Sao Thái Âm Toàn Tập

Tử Vi Đẩu Số

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thái Âm Trong Tử Vi Đẩu Số

Nguyên văn: sao Thái Âm tại Ngũ hành thuộc Âm thủy, tại Thiên là tinh hoa của Nguyệt, hóa là phú。 Cùng sao Thái Dương là một đôi。 Tại trong Mệnh bàn làm Mẫu tinh、 làm Thê Tinh cùng Nữ tinh。 Thích người sinh ban đêm, sao Thái Âm tại 12 cung cũng giống sao Thái Dương đồng dạng, mỗi một cung có một cái tên gọi。 Hiện tại viết tại mặt sau。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Tý, tên là [Thiên Cơ (姬)]。 Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh phú quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu, giỏi mưu kế。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Sửu, tên là [Thiên Khố]。 Nhật nguyệt tương hội, tính tình hào phóng, quan cao lộc dày。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Dần, tên là [Thiên Muội]。 Húc nhật tương thằn, Nguyệt thất quang huy, chủ là nhân tính nhiều chần chừ do dự, tiến thoái không quyết。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Mão, tên là [Phản Bối]。 Phùng cát diệu, trái lại chủ đại phú。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Thìn, tên là [Thiên Thường]。 Thích cùng tinh diệu thuộc Kim tương hội, nếu hội chiếu Hóa Lộc、 Hóa QuyềnHóa Khoa, chủ là người lãnh tụ, tham gia chiến tranh, nắm giữ quân cơ đại quyền, danh chấn tứ hải, đây là cách cục Âm Tinh Nhập Thổ

 Sao Thái Âm nằm ở cung Tị, tên là [Thiên Hưu]。 Còn gọi [Thất Điện]。 Chủ có bệnh mắt, hoặc cận thị tán quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thực, thường tránh xa, hoặc trượng phu thích vì người bày mưu, mà không giỏi lo cho gia đình。 Như có Hóa Lộc、 Hóa Khoa、 Hóa Quyền, trái lại chủ phú quý hưởng thụ。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Ngọ, tên là [Thiên Y] hoặc tên là [Hàn Nguyệt]。 Chủ là người tình cảm phong phú, nhiều ảo tưởng, tự mình đa tình, bất lợi người vợ đầu, hoặc vì người vợ đầu tao ngộ khuấy động。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Mùi, tên là [Thiên Khuê]。 Nhật nguyệt đồng độ, tính tình sòng phẳng, lúc Dương lúc Âm, nhưng bất lợi Mẫu tinh。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Thân, tên là [Thiên Hoàng]。 Chủ là người phúc dày lộc trọng, sự nghiệp vĩ đại, giỏi ứng biến, có mánh khóe, giàu ảo tưởng, có hùng tâm。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Dậu, tên là [Thiên Tường]。 chủ phú chủ quý。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Tuất, tên là [Thiên Trợ]。 Là [Nguyệt Chiếu Hàn Đàm cách], đây chính là khi Ngọc Thố Dương Huy, là thượng cách。

 Sao Thái Âm nằm ở cung Hợi, tên là [Nguyệt Lãng Thiên Môn]。 Chủ đại phú, hoặc được tiền tài ngoài ý muốn, còn gọi là [Triều Thiên Cách], nhiều mưu kế, giỏi trù hoạch。

 Sao Thái Âm thích nhất cùng Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa và sao Lộc Tồn hội chiếu, bởi vì sao Thái Âm chủ phú、 chủ tàng、 chủ tĩnh, cùng Hóa Lộc và Lộc Tồn đồng hành, thì khí vị hợp nhau。 Hóa Quyền、 Hóa Khoa hội chiếu, thì cương nhu tương ứng。 Xương、 Khúc giáp trì hoặc hội chiếu, tất nhiên văn chương đẹp đẽ, bác học đa năng vậy。

Sao Thái Âm chủ về mẹ

Bình Chú Về Sao Thái Âm

 Bình chú:

 (1) Sao Thái Âm tức là Mặt trăng, cùng Thái Dương là một tổ sao đôi, tính chất có nơi lẫn nhau đối chiếu, ví dụ như: Thái Dương chủ cương, Thái Âm chủ nhu; Thái Dương chủ nam nhân、 phụ thân、 trượng phu、 nhi tử, Thái Âm chủ nữ nhân、 mẫu thân、 thê tử、 nữ nhi; Thái Dương chủ quý, Thái Âm chủ phú; Thái Dương lợi người sinh ban ngày, Thái Âm lợi người sinh ban đêm; cung vị Thái Dương nhập miếu vượng, tại Thái Âm là nhàn hãm, trái lại, Thái Dương lạc cung vị nhàn hãm, tại Thái Âm thì là miếu vượng。

 (2) Sao Thái Âm tại Tý, cùng sao Thiên Đồng đồng độ, gọi là [Thiên Cơ (姬)], bởi vì sao Thái Âm nhập miếu, nên là cát lợi, nam nữ đều chủ phú quý vinh hoa, tại cổ đại, nữ mệnh thường vì chồng mà vinh quang, hoặc là sinh ra ở bối cảnh giàu có, là đời sau của hào môn, tại hiện đại thì chủ thành tựu sự nghiệp cá nhân。 Sao Thái Âm tính cách ôn nhu, nên dễ dàng được người hoan ngênh và dễ ở tiếp cận, vô luận nam mệnh nữ mệnh, đều đối với người khác giới ôn nhu chăm sóc,nên càng là được duyên cùng người khác giới, cũng vì vậy dễ dàng dẫn đến cảm tình phiền não。 Nữ mệnh Thái Âm tại cung Tý, bề ngoài rất đẹp đẽ, hơi thấy sát diệu càng tệ, nên càng dễ dàng dẫn đến đào hoa。 Thấy Văn XươngVăn KhúcHồng LoanThiên Hỷ, càng vậy。 Sao Thái Âm chủ thâm tàng bất lộ, vì vậy, thường có ưu điểm [suy nghĩ sâu, giỏi mưu kế], tại cung Tý nhập miếu, ưu điểm này càng có thể phát huy, càng là được Hóa Khoa、 Văn Xương、 Thiên Tài, càng là chính xác。 Vì sao Thái Âm nhập miếu, vì vậy, mưu kế của nó đa phần dùng ở phương diện đúng đắn, mà không phải xảo quyệt bàng môn tả đạo。 (3) Thái Âm tại cung Sửu nhập miếu, cùng Thái Dương lạc hãm đồng độ, gọi là [Thiên Khố], người này tính cách tương đối lửng lơ bất định, có lúc [tính tình hào phóng], nhưng có lúc lại còn keo kiệt tự tư。 Đến nỗi là không phải quan cao lộc dày, thì cần xem có không có các cát diệu cát hóa hội chiếu mà định, thông thường mà nói, vì Thái Âm tại miếu mà Thái Dương tại hãm, nên phú lớn hơn quý, lợi lớn hơn danh, mà Thái Âm Hóa Lộc cũng vượt qua Thái Dương Hóa Lộc

 (4) Thái Âm tại cung Dần, cùng sao Thiên Cơ đồng độ, vì đây là phương vị Đông Bắc nghiêng Đông, Thái Dương sẽ thăng, Mặt trăng dần dần [thất huy], tăng thêm cá tính của Thiên Cơ đa nghi suy nghĩ quá nhiều, nên khuyết điểm khá lớn, Thái Dương của cung vị này, gọi là [Thiên Muội], đặc điểm tính cách lớn nhất của nó, là không tín nhiệm người khác, làm việc cũng thiếu bền lòng, chu đáo cẩn thận, nên khó thành đại sự,đây là [Cơ Nguyệt Đồng Lương] cách, thích hợp làm lại nhân (quan lại), để nhận lương công tác hành chính là phù hợp。

 (5) Cung Mão Thái Âm là [Phản Bối], thông thường mà nói, bởi vì Thái Âm lạc hãm thất huy, nên thành tựu không đẹp, duyên lục thân cũng có khuyết điểm, hơi thấy sát diệu Hóa Kị Không Kiếp các loại, liền dễ chuyển thành gian xảo dối trá, nhưng nếu như đắc Tam cát hóa、 Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Văn Xương, Văn Khúc, thì có thể kinh thương thành [đại phú]。

 (6) Thái Âm tại cung Thìn là [Thiên Thường], cũng là lạc hãm, cung đối Thái Dương cũng tại hãm cung, nếu như không thấy cát diệu cát hóa, hoặc trái lại gặp sát diệu hung tinh, càng chủ không quý không phú, sự nghiệp thành tựu thấp kém, nên giỏi về một kỹ thuật。 Nhưng mà, nếu như cùng Ngũ hành [tinh diệu thuộc Kim tương hội], càng có Tam cát hóa, thì là [Âm Tinh Nhập Thổ] cách, có thể nắm giữ quân cảnh đại quyền, đây là một cái kỳ cách。 Tinh diệu thuộc Kim, bao quát Văn Xương、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Khốc。 Dùng Kim làm Âm tinh, cung Thìn thuộc Thổ, Kim chôn vào Thổ, Thổ có thể sinh Kim, chỉ cần cơ duyên chín muồi, tựu có thể dương danh lập vạn, tại trong gian khổ có thành tựu。 Đây trừ thích hợp giới quân cảnh ra, cũng phù hợp kinh doanh nhà máy。 (7) Thái Âm tại Cung Tị lạc hãm, là [Thiên Hưu] hoặc [Thất Điện], nam mệnh chủ sự nghiệp bình thường, nữ mệnh cũng như vậy, càng chủ cùng trượng phu quan hệ xa lạ, khiếm khuyết cảm tình, hoặc ít họp lại, cung Phu Thê không cát lợi càng vậy。 Tinh hệ này cũng bất lợi mắt, nhưng mức độ nhẹ。 Nhưng thấy cát hóa cát diệu, trái lại chủ phú, còn có thể hưởng thụ, nhưng không chủ quý。

 (8) Thái Âm tại cung Ngọ, là lạc hãm nhất, vì lúc này đang là Nhật Lệ Trung Thiên, Thái Âm hoàn toàn vô quang, này gọi là [Thiên Y] hoặc [Hàn Nguyệt], người này thiếu hụt tâm sự nghiệp, cảm tình sinh hoạt chiếm giữ tất cả tâm tư của người ấy, vô luận nam nữ, đều dễ dàng bị tình cảm vây hãm, thấy Văn Xương Văn Khúc càng tệ。 Ngoài ra, bọn họ đối với cảm tình ảo tưởng cũng nhiều, càng có Địa KhôngĐịa KiếpThiên KhôngTuần KhôngTriệt Không v.v, càng thích mơ mộng về ái tình và tính dục, không đối mặt hiện thực。 Cũng nhiều sự việc khổ luyến ám luyến, tức nguyên văn chỗ nói [tự mình đa tình]。 Thái Âm tại Ngọ, càng là bất lợi hôn nhân của nam mệnh, lần thứ nhất hôn nhân dễ dàng bị trắc trở, hoặc vì cảm tình bất hòa mà rời xa, người mà cung Phu Thê cũng đại hung, khả năng vì thê thất đối với bản thân bất trung mà [tao ngộ khuấy động]。 Thái Âm Hóa Kị càng là bất lợi, cũng chủ thê thất chết yểu, sớm thành góa vợ。 Như là nữ mệnh, cũng bất lợi đời sống hôn nhân。

 (9) Thái Âm tại cung Mùi thất huy, và thường có Thái Dương quang huy đồng độ, đây gọi là [Thiên Khuê], và tại cung Sửu đồng dạng, đều chủ mệnh tạo tính cách lửng lơ vô thường, [lúc Dương lúc Âm], [tính tình thẳng thắn] của nó cũng không phải thường xuyên, có lúc biến thành dễ tự mãn。 Đến nỗi [bất lợi Mẫu tinh], trên thực tế, phàm Thái Âm lạc cung vị nhàn hãm thủ Mệnh, đều bất lợi Mẫu tinh, đều không giới hạn ở cung Mùi。 Người sinh ban ngày hình khắc càng lớn。

 (10) Thái Âm tại cung Thân và Thiên Cơ đồng độ, đây gọi là [Thiên Hoàng], vì Thái Âm tại vượng cung, nên so với nằm ở cung Dần là đẹp hơn, có thể phát huy ưu điểm của Thái Âm cùng Thiên Cơ, chủ [giỏi ứng biến], có thể xử lý nghiệp vụ,nhưng còn là yêu thích cảm tình ảo tưởng, nữ mệnh càng là đa sầu đa cảm, mà cảm tình quan hệ cũng nhiều biến động, có mùi vị của thất tình khổ luyến。 Thái Âm Hóa QuyềnThiên Cơ Hóa Kị đồng độ, mới chủ mánh khóe。 Chỉ có thấy các cát tinh cát hóa, mới chủ [phúc dày Lộc trọng, sự nghiệp vĩ đại]。 (11) Thái Âm tại cung Dậu vượng cung độc tọa, hội cung Tị Thái Dương vượng cung, hai sao Âm Dương đều vượng, nên càng gặp các cát diệu cát hóa, chủ có thể được phú quý, kiến Lộc có thể phú, thấy Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc có thể quý。 Thái Âm của cung này tên là [Thiên Tường]。

 (12) Thái Âm tại cung Thìn nhập miếu độc tọa, cung đối Thái Dương thừa vượng củng chiếu, là [Thiên Trợ],hoặc gọi là [Nguyệt Chiếu Hàn Đàm] cách, cũng là cách cục khá có thành tựu, không thấy sát diệu Hóa Kị v.v, liền có biểu hiện nhất định, càng có các cát diệu cát hóa, sự nghiệp cục diện to lớn。

 (13) Thái Âm tại Hợi, là thời khắc quang huy của Mặt trăng mạnh nhất, gọi là [Nguyệt Lãng Thiên Môn], Thái Dương đồng thời tại cung Mão, cùng Thiên Lương đồng độ, đây là Nhật Chiếu Lôi Môn, hai sao đều nhập miếu, không chỉ [đại phú], cũng là [đại quý], có thể thành tựu danh lợi。 Không những [được tiền tài ngoài ý muốn], càng có thể thăng quan tiến chức。 Tại cung Hợi, tựu là Thái Âm Hóa Kị, cũng không có vấn đề, không chỉ không có vấn đề, còn là [biến cảnh], trái lại có thể thành đại phú, Lưu niên gặp nó, cũng có niềm vui thăng tiến và phát triển。

 (14) Thái Âm là Tài tinh, thích nhất đắc Lộc Tồn và Hóa Lộc, tại các sao Hóa Lộc trong đó, thích nhất Thái Âm tự thân Hóa Lộc, hội Thiên Cơ Hóa Lộc, phù hợp làm ăn bán lẻ, hội Thiên Đồng Hóa Lộc, thì chỉ là đầy đủ sung túc。 Tại Đại hạn Lưu niên, thì mừng nhập cung vị Thái Âm Hóa Lộc, nhập cung hạn Vũ Khúc Hóa Lộc cũng đại cát。 Thái Âm hội Hóa Quyền、 Hóa Khoa, chủ [cương nhu tương ứng], nhưng nếu là Thái Âm Hóa Quyền, hội Thiên Cơ Hóa Kị, thì chủ nhiều tâm kế, càng gặp Địa Không、 Địa Kiếp、 Âm SátThiên Diêu các loại, thì chủ tâm thuật bất chính, đi bàng môn tả đạo。

 (15) Thái Âm thích hội Văn Xương、 Văn Khúc, chủ [văn chương đẹp đẽ]、 [bác học đa năng], nhưng cũng tăng thêm mệnh tạo một mặt cảm tính, càng gặp sát diệu Hóa Kị, trái lại dễ bị cảm tình trắc trở, nữ mệnh càng là như vậy。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:


 
Share this