Vũ Khúc Cung Quan Lộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Vũ Khúc cung Quan Lộc phù hợp nhất võ chức, nhưng kinh thương cũng chủ sự nghiệp cường thịnh。 Hội Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaLộc TồnThiên Mã, là nhân viên tài chính quan trọng, nắm giữ kinh tế đại quyền。 Gặp Phá QuânThiên Hình, xuất thân quân đội。 Phùng Thất Sát, vì nước lập công。 Cùng Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc hội chiếu, chính là tướng tương chi tài, uy chấn biên cương, hiệu lệnh trăm vạn hùng sư, càng lấy hai cung Dậu Tý, không có Sát hội là đắc địa。 Cùng Tham Lang đồng độ, có hành vi kinh thương baọ lợi, hoặc ý vị là chính trị tham nhũng。 Hóa Kị, thì sự nghiệp xóc nảy, thường có phản ứng tiến thoái không quyết。 Phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại Hao, đa mưu ít thành, phân tranh khó khăn。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Quan Lộc

  (1) Sao Vũ Khúc là sao của võ tướng, tính chất cơ bản tại cung Quan Lộc là thích hợp võ chức, tức Quân nhân、 cảnh sát cùng hình pháp kỷ luật bộ đội khác, nhưng bởi vì Vũ Khúc thuộc Âm kim, là chủ Tài Bạch, vì vậy  cũng thích hợp kinh thương, có phải [sự nghiệp cường thịnh] hay không, thì phải xem tinh tượng phối hợp mà định, tựu là cát diệu Lộc tinh không nhiều, cũng có thể tham gia doanh nghiệp công tác, tiêu thụ hàng hóa và tiêu thụ các loại phục vụ。

  (2) Nguyên văn nói Vũ Khúc hội Tam cát hóa cùng Lộc Tồn Thiên Mã, [là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế đại quyền。] Nếu như làm tỉ mỉ phân biệt, thì là: Vũ Khúc Hóa Quyền, nắm giữ kinh tế đại quyền; Vũ Khúc Hóa Khoa, lợi cho tài chính trù hoạch。 Vũ Khúc Hóa Lộc thì lợi đầu tư và làm buôn bán, thấy Lộc Tồn Thiên Mã cũng lợi làm sinh ý。 Nếu đơn kiến Lộc Tồn, thì chỉ lợi tích trữ, tài khí không vượng。 Chỉ thấy Thiên Mã, thì là lưu động sinh tài。

  (3) Vũ Khúc và Phá Quân đồng độ, càng có Thiên Hình, sát khí cùng khí cương khắc của nó khá nặng, tại cổ đại là [xuất thân quân đội], tức tòng quân, tại hiện đại phù hợp võ chức bên hình pháp, như cảnh sát、 nơi nhập cảnh、 hải quan v.v, cũng có thể tham gia công xưởng nhà máy, lấy cơ giới công cụ sắc bén mưu sinh。 Loại tinh hệ này, phù hợp nhất có giỏi về một kỹ thuật。

  (4) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, nguyên văn nói là [vì nước lập công], đây kỳ thực chỉ là câu tô điểm cho đẹp, bởi vì  Vũ Khúc Thất Sát có sát khí lớn, như càng có Hóa Kị、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Hình v.v, thì thường chiến tử sa trường, táng thân quan ngoại, nên hy sinh cho tổ quốc mà vì nước lập công。 Tại hiện đại, thích hợp võ chức thông thường、 cũng phù hợp tham gia công xưởng nhà máy。

  (5) Vũ Khúc cung Quan Lộc hội Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc, nguyên văn cũng là từ lập trường của quân đội luận đoán, chủ có thể làm nhân tài lãnh đạo bên quốc phòng, [hiệu lệnh trăm vạn hùng sư]。 Tại hiện đại, cũng có thể tại trong kỷ luật bộ đội đảm nhiệm quản lý cao tầng, nếu như không có Phá Quân hoặc Thất Sát đồng độ, cũng phù hợp thương nghiệp cùng tầng quản lý của cơ cấu tài chính kinh tế。 Nguyên văn đặc biệt cường điệu [hai cung Dậu Tý], tại cung Dậu, Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, tại cung Tý, Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ。 Là vì sao làm như có thật đề xuất hai cung này, nguyên nhân không rõ。

  (5) Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, có phải [kinh thương bạo lợi]、 [là chính trị tham nhũng không], không có thể hết thảy mà luận, Vũ Khúc Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, hoặc có Kình Dương、 Đà La đồng độ mới đúng, hội chư cát cùng cát hóa, thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh thì không phải。

  (7) Vũ Khúc Hóa Kị thủ cung Quan Lộc, tuyệt không thích hợp kinh thương đầu tư, bất lợi tài vận, lấy tham gia nhà máy công nghiệp là phù hợp, cũng phù hợp võ chức, nếu như không tham gia loại chức nghiệp này, thì [sự nghiệp xóc nảy]、 [tiến thoái không quyết]。

  (8) Vũ Khúc cung Quan Lộc hội Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Đại Hao, có thể làm phân biệt tỉ mỉ: hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương, nhiều phân tranh; hội Đà La, nhiều khó khăn; hội Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, đa mưu ít thành。
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *