Cung Tài Bạch Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Cung Tài Bạch

Cung Tài bạch là cung vị dưỡng mệnh, Tài còn là nguồn để dưỡng mệnh, là người sinh tại thế gian tuyệt đối không thể thiếu đó. Đối với mỗi cá nhân đến nói rất quan trọng. Một cá nhân là tài vượng hay là tài nhược, là bần cùng hay là phú quý, là tiến tài hay là xuất tài nhiều, nơi được đến tài, là cố định thu nhập, hay là kinh doanh thu nhập, hoặc thu nhập ngoài định mức, toàn bộ có thể lấy từ bên trong cung Tài bạch hiển thị ra đến. Từ bên trong cung Tài bạch có thể biểu hiện ra tài vận tốt xấu, năng lực quản lý tiền bạc, trạng thái của tiền tài, tình hình điều độ, mạnh yếu của kinh tế cơ bản. Cung Tài bạch là cầu nối trung gian của cung Tử tức cùng cung Tật Ách; mạnh yếu của cung Tài bạch trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ kế sinh nhai, giáo dục con cái của gia đình hoặc chữa bệnh thên thể của bản thân đều lấy tài làm điều kiện cơ bản; nên cung Tài bạch cũng có thể suy tính ra tinh thần cùng tư tưởng của một cá nhân gia đình là phải chăng vững vàng; hoặc tốt xấu của vật tư hành động, trạng huống tật ách cá nhân và bảo dưỡng của thân thể phải chăng đã phù hợp. Cung tài bạch là xem tiền tài của một cá nhân Cũng có thể từ cung Tài bạch xem ra phương thức hình thái tiến tài, là vay tiền, thế chấp, chính tài, thiên tài; cùng số tiền lớn nhỏ, đều từ cung này suy đoán. Đối cung của cung Tài bạch là cung Phúc Đức, cung Phúc Đức là cung vị của vật chất hưởng thụ cùng tinh thần hưởng thụ, là nguồn tiền đến. Như cung Tài bạch cường vượng mà cung Phúc đức nhập miếu vượng, thì là mệnh đại phú. Như cung Phúc Đức vượng mà cung Tài bạch rất nhược, trên bề ngoài nhìn rất giàu, trên thực tế là cây tre trong núi có bụng trống rỗng. Như cung Tài bạch vượng mà cung Phúc đức không đẹp, tiền đến tuy nhiều, nhưng nguồn tiền không vượng, thành không được món lớn. Như Tài nhược Phúc hãm, thì là người hạ tiện bần hàn. Cung Tài bạch là dựa vào cần kiệm quản lý tiền mà thành sự nghiệp, vì vậy, cũng có thể từ cung Tài bạch khán ra người đó là rộng rãi hào phóng, hay là keo kiệt bủn xỉn, là xa xỉ lãng phí, hay là cần cù tiết kiệm v.v. Tam phương tứ chính của cung Tài bạch, là cung Phúc Đức ở cung đối, cung Mệnhcung Quan Lộc. Như tam phương chúng Cát tinh củng xung chiếu hợp là tuyệt vời nhất, như gặp Hung tinh ác sát chiếu về, không những tài khó tụ, trái lại vì tiền mà sinh thị phi, thậm chí dẫn đến họa sát thân. Vì vậy cung của tam phương tứ chính lẫn nhau mấu chốt, tương hỗ bổ ích. Cát thì ứng cát, Hung thì ứng hung.

Cung Tài Bạch Khi Cùng Các Sao Đồng Cung

Cung Tài bạch như gặp Cát tinh miếu vượng thủ giữ, như sao Tử Vi, sao Thiên Phủ, sao Thiên Tướng, sao Liêm Trinh, sao Thái Dương, sao Thái Âm, sao Tham Lang, sao Lộc Tồn, sao Hóa Lộc, sao Tả Phù, sao Hữu Bật; chủ tài vượng, tài nhiều. Như gặp sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không, sao Thất Sát đều tại đất lạc hãm, không những tài vận không tốt, mà còn có phá tài hoặc tai họa khác phát sinh. Kinh nói rằng: Tử Phủ Vũ Tướng, song Lộc chủ Tài; Lộc Tồn thủ ở cung Tài, chôn vàng tích ngọc; chư Hung chiếu tài bác, tụ tán vô thường; Vũ Khúc Tham Lang thủ Tài Điền, hoạch phát tư sản; Quyền Lộc thủ vị trí Tài Phúc, mấy đời vinh hoa; Kiếp Không lâm Tài Phúc, từ nhỏ bần tiện ở nhờ; Nhật Nguyệt giáp Tài, thêm cát diệu, không quyền thì phú; Tả Hữu Tài cung, kiêm giáp củng, y lộc phong phú; Tử Vi Phụ Bật, đa phần là Quan có Tài phú; Vũ Khúc Thái Âm, đa phần nhậm trách nhiệm về Tài phú; Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài bạch, càng kiêm quyền lộc phú xa ông. Phải quan sát tra xét một cá nhân là phải chăng giàu nghèo, cung Tài bạch là một phương diện, đồng thời còn cần khán tam phương Tứ chính ở mệnh bàn của nó cùng cung khác là phải chăng có cát tinh chiếu củng, ngoài ra, con cần khán Đại hạn của người này bước nhập cung nào, trải qua phân tích toàn diện, mới có thể phán định tài phú của họ nhiều ít, là giàu hay là nghèo. Nếu như Lưu niên Đẩu Quân tại nguyên mệnh bàn cung Tài Bạch chuyển tới, gặp chúng Cát tinh củng chiếu, chủ hoạch phát một năm, như phùng Hung sát Không Kiếp Hao Kị, nhất định chủ phá tài hoặc vì tài mà gặp quan phi tranh tụng. Như sao Thất Sát, sao Phá Quân, sao Tham Lang, sao Thiên Cơ, sao Cự Môn, sao Thiên Lương tại cung Tài bạch cùng Sát tinh thủ chiếu, người này tất là thích đi đánh bạc, như trong Sát còn thêm Không Kiếp, khả năng sẽ vì đánh bạc mà khuynh gia phá sản. Nếu như sao Cự Môn đơn thủ cung Tài bạch, phải bằng khẩu tài cùng trí tuệ tại trong cạnh tranh cầu tài, những tài này đến được so sánh khá gian khổ, thường thường thành bại bất nhất. Nếu như gặp Cát tinh nhiều, chủ trước khó sau dễ. Như Cự Môn Hóa Lộc, Hóa Quyền hoặc cùng Lộc Tồn đồng cung, thì chủ đại phú. Như sao Văn Xương, sao Văn Khúc đồng cung, còn là trước xuất danh mà sau đắc tài, như sao Tả Phụ, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, thì đa phần có quý nhân tương trợ mà đắc tài, nhưng khó tránh có khẩu thiệt phát sinh. Nếu như sao Cự Môn lạc hãm địa, cần gian khổ cầu tài, tuy có thể được nhưng không giàu. Thêm Tứ sát Không Kiếp, chủ bần cùng sống lay lắt, không là bởi vì quan phi phá tài, nhất định vì thiên tai nhân họa mà phá tài. Tóm lại, cung Tài Bạch Cát tinh thủ chiếu càng nhiều, Tài bạch tựu đến được càng nhanh, càng nhiều; trái lại, Hung tinh thủ chiếu càng nhiều, tài bạch tựu phá được càng nhanh, càng nhiều.
Share this