Sao Thiên Khôi Toàn Tập

Lục Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Sao Thiên Khôi

Thiên Khôi đại biểu chính trực, thiện lương。

Sao Thiên Khôi chủ khoa danh、 Dương quý nhân、 trưởng bối quý nhân giúp đỡ rất rõ ràng, trợ lực hữu hình thực chất。

Sao Thiên Khôi ở người chủ tâm địa thiện lương、 khá uy nghiêm、 năng lực phân tích cao、 suy nghĩ chu đáo、 nói chuyện có phân lượng。 Lợi cho khoa cử。

Sao Thiên Khôi là một trong Lục cát tinhsao Văn Xươngsao Văn Khúc、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việtsao Tả Phùsao Hữu Bật), có tác dụng phùng hung hóa cát, tiêu tai giải ách。

Sao Thiên Khôi là trợ lực tốt(minh trợ), đại biểu nam tính (cơ ngộ)。

Sao Thiên Khôi tư tưởng siêu nhiên, nhưng sẽ cho người cảm giác cao siêu quá ít người hiểu。

✪ Sao Thiên Khôi còn tên Thiên Ất quý nhân, quảng hiệp Dương quý quản tài danh, chủ phú quý thành tựu。

✪ Sao Thiên Khôi là Văn tinh、 Tài (tài năng) tinh、 Độc thư tinh、 Khoa giáp tinh, còn là Tế di (vợ lẽ) tinh。

✪ Thiên Khôi là Dương quý, người sinh năm Dương hoặc người sinh ban ngày khá có đủ hoạt lực。

✪ Thiên Khôi chủ được trợ lực lớn từ nam tính, sao Thiên Việt chủ được trợ lực lớn từ nữ tính。

✪ Thiên Khôi quý nhân nói chuyện sẽ thực hiện, sao Thiên Việt quý nhân nói chuyện, phải là nữ tính mới sẽ thực hiện。

✪ Thiên Khôi、 Thiên Việt thủ cung Thâncung Mệnh, tam phương thấy sao Tam Thai、 sao Bát Tọa, có phong phạm quân tử, chính trực có thanh danh。

✪ Thiên Khôi chủ quý khí, lòng tự tôn cao, tính cách không muốn hướng người cúi đầu。

✪ Thiên Khôi、 sao Thiên Việt đồng cung hoặc hội chiếu, tính của nó khá rõ ràng, mà còn phải phân rõ người sinh ngày đêm cùng người sinh năm Âm Dương, người vượng tính minh, người nhược tính ám。

✪ Thiên Khôi thích đồng cung tại thân mệnh hoặc tam hợp hội chiếu, đơn thủ vô lực, còn phải đương lệnh。

✪ Sao Thiên Khôi thích hội sao Tam Thaisao Bát Tọa, hoặc sao Ân Quang tá sao Thiên Khôi, sao Thiên Quý tá sao Thiên Việt, vì sao Ân Quang、 sao Thiên Quý phân biệt là tinh diệu phụ tá của sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt。 Thích phùng sao Hóa Khoa, thanh danh càng hưng thịnh。

✪ Đại Tiểu hạn gặp sao Thiên Khôi cơ hội tốt。

Độ Miếu Vượng Của Sao Thiên Khôi

Thiên Khôi tại cung Mão、 Ngọ cư miếu địa, tại cung Hợi、 Tý、 Sửu cư vượng địa。


Sao Thiên Khôi chủ đỗ đạt cao

Sao Thiên Khôi Tại 12 Cung Nhân Sự

Thiên Khôi Tọa Cung Mệnh

Thiên Khôi chủ ngoại hình uy nghi, nam anh tuấn lịch sự nữ đoan trang, có độ lượng, cùng người chung sống hòa thuận。

Sao Thiên Khôi cung Mệnh, vì trong một đời đều có quý nhân phù trợ, vì vậy phàm gặp phải ngăn trở hoặc không thể như ý, đều có thể do quý nhân đắc lực giúp đỡ mà tránh qua vận rủi。

Trên đại thể xem đến, sự nghiệp là có hi vọng thành công đó。

Thiên Khôi Tọa Cung Huynh Đệ

Người có sao Thiên Khôi cung Huynh Đệ, anh em lẫn nhau hòa thuận hỗ trợ, trong đó có người hiển quý。

Thiên Khôi Tọa Cung Phu Thê

Người có sao Thiên Khôi lâm cung Phu Thê, chủ được phối ngẫu thuộc gia đình hiển quý, hoặc phối ngẫu đoan trang có quý khí。

Người trong cung Phu Thê có Thiên Khôi, phối ngẫu lấy người có giáo dục tốt đẹp chiếm đa số, mà còn bề ngoài vô cùng đẹp đẽ。

Thiên Khôi Tọa Cung Tử Tức

Người có sao Thiên Khôi lâm cung Tử Tức, chủ đắc quý tử, con cái thông minh、 có quý khí、 thích đọc sách、 có tài hoa, còn tính độc lập cao。

Thiên Khôi Tọa Cung Tài Bạch

Người có sao Thiên Khôi cung Tài Bạch, đắc tài thanh bạch liêm khiết, còn có thể được trưởng bối quý nhân tương trợ。

Thiên Khôi Tọa Cung Tật Ách

Thiên Khôi thuộc Dương Hỏa, chủ nôn nóng、 nổi điên nóng tính、 Dương minh、 da dẻ。

Người mà sao Thiên Khôi cung Tật Ách, trong một đời sẽ không có bệnh hại rất nghiêm trọng, hoặc tai vạ bất ngờ。 Bài、 vị cùng phổi là yếu đuối nhất, mở rộng ra đến tức là các triệu chứng như hô hấp không thông thuận và a xit dạ dày、 nôn mửa、 phù thũng。

Thiên Khôi Tọa Cung Thiên Di

Sao Thiên Khôi cung Thiên Di, chủ quý nhân, có thể nhìn Địa chi cung và con Giáp。

Như Thiên Khôi tại Mão tọa cung Thiên Di, thì biết nam tính tuổi thỏ, là quý nhân của bạn。

Nên hướng ngoại phát triển。

Thiên Khôi Tọa Cung Nô Bộc

Sao Thiên Khôi tọa cung Nô Bộc, chủ cấp dưới、 bạn bè nhiều, có trợ lực còn trung thực。

Thiên Khôi Tọa Cung Quan Lộc

Thiên Khôi cùng Thiên Việt một dạng cũng là khỏa Quý nhân tinh, tại trên sự nghiệp sẽ nhận được giúp đỡ trong ám, tức hạng giúp đỡ này không như Thiên Khôi thông thường hiện ra bên ngoài, mà là khiến bạn tại trong không biết không thấy nhận đến giúp đỡ。

Người có sao Thiên Khôi cung Quan Lộc, quyền vị đều cao, có thể tham gia chức vụ chính trị、 văn hóa giáo dục。

Thiên Khôi Tọa Cung Điền Trạch

Thiên Khôi chủ lộng lẫy, Thiên Việt chủ tích hiển, hai người đều có tổ nghiệp có thể giữ。

Phụ cận có vườn cây、 ban công、 vườn hoa、 cao ốc là hợp cục。

Thiên Khôi Tọa Cung Phúc Đức

Người có sao Thiên Khôi cung Phúc Đức, thường có quý nhân, một đời phúc lạc。

Thiên Khôi Tọa Cung Phụ Mẫu

Sao Thiên Khôi tọa cung Phụ Mẫu, không khắc cha mẹ, cha mẹ vinh hoa phú quý, có thể được cha mẹ ưu ái。

Đồng thời, Thiên Khôi là một khỏa Quý nhân tinh, vì vậy trong hành trình cuộc đời của bạn, nếu khi gặp ngăn trở hoặc nguy cơ, đều có thể nhận được cha mẹ trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ, khiến ngài an nhiên sống qua nguy cơ。
Share this