Tham Lang Cung Tật Ách

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Tham Lang cung Tật Ách cùng sao Tử Vi đồng độ, tại cung Mão、 Dậu hội sát diệu, chủ dâm ý、 thủ dâm、 bao quy đầu dài, chỉ lấy sao Hóa Kị là đúng, đều chủ các chứng âm suy dương thăng、 dương uy cùng đau dạ dày。 Tại hai cung Dần、 Thân, cũng chủ đau lưng âm hư。 Tại cung Tị、 Ngọ chủ mộng tinh cùng bệnh tật vì sắc dục dẫn đến。 Nữ mệnh thì chủ đau bụng kinh、 kỳ kinh không chuẩn、 tử cung nghiêng lệch、 đau lưng、 mang ám bệnh。 Tham Lang tại cung Tật Ách, cùng Kình DươngĐà LaHỏa Tinh hội, chủ có bệnh trĩ。 Tham Lang、 Liêm Trinh đồng độ, gặp Hỏa Tinh, chủ các chứng Can Vị khí thống、 bệnh gout、 thiếu máu。 Phàm sao Tham Lang lâm cung Tật Ách, đều chủ Can Vị bất hòa、 ngột ngạt hoặc da dẻ có nấm trắng。 Hội Kình Dương、 Hỏa Tinh, đa phần tai họa máu huyết hoặc vì bệnh mà động phẫu thuật。  
Tham Lang cung Tật Ách có thể bị bệnh gout

Bình Chú Về Tham Lang Cung Tật Ách

(1) Tham Lang Ngũ hành thuộc Dương mộc, Dương mộc tại bên trong Trung Y Học là gan mật, nên ở trong cung Tật Ách, tính chất cơ bản liền là chủ một loại tật ách này, bất quá, tình huống cụ thể lại là biến hóa đa đoan, nhìn tinh hệ như nào phối hợp mà định。 Ngoài ra, Tham Lang là sao đào hoa, nên cũng chủ mao bệnh của cơ năng tính dục, thấy đào hoa Tạp diệu càng chuẩn。  (2) Tham Lang cùng Tử Vi đồng độ, gọi là [đào hoa phạm chủ], càng chủ bệnh tật cùng tính dục có liên quan, thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 thường chủ tính dục vượng thịnh, nên có các loại tình huống [dâm ý、 thủ dâm] quá mức, dễ dàng vì vậy dẫn phát chứng hư tổn。 Càng gặp Hồng LoanThiên HỷHàm TrìĐại HaoThiên DiêuMộc Dục v.v, càng chuẩn。 Tử Vi Tham Lang cung Tật Ách, càng gặp Hóa Kị, như Tham Lang Hóa Kị, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc Vũ Khúc Hóa Kị v.v, chủ hư hỏa dẫn đến công năng tính dục tăng quá mức, tức ý nghĩa [âm suy dương thăng], cũng do đó dẫn đến tượng thận hư lạnh, như mỏi nhừ eo và đầu gối, di tinh、 hoạt tinh v.v。 Cũng chủ bất lực, đây là bởi vì buông thả quá mức dẫn đến đó。 Loại mao bệnh này, ở nữ tính khá là nhẹ, chủ bệnh về kỳ kinh, như nguyên văn chỗ nói。  

(3) Tham Lang cung Tật Ách cùng sát diệu tương hội, chủ bệnh trĩ。 Bất quá, nếu là Tham Lang độc tọa, Đà La đồng độ, cung đối Vũ Khúc thì cùng Hỏa Tinh đồng cung củng chiếu, đây liền là Tham Lang Mộc sinh vượng Hỏa của Hỏa Tinh, đốt thương Vũ Khúc Âm kim, Âm kim chủ phổi, nên là bệnh phổi, đây còn không chủ bệnh trĩ rồi。  

(4) Liêm Trinh Tham Lang cung Tật Ách, chủ các bệnh [Can Vị khí thống], nhưng dựa vào cá nhân trưng nghiệm có được, đây là tinh hệ mà mao bệnh cơ năng tính dục mạnh nhất, nguyên văn chỗ nói, chỉ có thể tham khảo。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this