Cung Tật Ách Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Tật Ách Là Gì?

Cung Tật Ách là cung vị của thọ nguyên, là nơi chủ bệnh tật cùng tai ách, một cá nhân cả đời có bệnh tật và tai ách gì, cùng tổ hợp sao nào, sẽ phát sinh bệnh tật thế nào, đều phải từ bên trong cung Tật ách hiển thị ra đến, vì vậy cung Tật ách là cung vị phán đoán một cá nhân là trường thọ hay là bệnh tật hoặc tai ách. Cung Tật ách là để xem sức khỏe

Luận Giải Cung Tật Ách

Tam phương Tứ chính của cung Tật ách là cung Điền trạch, cung Huynh đệcung Phụ mẫu. Xem bệnh tật của một cá nhân không vẻn vẹn từ cung Tật ách khán, mà còn có thể từ Tam phương tứ chính của của cung Tật ách tức từ cung Điền trạch, cung Huynh đệ và cung Phụ mẫu khán. Đương nhiên cung Mệnh cũng là không thể thiếu được đó, còn cần từ bên trong cung Mệnh đi suy đoán, chỉ từ bên trong cung Tật ách khán bệnh tật của người là không đủ toàn diện. Bệnh tật của con người là căn cứ vào Trung Y Âm Dương Ngũ hành cùng nguyên lý phát bệnh suy đoán ra đến đó. Sao bên trong Tử Vi Đẩu Số tụ tập nhiều, nhưng không ngoài ở Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm loại thuộc tính bất đồng này, mỗi một loại thuộc tính quá nhiều hoặc bị chế nghiêm trọng, sẽ dẫn đến bệnh. Kim thái quá hoặc bất cập, hoặc bị Hỏa khắc, sẽ bị bệnh phổi, đại tràng hoặc bệnh về hệ thống hô hấp, ở ngũ quan thì là mũi. Cung Tật ách hoặc Tam phương tứ chính có sao Vũ Khúc, sao Thất Sát, sao Văn Xương, sao Kình Dương, sao Đà La, sao Thiên Khốc, sao Thái Dương, sao Liêm Trinh, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp các loại tinh túc hoặc Ác sát tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có bệnh về hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống thần kinh ra, còn sẽ có bệnh đại tràng hoặc hệ thống hô hấp phát sinh. Mộc thái quá hoặc bất cập, hoặc bị khắc nghiêm trọng, sẽ có bệnh gan mật, bệnh tật hệ thống nội tiết, ở ngũ quan thì là mắt. Như cung Tật ách hoặc tam phương tứ chính có sao Thiên Cơ, sao Tham Lang, sao Hóa Quyền, sao Vũ Khúc, sao Thất Sát, sao Kình Dương, sao Đà La, sao Thiên Khốc, sao Thái Dương các loại tinh túc hoặc Sát diệu tọa thủ hoặc củng chiếu, không những có bệnh về hệ thống hô hấp, còn sẽ có bệnh gan, mật hoặc hệ thống nội tiết. Thủy quá nhiều hoặc bất cập, hoặc bị Thổ khắc, sẽ có bệnh về thận, bàng quang, hoặc bài tiết cùng hệ thống sinh sản; ở ngũ quan thì là tai. Như cung Tật ách hoặc Tam phương tứ chính có sao Thiên Đồng, sao Thái Âm, sao Phá Quân, sao Hữu Bật, sao Văn Khúc, Hóa Khoa, Thiên Diêu, Hóa Kị, Thiên Hỷ, Hồng Loan, Long Trì, sao Tử Vi, sao Thiên Phủ, sao Cự Môn, sao Lộc Tồn, sao Địa Kiếp, Thiên Hư các loại tinh túc Hung sát tọa thủ hoặc củng chiếu, không những hệ thống tiêu hóa có bệnh, còn sẽ có bệnh tật của phương diện hệ thống sinh sản và bài tiết. Hỏa quá nhiều hoặc bất cập, hoặc bị khắc nghiêm trọng, tựu sẽ có bệnh tật về tiểu tràng, hệ thống tuần hoàn, hoặc hệ thống thần kinh. Như cung Tật ách hoặc tam Phương tứ chính có sao Thái Dương, sao Liêm Trinh, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Đồng, sao Thái Âm, sao Phá Quân, sao Hữu Bật, sao Văn Khúc, Hóa Khoa, Thiên Diêu, Hóa Kị, Thiên Hỷ, Hồng Loan, Long Trì các loại tinh túc hoặc Hung sát tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có bệnh về hệ thống hô hấp ra, còn sẽ có phát sinh bệnh về hệ thống tuần hoàn cùng hệ thống thần kinh. Thổ quá nhiều hoặc bất cập, hoặc bị khắc nghiêm trọng, tựu sẽ có bệnh về bài, vị hoặc hệ thống tiêu hóa, ở ngũ quan thì là miệng. Như cung Tật ách hoặc Tam phương tứ chính có sao Tử Vi, sao Thiên Phủ, sao Cự Môn, sao Lộc Tồn, sao Địa Kiếp, Thiên Hư, sao Tham Lang, sao Hóa Quyền các loại tinh túc hoặc Sát diệu tọa thủ củng chiếu, tựu sẽ có phát sinh bệnh tật kể trên. Con người tại trong một đời, quan tâm nhất không gì vượt qua ở Sinh Lão Bệnh Tử, cũng là lịch trình mà mỗi cá nhân hẳn phải trải qua. Vì vậy mọi người chú trọng nhất đích thị là thân thể phải chăng mạnh khỏe, nếu như không có thân thể mạnh khỏe, dù cho có lại nhiều tài phú, làm lại đến quan to, tất cả đều là uổng công. Các thứ khác đều là vật ngoài thân, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, mới là tài phú quý báu nhất. Từ bên trong cung Tật ách có thể khán ra thân thể của một cá nhân, bên trong ngũ tạng lục phủ dễ dàng biết được bệnh tật gì. Là giữ gìn trạng thái thân thể tốt lành, có thể bình thường rèn luyện thân thể, làm một số hoạt động có lợi với sức khỏe thân tâm, tăng cường sức đề kháng chống lại bệnh tật, để phòng bị khi chưa xảy ra, khiến sinh mệnh sức sống sung mãn, khiến thân thể càng thêm mạnh khỏe lên.
Share this