hồ đều là tính chất không cát lợi mạnh, tính chất cát lợi khá nhược。 Sao Cự Môn là Ám diệu, nhưng đều không là nói sao này đen tối, mà là nó ưa thích che chắn ánh sáng của tinh diệu khác, khiến nó u ám thất huy, vì vậy, tất phải gặp Thái Dương nhập miếu vượng, mới là cát lợi, Thái Dương lạc hãm, thì vô pháp hóa giải ám của nó。

(2)Tính chất của sao Cự Môn tại tinh bàn 12 cung, tuy có chỗ bất đồng, nhưng tính chất [khẩu thiệt thị phi]、[minh tranh ám đấu ] trong đó, thì 12 cung đều là như vậy。 Nên không thích nhất gặp Hóa Kị、 Kình Dương、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Đà La。 Thông thường mà nói, phàm lấy vận dụng khẩu thiệt, tựu có thể giảm nhẹ bất lợi của khẩu thiệt thị phi, tại cung Mệnhcung Tài Bạchcung Quan Lộc, càng là như vậy。

(3)Cự Môn Hóa Quyền, chủ quyền uy của phương diện ngôn ngữ, nên có ý nghĩa [là người làm gương tốt], thích hợp làm thầy giáo, hoặc tham gia công tác có liên quan diễn thuyết、 dạy học。 Càng gặp Văn Xương、 Văn KhúcHóa KhoaThiên Tài v.v, lực thuyết phục khi nói chuyện càng lớn, cũng giảm thiểu tính chất của thị phi khẩu thiệt, bởi vì miệng của nó mới có khả năng phục chúng, nên ít thị phi。

(4)Sao Cự Môn và Thái Dương tương hội, hoặc đồng độ, hoặc đối củng, là một cái kết cấu đẹp nhất của Cự Môn tinh hệ, bất quá, Thái Dương tất phải nhập miếu thừa vượng mới cát lợi。 Tổ hợp của Thái Dương Cự Môn, tất tại bốn cái cung vị là cung Dần、 cung Thân、 cung Tị、 cung Hợi,tại cung Dần Thân, Thái Dương Cự Môn đồng độ, tại cung Tị Hợi, Thái Dương củng chiếu sao Cự Môn。 Mà Thái Dương tại cung Dần và cung Tị miếu vượng, nên Cự Môn tại cung Dần và tại cung Hợi đẹp nhất, chủ [quang minh lỗi lạc], càng gặp Văn Xương、 Văn Khúc、 Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, chủ có thể quý; gặp Hóa Lộc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã, chủ có thể phú。


(5)Sao Cự Môn tại cung Tý cung Ngọ thủ Mệnh, là [Thạch Trung Ẩn Ngọc] cách, nguồn gốc của tên này, là bởi vì phàm người có cách cục này, tất có nội tại đẹp, không phải một sớm một chiều có thể xem đến, tất phải bỏ thời gian chung sống và quan sát, mới có thể khai thác ưu điểm trong đó, có như một miếng ngọc quý ẩn tại trong đá, tất phải đem khối đá tạp chất trừ đi, mới thấy cái đẹp trong đó。 Tình huống cụ thể, là tính cách ưu điểm và tài hoa của mệnh tạo, trải qua một số ngày tháng, tựu có thể cho khai thác ra đến。 Nguyên cục đề cập đến như nào mới tính nhập cách, người nhập cách, càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc các loại cát tinh, có thể [phú quý song toàn], nhưng [không đi đỉnh cao nhất là phù hợp], phàm nằm ở địa vị lãnh đạo cao nhất, nhất định bị đến lật đổ đả kích, đóng vai trò bia đỡ đạn, nên thà rằng nằm ở địa vị trợ thủ mà tay nắm thực quyền, nhường người khác làm người lãnh đạo trên danh nghĩa, so với mạnh mẽ xuất đầu lĩnh công là đẹp hơn。

(6)Cự Môn Thái Dương đồng độ cung Dần cung Thân, lấy cung Dần là đẹp, đây là tượng húc nhật đông thăng, mệnh tạo có khí phách lớn, lòng kiên nhẫn, có đấu chí, có thể thành tựu sự nghiệp lớn, càng gặp các cát diệu cát hóa, càng tốt。 Cung Thân tuy cát lợi, nhưng lại sợ rằng khiếm khuyết bền lòng, làm việc nhiệt tình thời gian ngắn, đây là khác biệt của Thái Dương Nhật xuất và Nhật lạc, bất quá, Thái Dương Cự Môn ở cung Thân, tại tuổi sớm trái lại có một chút thành tích, chỉ là không thể kéo dài tiến bộ。 Thái Dương Cự Môn, có thể [danh lợi song thu], tổng thể mà nói, Thái Dương cát hóa chủ danh khí lớn, Cự Môn cát hóa thì Tài Bạch nhiều。 Ngoài ra, Thái Dương Cự Môn là tinh hệ của dị tộc và nước ngoài, vì vậy, trong phạm vi cũng lợi cho tại người nước ngoài thành danh ích lợi, nên có thuyết pháp [thanh danh truyền ở nước khác], nhưng phải Thái Dương thừa vượng nhập miếu mới đúng。

(7)Sao Cự Môn tại Cung Tị, bởi vì cung đối là cung Hợi Thái Dương lạc hãm, Thái Dương là Phụ tinh, nên đối với phụ thân có hình khắc, chủ [tổn thương cho cha], hoặc tự thân tại ấu niên tai họa nghiêm trọng nhiều bệnh, khiến phụ thân lo lắng。 Càng gặp các Sát Hình Kị Hao, ngoài có hình khắc ra, cuộc đời cũng nhiều trắc trở tai ách, nên phù hợp [chuyên môn kỹ năng], cho rằng báu vật bên cạnh thân。(8)Cự Môn Lộc Tồn đồng độ, chủ thu nhập phong phú, càng gặp chư cát và cát hóa, có thể trở thành giàu có, nhưng phát cũng sẽ không phung phí, nếu như từ một góc độ khác nhìn, thì là có chút keo kiệt, nhưng đều là vì chiếu cố gia đình và sinh hoạt chỗ cần thiết, tùy theo mức thu nhập mà tiêu dùng mà thôi。

(9)Cự Môn Hóa Lộc, lợi cho tài vận, Cự Môn Hóa Quyền, thì có khẩu thiệt quyền uy, đều là tinh tượng có [phách lực] và [giỏi sáng nghiệp ], càng có chư cát Lộc Tồn, càng là cát lợi。 Như Lộc Tồn Hóa Lộc đồng độ, càng là tài khí đại vượng, không chỉ chủ quý, cũng là chủ phú。 Cự Môn cát hóa tại cung Hợi, vì Thái Dương cư vượng cung, nên cát lợi, nhưng mà, bởi vì Thái Dương quang mang quá mạnh mẽ, tựu có khuyết điểm [phong mang quá lộ, chí cao mà kiêu ngạo, dễ bị người chỉ trích], loại Mệnh cách này hợp thu liễm ngạo khí, trái lại phúc trạch, có thể được nhân duyên。

(10)Cự Môn tại cung Thìn đồng độ, Thiên Đồng củng chiếu, cát hóa thấy Lộc Tồn, cũng là Phú cách, mà cung đối Thiên Đồng cát hóa, thì thứ hai, không bằng Cự Môn cát hóa như thế mạnh mẽ。

(11)Ngoài tình huống kể trên ra, nguyên văn cũng đề cập đến tinh hệ Cự Môn cát lợi khác, chủ phải đều là Cự Môn Hóa Lộc Hóa Quyền gặp Lộc Tồn, đây là quan trọng phán đoán Cự Môn tại Mệnh phải chăng đại cát, cái khác Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt v.v, đều là phụ trợ mà thôi, bất quá, Văn Xương và Văn Khúc ý nghĩa cũng khá trọng yếu, bởi vì được Xương Khúc thì có tài hoa, nói chuyện có lực thuyết phục, có khả năng phục chúng, nên giảm thiểu cơ hội bị người chỉ trích bất mãn。 Ngoài ra, Cự Môn cùng Tứ sát tương hội, tất nhiên kéo lên thị phi khẩu thiệt phân tranh, nên tất phải không thấy Tứ sát, bằng không lực cản của cuộc đời rất lớn, thành tựu cực kỳ giảm đẳng cấp。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

Share this