Mệnh Liêm Trinh Tham Lang

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Dung Mạo Cùng Ngoại Hình Của Mệnh Liêm Trinh Tham Lang

Mệnh Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị Hợi, dung mạo quá nửa xuất chúng, tài hoa dào dạt, giỏi giao tiếp thù tạc, khá có tài hoa cùng khí chất nghệ thuật。

Nếu như không có hai sát tinh sao Địa Kiếpsao Địa Không đồng cung hoặc chiếu hội, thì nam mệnh đa phần là anh tuấn tiêu sái、 phong lưu hào phóng, nữ thì diêm dúa đẹp đẽ、 quyến rũ thu hút。

Nữ mệnh Liêm Trinh Tham Lang, là người miệng thẳng tâm vui, rất tháo vát, giàu có sắc đẹp dã tính, đào hoa nhiều, sẽ có đào hoa dâm đãng, cũng dễ là một người không chung thủy, nhập có sao Địa Không、 sao Địa Kiếp đồng cung hoặc tương chiếu, thì không có đào hoa。

Sao Liêm Trinhsao Tham Lang hai khỏa đào hoa tinh đồng thời tọa Mệnh tại cung Tị、 Hợi, hai sao đều là lạc hãm, người này chắc chắn đời sống cảm tình phức tạp, đào hoa khá nặng。

Mệnh Liêm Trinh Tham Lang có sự cuốn hút rất mạnh

Phân Tích Tính Cách Mệnh Liêm Trinh Tham Lang

Mệnh Tham Lang Liêm Trinh , là tổ hợp của Chính Thứ lưỡng đại đào hoa tinh, mang theo sắc thái theo đuổi cảm tình cùng vật dục mãnh liệt, nhưng hai sao đều thuộc lạc hãm lực lượng bản thân không mạnh, cơ sở yếu kém, biến hóa phức tạp。

Sao Liêm Trinh、 sao Tham Lang đồng tọa thủ cung Tị、 Hợi, bởi vì sao Liêm Trinh sẵn có quyền uy, giỏi về giao tiếp xã giao, lợi cho tham gia chính trị, lại tăng thêm sao Tham Lang đa tài đa nghệ, ăn nói lưu loát, dục vọng mãnh liệt, mong muốn làm tốt mọi việc, có lòng cạnh tranh。

Hai sao Liêm Trinh Tham Lang đồng cung, trong cung không có Giáp cấp tinh khác, cũng không phùng tinh diệu T hóa, tự nhiên hình thành quý cách đặc thù, khiến người có đủ lý tưởng và hoài bão, đều có kiến giải chính trị riêng biệt, có thể tại sau khi vất vả, đột phá khốn cảnh, mà có một phen biểu hiện, càng lợi cho tham gia chính trị。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, thuộc tổ hợp Chính Thứ lưỡng đại đào hoa, người này dung mạo quá nửa xuất chúng, tài hoa dào dạt, giỏi giao tiếp xã giao, khá có tài hoa cùng khí chất nghệ thuật。

Tuy trong cổ thư đối với tổ tinh hệ này đánh giá rất kém, cổ viết︰ 「Liêm Trinh Tham Lang, nam lãng đãng, nữ tham dâm, tửu sắc tang thân」。

Nhưng ngày nay xã hội đã bất đồng lớn, chỉ cần không lại hội chiếu đào hoa tinh diệu khác, thì người này đều có tài hoa nghệ thuật đặc thù。

Kết cấu mệnh bàn Liêm Trinh Tham Lang này thích hợp nhà nghệ thuật hoặc ngoại giao、 quan hệ xã hội、 tiêu khiển các loại nghề nghiệp có liên quan, để tránh đào hoa quá nặng。 Tổ tinh hệ này cuộc đời vận đồ lên xuống khá lớn, phù hợp học thành thạo một nghề, mới có thể ngăn ngừa phù đảng của cuộc đời hoặc là không phục vụ chính nghiệp。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị、 Hợi đồng độ, sao Liêm Trinh là Tù tinh, còn nhận đến ảnh hưởng của tinh hệ Sát Phá Tham, thành là 「Sát củng Liêm Trinh cách」, dễ là lãng tử lưu lạc chân trời、 cách cục bất định。

Sao Liêm Trinh cá tính ngoài mềm trong cứng, lãng đãng đa tình, lại không đếm xỉa gia đình, không đủ quan niệm gia đình, vì vậy lục thân duyên bạc。

Mà sao Tham Lang còn nhập Tứ mã chi vị, nhiều phiêu đãng biến hóa, dễ dàng lập trường không vững, tâm thần bất định, nhấp nhô lớn, lòng dục vọng mạnh, nhu cầu nhiều bỏ ra ít, thích đầu cơ mạo hiểm một đời nhiều thành bại。

Vì vậy cổ nhân đối với tinh hệ Liêm Trinh Tham Lang này đánh giá rất kém, nguyên nhân chủ yếu là, sinh hoạt lãng mạn, quan niệm gia đình đạm bạc, đối với gia đình、 con cái không tận trách nhiệm, dễ rời xa quê hương, nhiều trôi nổi bất định。

Vì vậy người thường có Liêm Trinh Tham Lang tọa Mệnh, thê tử của anh ấy đều chịu khổ, mà con cái đối với anh ấy thành tựu cũng có nhiều oán hận。

Cổ viết︰ 「Liêm Trinh Tham Lang cư Tị Hợi, lưu lạc chân trời。」

Sao Liêm Trinh、 sao Tham Lang tại cung Tị、 Hợi có một cái đặc điểm: đó tựu là giỏi về xử lý quan hệ nhân tế, mà còn là không câu nệ tiểu tiết、 tùy tiện cẩu thả đó, khi xử lý quan hệ nhân tế bất phân nam、 nữ, điều này tại xã hội Phong Kiến khi già chết đều không bằng lòng rời khỏi quê nhà cùng với nam nữ thụ thụ bất thân, thường thường khiến người 「hiểu sai」, mà cho rằng là 「gây rối」 quan hệ nam nữ」 rồi。

Nhưng lấy tính cách dám lăn xả、 dám xung của sao Liêm Trinh、 sao Tham Lang ở tại Thế kỷ 21 hiện đại, lại cần phải đối đãi khác。

Nhưng bởi vì sao Liêm Trinh có đặc tính phiêu đảng yêu thích tự do、 không câu nệ tiểu tiết、 không thích quản thúc, chủ thiếu niên khá vất vả、 trung niên mới có thành tựu。 Lục thân duyên bạc không có trợ lực, một đời thành bại bất nhất, thuộc cách cục rời xa quê hương。

Nếu như là Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị Hợi tọa Mệnh, kiến nghị ngài cần cần phải thành thạo một nghề, dựa vào kỹ thuật tất có thể đi khắp Thiên hạ mà đứng ở đất bất bại。

Kết Cấu Tinh Diệu Của Liêm Trinh Tham Lang

Sao Liêm Trinh Ngũ hành thuộc Âm Hỏa, sao Tham Lang Ngũ hành thuộc Dương Mộc, cung Tị cư Hỏa vị, cung Hợi cư Thủy vị。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, cung đối không có Chính diệu là cung Thiên Di Vô Chính Diệu, cung Quan Lộc là Vũ Khúc Thất Sát tại Mão Dậu, mà cung Tài Bạch Tử Vi Phá Quân tại Sửu Mùi。

Sao Liêm Trinh và sao Tham Lang hai sao tính chất là tinh hệ đào hoa, liền mang theo sắc thái theo đuổi cảm tình cùng vật dục mãnh liệt, nhưng hai sao đều lạc hãm bản thân lực lượng không mạnh, cơ sở yếu kém, biến hóa phức tạp。

Lúc này sao Thiên Tướng cung Phúc Đức, thích nhất thấy Tử Vi Phá Quân cung đối được 「Bách Quan Triều Củng」, hoặc mang theo sao Thiên Hình củng chiếu, thì có thể khiến tính chất của đào hoa quy về nề nếp。

Sao Thiên Tướng ở cung Phúc Đức mạnh mẽ mà có lực, thì có thể có chỗ chủ trương, không đến nỗi chạy theo trào lưu。

Nếu cung Phúc Đức thấy Hình Kỵ giáp, thì chủ dễ ở trầm cảm, hoặc tinh thần bị người uy hiếp。 Cũng không phù hợp thấy Tài Ấm giáp, thì chủ người yếu đuối, quen dựa vào người khác, dễ bị người lợi dụng sai khiến。

Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị, nếu không có sao Lộc Tồnsao Tả Phù, là hảo thoại chi khách, khá không có chủ kiến, cung Tị Hỏa vị (dễ phạm tội), một đời thảm họa nhiều, chức nghiệp đa biến, nhưng đều có thể hiểm tượng hoàn sinh, trung vãn niên ổn định。

Chỉ cần tam phương tứ chính không có sát Kỵ, thì là người khôn khéo, xã giao hoạt bát, có tài năng lãnh đạo, giỏi về xử lý quan hệ nhân tế, phù hợp với tham gia chính trị。

Nếu phùng sát diệu, thì một đời phong ba khá nhiều, chỉ phù hợp thương giới phát triển。

Liêm Trinh Tham Lang tại cung Hợi, gặp cát tinh hoặc thấy sao Lộc Tồn, có thể quý hiển, tuyệt xứ phùng sinh。

Sao Tham Lang cung Hợi cư Thủy vị, quá nửa ưa thích sự việc phong hoa tuyết nguyệt, dễ vì đào hoa mà dẫn họa, như có sao Kình Dương hoặc sao Đà La đồng cung, xưng là 「Phiếm Thủy đào hoa cách」, sẽ vì đào hoa mà dẫn đến tai họa。

Người có sao Liêm Trinh、 sao Tham Lang đồng tọa cung Tị、 Hợi, một đời nhiều diễm ngộ, dễ dàng cuốn vào trong tranh chấp đào hoa, càng là lấy cung Hợi tọa Mệnh, là 「Phiếm Thủy đào hoa cách」, nam phong lưu, nữ đa tình。

Nếu lại phùng sao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Hồng Loansao Thiên Hỷsao Mộc Dụcsao Thiên Diêusao Hàm Trì các đào hoa tinh, có cảm tình khốn nhiễu, sợ rằng sẽ vì tửu sắc mà dẫn tới tai tiếng。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, sao Liêm Trinh chủ cảm tình, sao Tham Lang chủ vật dục。

Liêm Trinh Tham Lang không thích người sinh năm Giáp, tuy có Khoa Quyền Lộc Tam Kỳ gia hội, nhưng vẽ rắn thêm chân không có tác dụng gì。

Vì vậy tính chất đào hoa đã quá nặng, lại thấy Liêm Trinh Hóa Lộc, thì nhiều cảm tình khốn nhiễu。 Đối với hôn nhân hoặc cảm tình càng có ảnh hưởng không tốt, khá dễ thỏa thích ở tửu sắc mà không thể tự thoát khỏi, hoặc ưa thích đùa giỡn cảm tình。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, thì thích Tham Lang Hóa Lộc hoặc Tham Lang Hóa Quyền, thì tăng thêm tài nghệ cùng vật dục, lòng dục vọng mạnh, ăn nói lưu loát, thủ đoạn khôn khéo, giỏi về xử lý quan hệ nhân tế, khá hiểu biết đạo kinh doanh。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, thấy Hỏa TinhLinh Tinh, tuy có tài nghệ đặc thù, cũng có thể có chỗ biểu hiện, nhưng dễ bạo khởi bạo lạc, phải thấy tốt thu vào, mới có thể giữ lợi nhuận bảo vệ thái bình。

Vì vậy cách cục bản thân tựu là ưa thích đầu cơ mạo hiểm, cho nên mới có thuyết Liêm Trinh Tham Lang đồng độ giữa trời gãy cánh, lại thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh, thì là dã tâm quá lớn, nếu lại thấy sát tinh kị, dễ có tư tưởng thất vọng, sợ rằng cầu tài không từ thủ đoạn。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi đồng độ, không phù hợp thấy sao Văn Xương、 sao Văn Khúc, trái lại hư danh hư lợi, là người đa hư thiếu thực, phù hợp công chức。

Lại gặp đào hoa tinh diệu, dễ có cảm tình khốn nhiễu。

Sao Tham Lang không thích cùng sao Văn Xương、 sao Văn Khúc đồng cung hoặc hội chiếu, là 「Tham Xương」、 「Tham Khúc」 cách, có 「xa chính vị mà đảo lộn」, chơi bài không theo quy tắc、 có đặc tính sáng tạo。

Nếu sao Tham Lang、 sao Văn Xương hoặc Văn Khúc Hóa Kỵ, thì là 「Phấn Thân Toái Cốt」 cách, nghe như dọa người đó, kỳ thực chỉ cần ghi nhớ 「cần phải từ đầu đến qua」 được rồi。

Sao Liêm Trinh không ưa thích tại cung Tị、 Hợi Hóa Kỵ, lại phùng Lục sát tinh, là 「Sát củng Liêm Trinh cách」, lãng mạn bất an, mọi việc bất thuận。

Sao Liêm Trinh tại cung Tị、 Hợi, cũng không thích Liêm Trinh Hóa Lộc, trái lại e rằng có vẽ rắn thêm chân, có hiện tượng yêu thích kinh thương, nhưng kinh thương dễ nhiều trắc trở, như tại giới tài chính kinh tế công tác, cũng đã mất đi năng lượng mãnh liệt mà sao Liêm Trinh cần có, đa phần tại trung niên về sau, mới có thể khiến gia đình và sự nghiệp hoàn toàn ổn định xuống đến。

Nhưng sao Tham Lang đồng cung khá không ngại Hóa Lộc, cũng không ngại Hóa Kỵ, trái lại có biểu hiện tài nghệ đặc thù。

Sao Liêm Trinh、 sao Tham Lang đồng tọa cung Tị、 Hợi, không yêu thích cùng sao Tả Phù、 sao Hữu Bậtsao Thiên Việtsao Thiên Khôi của Lục cát tinh, cùng với sao Kình Dương、 sao Đà La、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp trong Lục sát tinh đồng cung, nhưng khá ưa thích cùng Hỏa Tinh、Linh Tinh trong Lục sát tinh đồng cung, đa phần đi lối rẽ, sẵn có kỹ năng đặc thù, cũng đa phần có thể có chỗ biểu hiện。

Sao Liêm Trinh chủ cảm tình, cảm tình sinh ở tâm, nên còn chủ máu。 Liêm Trinh Hóa Kỵ, ở quan hệ nhân tế là tổn thương của cảm tình, ở thân thể bệnh tật tức là tai họa nùng huyết。

Sao Liêm Trinh đã chủ cảm tình, cùng đào hoa chư diệu đồng hội, liền chuyển biến là nam nữ cảm tình, vì vậy mà liền xưng là 「Thứ đào hoa」。

「Thứ」 chính là đối lập 「Chính đào hoa」 của sao Tham Lang mà nói。

Sao Tham Lang chủ hành động, sao Liêm Trinh chủ tư tưởng, nên xưng là 「Thứ」。

Đổi lại nói, đào hoa của sao Tham Lang chủ trinh ca trục sắc, đào hoa của sao Liêm Trinh lại chủ khắc cốt ghi tâm。 Sao Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc là cuồng nhiệt cùng lý tưởng đối với chính trị。

Tinh hệ Liêm Trinh Thiên Tướng, càng là có đủ tính chất này。

Tính chất này chuyển hóa thì là thủ đoạn cùng mánh khóe, đây còn cùng quan hệ nhân tế của sao Tham Lang thiên hướng ở rượu thịt bất đồng。 Sao Liêm Trinh xốc nổi , thuộc về tinh thần phương diện, sao Tham Lang lẳng lơ, thì thuộc về hành vi cử chỉ 。

Nên sao Liêm Trinh thích sao Thiên Tướng, chuyển hóa ra chính trị linh hoạt mánh khóe cùng tính chất phục vụ, mà  sao Tham Lang thì thích sao Vũ Khúc, chuyển hóa ra linh động khôn khéo của thủ đoạn cầu tài。

Sao Liêm Trinh năng văn năng võ, nên cổ nhân nói: 「gặp Văn Xương thích lễ lạc, gặp sát diệu hiển võ chức」。 Ý này phù hợp lĩnh hội nhất。

Nên sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 đào hoa tinh đồng độ, thì là thi tửu phong lưu, cùng sao Phá Quân đồng độ, thấy sát tinh, thì chủ võ chức, hoặc nghề nghiệp mang hung hiểm、 cầm lợi khí。

Thích nhất cùng sao Thiên Phủ đồng độ, hội sao Tử Vi của cung Ngọ、 Vũ Khúc Thiên Tướng của cung Dần, thì là kết cấu cơ bản tốt lành。

Kiến cát diệu có thể thành người tài。

Đây tức ngọn nguồn tại đặc tính của sao Liêm Trinh văn võ đều thích hợp。

Sự Nghiệp Của Liêm Trinh Tham Lang

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi thủ cung Mệnh, sao Vũ Khúc、 sao Thất Sát cung Quan Lộc đồng cung, hành sự quyết đoán, không sợ khó khăn, có đủ lực chấp hành。

Thích hợp tài chính、 giới tài chính kinh tế, quân cảnh、 chức nghiệp tuyển thủ thể thao v.v, công tác giàu có tính đột phá và tính khiêu chiến, hoặc tham gia chức nghiệp có tính đầu cơ、 tính lưu thông、 tính tự do, sự nghiệp nhiều nhấp nhô biến hóa, phù hợp rời quê hương ra ngoài theo đuổi phát triển。

Kết cấu của mệnh bàn này thích hợp nhà nghệ thuật hoặc ngoại giao、 quan hệ xã hội、 tiêu khiển v.v nghề nghiệp có liên quan。

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi, cung Quan Lộc tất là tại  cung Mão Dậu, bên trong cung Chủ tinh là sao Vũ Khúc、  sao Thất Sát, sao Thất Sát là Quyền tinh, sao Vũ Khúc là Tài tinh, hai sao đều thuộc Kim, cũng đều có đủ hướng ngoại phát triển、 tính tích cực、 tính khai sáng、 tính mạo hiểm, lòng mưu tính sự nghiệp rất mạnh, có thể là Đại tướng xung phong khai phá xí nghiệp。

Tương đối thích hợp công tác có tính chất sáng tạo、 có kỹ thuật。

Bởi vì sao Liêm Trinh bên trong cung Mệnh là Quan Lộc tinh, vì vậy chỉ cần Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị、 Hợi, không có bất kỳ cát tinh nào, cũng không có sao Kình Dương、 sao Đà La、 sao Địa Kiếp、 sao Địa Không các sát tinh đồng cung, có thể tại cơ cấu nhà nước mưu tính theo đuổi phát triển。

Liêm Trinh Tham Lang đồng cung khá có tài hoa nghệ thuật, phải có thể học tập thành thạo một nghề, đồng thời tham gia nghề nghiệp cùng nghệ thuật trù tính có liên quan, mới có thể ngăn ngừa cuộc đời phù đảng hoặc là không phục vụ chính nghiệp。

Đặc biệt là khi lại chiếu hội sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Hồng Loan、 sao Thiên Hỷ、 sao Hàm Trì、 sao Thiên Diêu các đào hoa tinh, càng nên tham gia các phương diện công tác lấy văn nghệ trù tính hoặc là ngoại giao、 quan hệ xã hội, để tránh đào hoa quá nặng, còn không thực tế mà xu hướng ở thèm muốn yên vui, có đời sống lãng đãng。

Tài Phú Của Liêm Trinh Tham Lang

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị Hợi thủ cung Mệnh, cung Tài Bạch có sao Tử Vi và sao Phá Quân, một đời ăn mặc không lo, đối với tiền tài có cách xem riêng biệt, tài vận hanh thông, có quý nhân phù trợ。

Thích hợp tham gia cổ phiếu v.v sự nghiệp có thù lao cao、 mạo hiểm cao, có thể sống đời sống sung túc, nhưng tiền tài không đủ ổn định。

Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị Hợi, cung Tài Bạch tất là tại cung Sửu Mùi, bên trong cung Chủ tinh là sao Tử Vi、 sao Phá Quân。

Bởi vì tính chất của hai sao này đồng cung chủ 「Động」, còn có kiêm chức hoặc cơ hội kiêm chức, nên biểu thị tài nguyên một đời không lo thiếu hụt, nhưng cũng không giỏi về lý tài, có tượng tài đến tài đi。

Mặc dù sao Phá Quân Hóa Lộc, cũng chỉ đại biểu là người giỏi về trù hoạch cùng với quản lý tiền tài mà thôi, không hề thích hợp tự mình làm kinh thương sáng nghiệp。

Lý tài lấy loại hình thận trọng là ngân sách hoặc gửi ngân hàng định kỳ、 công trái v.v là chủ, không phù hợp đầu cơ cổ phiếu、 đầu cơ nhà đất v.v。
Share this