Vũ Khúc Hóa Lộc

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Vũ Khúc Hóa Lộc

Vũ Khúc là một khỏa Chính tài tinh, phương thức tiền đến là lấy thủ đoạn chính đáng đi ra sức thực hiện mà đến。

Nên sao Vũ Khúc tuy có tiền tài có thể được, nhưng khá là vất vả gian khổ, Vũ Khúc Hóa Lộc có thể giảm nhẹ mức độ vất vả của nó, khiến nó nhập tài càng là dễ dàng, đắc tài cũng càng nhiều。

Sao Vũ Khúc vốn là Tài tinh, mà Hóa Lộc cũng chủ tài, nên sao Vũ Khúc thích thấy Hóa Lộc, chính là dệt hoa trên gấm, cát lợi khỏi phải nói, tài nguyên dồi dào, võ chức kinh thương thích hợp nhất。

Vũ Khúc Hóa Lộc, lúc này Tham Lang Hóa Quyn, đây là tổ hợp cát lợi nhất, người này (vô luận sao Vũ Khúc tọa cung nào đất nào) tất chịu đựng đến khổ tận cam lai, tự nhiên một phen huy hoàng。

Vũ Khúc Hóa Lộc kinh thương khá cát, là Thiên Tài, mánh khóe tốt nhân duyên tốt, thuận lợi mọi bề, phàm bất cứ việc gì thuận buồm xuôi gió。

Không được đánh bạc, nên giao phó tinh thần dùng cho kiếm tiền, cũng nên ngăn ngừa tửu、 sắc cám dỗ。

Bình đoán tính chất cụ thể của Vũ Khúc Hóa Lộc, xem ra rất dễ dàng, bởi vì có thể đơn giản tóm lược là tiến tài thuận lợi, nhưng trên thực tế lại rất khó, bởi vì ý nghĩa tiến tài tương đối phức tạp。

Cơ bản mà nói, nếu không có Sát Kỵ Hình Hao chư diệu, còn thấy phụ tá cát diệu, đặc biệt là thấy sao Thiên Khôisao Thiên Việt đồng hội, còn có các Tạp diệu như sao Tam Thaisao Bát Tasao Ân Quangsao Thiên Quý, thì tiến tài của nó là vì tay nắm đại quyền mà đến, thông thường là tay nắm tài quyền。

Nhưng nếu Vũ Khúc tuy Hóa Lc, nhưng thấy Sát Kỵ Hình Hao, thì cái gọi là tiến tài, chủ cần phải dựa vào kỹ nghệ của bản thân, tại trong đồng hành tuy dẫn đầu, nhưng địa vị xã hội chưa hẳn rất cao。

Càng là nữ mệnh, sự nghiệp vất vả mà chồng giàu không được hưởng。

Phàm Tài tinh tối kỵ sao Địa Khôngsao Địa Kiếp, Vũ Khúc Hóa Lộc cũng không ngoại lệ。

Khi Vũ Khúc Hóa Lộc mà sao Địa Không、 sao Địa Kiếp đồng hội, quá trình tiến tài tất nhiều tiêu hao mà không kịp dự liệu, cho nên thường thường mất đi dự toán。

Đặc biệt là khi Văn Khúc Hóa Kỵ đồng hội, trắc trở càng nhiều, tiêu hao càng lớn。

Sao Vũ Khúc không thích sao Văn Khúc, cho dù sao Văn Khúc không Hóa Kỵ, cũng khiến tính chất của sao Vũ Khúc biến thành phù phiếm, hoặc hữu danh vô thực。

Ví dụ như tại trong một cái cơ cấu có chức không có quyền, thì tuy có thu nhập cao cũng không giống như có thể tiến lộc dày lợi lớn。

Nếu là Thiên Can Kỷ, Vũ Khúc Hóa Lộc tất sẽ xuất hiện Văn Khúc Hóa Kỵ, không hội đến còn tốt, như thấy Văn Khúc Hóa Kỵ tam phương xung hội, hoặc đồng cung thì cát xứ tàng hung, trong thành có bại, tiền đến khó toàn bộ giữ được, tất sẽ có chỗ tổn hao, có lúc mức độ tổn hao thậm chí vượt quá tiền đến, hình thành hiện tượng thấu chi, tương đối phiền não。

Càng là người kinh thương đầu tư, thu chi hoặc lỗ lãi số tiền khá lớn, thấy Vũ Khúc khi Hóa Lộc, trước tiên đừng cao hứng quá sớm, nhất thiết phải đặc biệt kiểm tra trong mệnh bàn, có đồng thời sẽ thấy Văn Khúc Hóa Kỵ hay không, cẩn thận Văn Khúc Hóa Kỵ là hại。

Cách giải ách phụ cứu, tại sau khi tiến tài hoặc kiếm tiền, trước khi không thấy hao tổn, khẩn trương đầu tư mua sắm bất động sản。

Sao Văn Xương không có loại tính chất này, ở suy đoán Vũ Khúc khi Hóa Lộc, phải chú ý phân biệt của sao Văn Xương、 sao Văn Khúc。

Vũ Khúc Hóa Lộc không kỵ sát diệu, vô luận Ha TinhLinh Tinhsao Kình Dươngsao Đà La, chỉ tăng thêm một số tình huống khốn nhiễu của cạnh tranh, hoặc khiến sự tình biến thành cần phải phí lực。

Nếu không có Văn Khúc Hóa Kỵ đồng hội, thì không chủ phá hao。

Cái gọi là phí lực, có lúc còn chỉ tính chất chức nghiệp của người trong cuộc mà nói。

Như công nhân kỹ thuật của công xưởng, tức so với nhân viên văn thư phí lực; nha khoa、 bác sĩ ngoại khoa, tức so với bác sĩ nội khoa phí lực hơn。

Vũ Khúc Hóa Lộc cùng sao Tham Lang đồng độ, cho dù không thành cách cục của Hỏa ThamLinh Tham, cũng chủ phát đạt。

Nhưng ở thiếu niên hoặc trung niên khả năng cần phải trải qua gian khổ。 Sau khi phát đạt, cũng một phương diện tiến tài, một phương diện cần phải mang theo có chi xuất to lớn。

Nếu thành Hỏa Tham、 Linh Tham cách, không có sát diệu, không đến nỗi bạo khởi bạo diệt。

Có Sát Kỵ Hình Hao, bạo khởi bạo diệt rất nhanh, cần phải chú ý cát hung của Lưu niên、 Lưu nguyệt để làm xu cát tị hung。

Vũ Khúc Hóa Lộc cũng thích cư cung Tt Ách, có thể giảm bớt hung nguy của bệnh tật, hoặc khiến tinh hệ ban đầu cấu thành khả năng có phát bệnh, có thể chuyển biến ra tính chất, phát đến không có bệnh。

Nhưng Vũ Khúc Hóa Lộc không thích nhập cung Phu Thê, đặc biệt là tinh hệ Vũ Khúc Tham Lang

Tinh hệ này chủ cảm tình vợ chồng có khả năng đột nhiên phát sinh biến hóa。 Đặc biệt là khi đào hoa chư diệu đồng độ, còn khi thấy phụ tá đơn tinh, thường chủ dễ có người thứ ba xâm nhập。

Nữ mệnh Vũ Khúc không thích Hóa Lộc, chủ tăng mạnh cơ hội độc thân của nó。

Vũ Khúc Hóa Lộc Tại 12 Cung

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Mệnh Thân: chủ tài。 Vũ Khúc Hóa Lộc có thể giảm nhẹ mức độ vất vả của nó, khiến nó nhập tài càng là dễ dàng, đắc tài cũng càng nhiều。 Mánh khóe tốt nhân duyên tốt, thuận lợi mọi bề, phàm bất cứ việc gì thuận buồm xuôi gió。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Huynh Đệ: chủ anh em cá tính mạnh。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Phu Thê: phối ngẫu cá tính mạnh, biết kiếm tiền。 Vũ Khúc Hóa Lộc không thích nhập cung Phu Thê, đặc biệt là tinh hệ Vũ Khúc Tham Lang, chủ cảm tình vợ chồng có khả năng đột nhiên phát sinh biến hóa。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Tử Tức: con cái thông minh quật cường, ngày sau rất biết kiếm tiền。 Chủ bản thân tại bên ngoài kim tiền điều phối linh hoạt。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Tài Bạch: sao Vũ Khúc là Chính tài tinh, chính tọa cung Tài Bạch còn Hóa Lộc, trên xà nở thêm một đài hoa, một đời không thiếu tiền tài, kiếm tiền có một bộ。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Tật Ách: có thể giảm bớt hung nguy của bệnh tật, hoặc khiến tinh hệ ban đầu cấu thành có khả năng phát bệnh, có thể chuyển biến ra tính chất, phát đến không có bệnh。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Thiên Di: chủ ra ngoài đắc tài lộc。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Nô Bộc: cùng bạn bè giao tiếp、 xã giao、 hưởng lạc, đều là vấn đề tiền tài。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Quan LộcVũ Khúc cung Quan Lộc Hóa Lộc chủ tài, công tác suôn sẻ。 Trên sự nghiệp kim tiền thu chi suôn sẻ như ý, hoặc tham gia chức vụ hoặc sự nghiệp cùng tài chính có liên quan。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Điền Trạch: Vũ Khúc chủ tài, thích Hóa Lộc nhập cung Điền Trạch, tiền giữ lại được, còn rất biết kiếm tiền, một đời giàu có。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Phúc Đức: chủ hưởng dụng không thiếu。

✪ Vũ Khúc Hóa Lộc cung Phụ Mẫu: chủ duyên cùng cha mẹ, cha mẹ cá tính khá cứng rắn, rất biết kiếm tiền。
Share this