Sao Phá Quân Toàn Tập

14 Chính Tinh

Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Việt Kiên!

Nguyên Văn Về Sao Phá Quân Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Phá Quân tại Ngũ hành thuộc Dương thủy, tại Thiên thuộc Bắc Đẩu tinh quần, hóa làm Hao tinh。 Là cảm tử quân trong quân đội, quân tiên phong、 xung phong hãm địch, lấy tranh đoạt phá hoại là mục đích, nhưng tính nguy hiểm của bản thân cũng lớn, tổn binh chiết tướng, không thể tránh khỏi。 Còn cô quân thâm nhập, có nỗi lo tiếp tế bất cập。 Phá Quân Hóa Lộc, thì là hậu quân bổ sung tiếp tế, cuồn cuộn không ngừng, tên nó là [Hữu căn]。 Nên sao Phá Quân có ý nghĩa phá hoại mà sau kiến thiết, đều có ý nghĩa bỏ cũ thay mới。 

Bình Chú Về Sao Phá Quân

(1) Sao Phá Quân hóa khí là Hao, là Đại tướng tiên phong trước trận tiền, tính chất kỳ thực cùng Thất Sát cũng có nơi tương tự, nhưng mức độ biến hóa và cương khắc, càng thêm kịch liệt, nên khắc ứng cụ thể, có lúc hai sao đều không có khác biệt rất lớn, khác biệt chỉ tại mức độ, mà Phá Quân tại Mệnh, vì Thất Sát cung Tài Bạch, nên cũng có một đời ít nhất một lần khắc ứng phá bại lớn。 
(2)Sao Phá Quân thích nhất tự thân Hóa Lộc, đắc Lộc thì có biểu hiện ,cũng giảm nhẹ khí cương khắc。 Như tự thân không Hóa Lộc, thì để thấy Lộc Tồn là đẹp, ngoài ra, cũng thích được Vũ Khúc Hóa LộcLiêm Trinh Hóa LộcTham Lang Hóa Lộc các loại, tính chất của nó dựa vào các sao Hóa Lộc mà luận。 Tương phản, sao Phá Quân sợ nhất Hóa KịVũ Khúc Hóa Kị hoặc Liêm Trinh Hóa Kị đều không cát lợi, cũng không thích Tham Lang Hóa Kị, mà Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, càng khiến sao Phá Quân làm ác, tại cung Hợi、 cung Tý cùng cung Sửu, càng là chủ hung。

Sao Phá Quân liều lĩnh, mạo hiểm, không sợ khó khăn

Sao Phá Quân Ở Cung Mệnh

Sao Phá Quân lâm cung Mệnh, chủ người sắc mặt xanh vàng。 Hình dạng khuôn mặt tròn dài, béo gầy bất nhất。 Lưng dầy vai rộng, hoặc phá tướng, hoặc cận thị, hoặc nói cà lăm không rõ, hoặc khi sinh không đủ tháng, hoặc khó sinh。 Nhập miếu trung hậu thiện lương, vượng địa thì tính cách ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực。 Lạc hãm tính cương khó hòa hợp, háo cường háo tranh。 Lập Mệnh cung Tý Ngọ, không có sát tinh, mà sao Phá Quân Hóa Lộc, hoặc Hóa Quyền, hoặc Lộc Tồn lâm cung Phúc Đức hoặc cung Mệnh, chủ là Rường cột của Quốc gia, Nho tướng (vị tướng có phong độ) của quân đội, đều chủ rộng lượng phúc dày。 Cùng Tử Vi đồng độ, tại cung Mùi, chủ được tiền tài ngoài ý muốn, hoặc đột ngột gặp gỡ quý nhân, bình thăng tam cấp。 Cung Sửu thứ hai。 Cung Thìn Tuất, Tử Vi Phá Quân củng xung, chủ người trong một đời tất có tai họa vô cùng, hoặc bệnh tật đặc thù, kéo dài khá lâu, các loại bệnh thuộc thần kinh não、 tạng tâm、 tạng thận hoặc tràng vị。 Là người có nghị lực, có sở trường, yêu nghệ thuật。 Nhưng một đời phong ba khá nhiều, không giữ tổ nghiệp。 Đều chủ hình khắc thê tử。 Phú mà không quý, có hư danh。 Cùng Vũ Khúc đồng độ tại Tị, sao Phá Quân Hóa Lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập uy biên di (nước bên cạnh)。 Cung Hợi thứ hai。 Cung Dần Thân lập Mệnh, chủ ấu niên khứ tổ ly gia, trùng bái cha mẹ, hình khắc khá nặng。 Tính tình ngang ngược, hiếu chiến, hoạch phát hoạch phá, nhưng cũng chủ có giỏi về một kỹ thuật。 Cùng Không Kiếp đồng độ, phá sạch không có chỗ dựa。 Xương Khúc đồng độ, thư sinh phóng khoáng。 Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ, cô độc lãng đãng。 

Nữ mệnh Phá Quân、 hai cung Tý Ngọ, chủ phúc dày Lộc trọng, vượng phu ích tử, chỉ để kết hôn muộn là phù hợp。 Tị Hợi hai cung, tính tình cương cường, có chí trượng phu。 Hai cung Dần Thân, hình thê khắc tử, sớm rời xa cha mẹ, kế tụ họ khác, sống bằng sức mình, làm vợ lẽ khá phù hợp, bằng không ly khắc nhiều lần, còn đa phần cả đời không lấy chồng。 Gặp Kình Dương、 Đà La, hình khắc càng nặng。 
Đại hạn Lưu niên, sao Phá Quân nằm cùng, chủ bỏ cũ thay mới, tìm cơ hội khác; rời xa nhà lữ hành。 Sao Phá Quân Hóa Lộc, chủ từ trong sự nghiệp cũ sinh ra cơ hội mới, như phùng sát tinh hoặc sao Vũ Khúc Hóa Kị tương hội, thì chủ nhiều phá tài, khuynh gia, sự nghiệp tạm dừng, vô pháp đẩy mạnh, như thuyền mắc nước cạn, cảm giác đẩy mạnh không được。 Chỉ có Phá Quân Tử Vi cung Thìn Tuất, có Kình Dương, chủ sinh đẻ thêm con, hoặc huyết quang hiếu phục các loại sự tình。 Bình chú: 
(1)Sao Phá Quân thủ Mệnh, chỉ cần thấy sát tinh Hóa Kị, tựu chủ tại trên ngoại hình, có khuyết điểm nhất định, như [khi sinh không đủ tháng], đến nỗi thể hình thấp bé, Sát Hình Kị Hao nặng thì thương tật。 
(2)Sao Phá Quân tại cung Tý cung Ngọ độc tọa nhập miếu, chủ [trung hậu thiện lương], càng được cát hóa, tam phương tứ chính không thấy Sát Kị, gọi là cách cục [Anh tinh nhập miếu], chủ đột phá có thành tựu mà được phú quý。 Nguyên văn đã đề cập đến tính cách ưu điểm của cách cục này。 Vô luận sao Phá Quân nhập một cái cung vị nào thủ Mệnh, đều lấy đắc Lộc là đẹp, nhưng cung Mệnh nếu không có Lộc, thì cung Phúc Đức Lộc diệu đồng cung cũng cát lợi, nguyên văn chỉ nói[Lộc Tồn], chỉ là cho ví dụ mà thôi。 Ngoài sao Phá Quân đắc Lộc, hoặc có Hóa Quyền, càng cần gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, mới chủ [Rường cột của Quốc gia、 Nho tướng (vị tướng có phong độ) của quân đội]。 
(3)Tử Vi Phá Quân đồng độ, tại cung Mùi, Tử Vi nhập miếu, sao Phá Quân cũng nhập miếu, nên đại cát đại lợi, lực đột phá khai sáng cực mạnh, càng hội cát diệu cát hóa, là đại cách của Tử Vi tinh hệ, có thể đại phú đại quý, tại thế gian có ảnh hưởng lớn, được người kính trọng。 
(4)Tại Cung Thìn Tuất, Phá Quân độc tọa, cung đối Tử Vi Thiên Tướng củng chiếu, bởi vì Tử Tướng tinh hệ chủ vô tình lạnh nhạt, nên nhân duyên không đủ, hoặc có tại thời kỳ quan trọng, bộc lộ ra thái độ tâm ngoan thủ lạt, không là phúc trạch。 Tử Tướng cũng có khắc ứng về [bệnh thần kinh não、 tạng tâm、 tạng thận、 tràng vị], thẩm tra đây toàn là vì tinh thần áp lực dẫn đến, vì vậy, loại mệnh tạo này, như có thể tâm cảnh bình hòa, thì có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trên tinh thần、 trên sức khỏe、 trên nhân sự, đây là đại đạo của xu cát tị hung。 
(5)Thìn Tuất Phá Quân, tựu là không thấy Văn Xương Văn Khúc Hóa Khoa, cũng chủ có văn nghệ khí chất, nguyên văn nói là [yêu nghệ thuật ], chính là tại điều này mà nói, bất quá, loại mệnh tạo này còn tất không tham gia công tác cùng văn nghệ có liên quan, càng có Xương Khúc, trái lại tiến thoái thất cứ。 Gặp sát diệu Hình Kị, thì cuộc đời khởi phục, hình khắc thê tử。 
(6)Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, là tinh tượng phiêu bạt, thấy cát diệu cát hóa, có thể tại nước ngoài thành danh, cát sát xen lẫn, phù hợp quân cảnh phát tích,[lập uy biên di (nước bên cạnh)], chính là chỉ điều này。 


 
(7) Phá Quân tại Cung Dần Thân độc tọa, Vũ Khúc Thiên Tướng củng chiếu, tính chất cũng lãng đãng bất định, cuộc đời tương đối trôi nổi, nên có khắc ứng [khứ tổ ly gia、 trùng bái cha mẹ], Phá Quân và Hỏa Tinh đồng độ, hoặc cung Phụ Mẫu Vô Chính Diệu, Hỏa Tinh độc thủ, càng là như vậy。 Bất quá, loại mệnh tạo này, tại cổ đại là hiệp sĩ lang thang, bị ảnh hưởng của Vũ Khúc Thiên Tướng, chủ có đủ cảm giác chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, trượng nghĩa đa vi đồ cẩu bối (ý nói những người trượng nghĩa đều chỉ là bối phận thấp), đây là loại nhân vật này, [tính tình ngang ngược], nhưng hơi thấy sát diệu, còn chuyển thành tì khí cương liệt, [thích chiến đấu dũng mãnh]、 [hoạch phát hoạch phá], phù hợp [giỏi về một kỹ thuật] an thân lập Mệnh, thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa các loại, có thể dựa vào giỏi về một kỹ thuật mà tiêu dao bốn phương, nhưng cuộc đời còn là không tránh được cô độc。 
(8) Phá Quân không thích hội Văn Xương, Văn Khúc, vì Phá Quân tính cương, Xương Khúc tính nhu, ba sao tương hội, liền sản sinh mâu thuẫn, chỉ là [thư sinh phóng khoáng], trong tâm nhiều lời oán giận, lại vô pháp thành tựu sự nghiệp。 
(9) Nữ mệnh Phá Quân, vô luận một cung nào tại 12 cung, đều bất lợi hôn nhân, Anh tinh nhập miếu cách thường còn như vậy, cung vị khác càng là như vậy。 Bất quá, người có Phá Quân cách cục cát lợi, lại có thể cùng nam nhân tại trên sự nghiệp, tranh đấu cả ngày, [có chí trượng phu]、 [tính tình cương nghị]、 [phúc dày Lộc trọng]。 
(10)Đại hạn Lưu niên cung Mệnh đắc Phá Quân, cát lợi thì [bỏ cũ thay mới], không cát lợi thì [khuynh gia]、 [sự nghiệp tạm dừng] v.v, nhưng mức độ như nào, phải xem tính chất cung Mệnh nguyên cục, không được  hết thảy mà luận。 Ví dụ như, Thiên Đồng nhập Phá Quân Đại hạn hội cát, có cơ hội đột phá cải cách; Vũ KhúcTham Lang Hóa Kị Kình Dương đồng độ, nhập Đại hạn Liêm Trinh Phá Quân, hơi có sát diệu, tựu có biến động lớn đau khổ。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

 
Share this