Vũ Khúc Cung Tật Ách

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Vũ Khúc cung Tật Ách gặp Thiên Mã Hỏa Tinh, có các chứng ho、 thổ huyết、 bệnh phổi、 thở dốc, hoặc dễ dàng chảy máu cam、 tức ngực chán nản。 Hội Kình Dương Đà La Linh TinhHỏa TinhThiên Hình、 Không Kiếp, một đời đa tai họa hoặc vì bệnh mà động phẫu thuật。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Tật Ách

  (1) Vũ Khúc là Âm kim, tại trong Âm Dương Ngũ hành, chủ phổi, cũng tức là hệ thống hô hấp của hiện đại giải phẫu sinh lý học, cung Tật Ách thấy Vũ Khúc, liền chủ mao bệnh hệ thống hô hấp。 Ngoài ra, sao Vũ Khúc sát khí nặng, có tính chất kim loại sát thương, nên cũng chủ tổn thương ngoài ý muốn, sát diệu hung tinh nhiều, chủ thương tật。

  (2) Vũ Khúc là Âm kim, nên không thích Hỏa Tinh, vì Hỏa Tinh là Dương hỏa, có thể đốt thương phế âm, nên chủ bệnh phổi, càng là chủ phổi kết hạch, như càng gặp Thiên Mã, thì bệnh tình lặp đi lặp lại triền miên, vì vậy Giảng nghĩa hình dung là [ho、 thổ huyết、 bệnh phổi], Vũ Khúc cung Tật Ách có tinh tượng này, cần lưu ý niên hạn Vũ Khúc hoặc cung đối của nó thủ cung Tật Ách。

  (3) Tựu là Vũ Khúc không hội sát diệu Hóa Kị  các loại hung, tại trong cung Tật Ách, cũng chủ hệ thống hô hấp  khá nhược, dễ dàng gặp phải cảm lạnh cảm mạo và ho。

  (4) Vũ Khúc cung Tật Ách nếu như tình huống của sát diệu không nặng, hoặc tại lưu nguyệt phùng Vũ Khúc, có lúc chỉ chủ chảy máu mũi。

  (5) Vũ Khúc Hóa Kị hội Tứ sát Không Kiếp Thiên Hình, chủ [một đời đa tai hoặc vì bệnh động phẫu thuật], Vũ Khúc Phá Quân hoặc Vũ Khúc Thất Sát, càng là nhiều loại khắc ứng này, thậm chí chủ thương tật。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *