Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phân Tích Tính Cách Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng

Sao Liêm Trinh thích nhất sao Thiên Tướng đồng độ đến chế ác của nó, vì thủy của sao Thiên Tướng có thể khắc chế hỏa của sao Liêm Trinh。

Sao Liêm Trinh thích nhất sao Thiên Tướng đồng độ đến chế ác của nó, khiến sao Liêm Trinh biến ra ôn hòa hơn, hóa tính xốc nổi ra nội uẩn mà không biểu lộ, chuyển hóa ra thông minh tài nghệ của tự thân, làm ra cơ sở của sự nghiệp, khiến Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng thành là cách cục tốt lành。

Người Liêm Trinh Thiên Tướng, trọng cảm tình、 xử sự thận trọng giữ gìn, có trách nhiệm, nhưng khuyết thiếu đảm đương và lực khai sáng, chỉ có thể phục vụ cho người khác, phù hợp công chức hoặc là xí nghiệp tài chính kinh tế lớn。

Mệnh Thiên Tướng Liêm Trinh tại cung Tý Ngọ trên tính cách khá là có trách nhiệm、 trọng cảm tình、 xử sự ổn trọng, nhưng cũng sợ đầu sợ đuôi, tính chất khai sáng không mạnh, chỉ có thể phục vụ cho người khác, nhưng nếu cùng sao Lộc Tồn hoặc sao Hóa Lộc đồng độ, thì có thể hoàn thành từng bước, từng bước thăng chức đến chức chủ quản đầu não, nhưng cũng chỉ phù hợp gìn giữ cái đã có, bất lợi phá cũ lập mới, nếu là kinh thương chỉ phù hợp cùng người khác góp vốn, không phù hợp vốn cá nhân。Sao Liêm Trinh Âm Hỏa có xung lực, nhưng có thể bị sao Thiên Tướng Dương Thủy chế, tính tình mới có thể biến ra ôn hòa, hành sự thận trọng, hóa tính xốc nổi là nội uẩn mà không biểu lộ, chuyển hóa ra thông minh tài nghệ của bản thân, làm ra cơ sở của sự nghiệp, khiến Liêm Trinh Thiên Tướng tọa Mệnh thành là cách cục tốt lành。

Liêm Trinh Thiên Tướng ở cung Tý so với cung Ngọ là tốt hơn, cung Tý lấy tinh tính Thiên Tướng mạnh, còn Nhật Nguyệt Tịnh Minh, cung Ngọ là Hỏa tăng mạnh tính của sao Liêm Trinh。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, sao Liêm Trinh bị ảnh hưởng của sao Thiên Tướng, tăng mạnh khí âm nhu của sao Liêm Trinh, sắc thái tình cảm rất sâu。

Nhưng tam phương nơi tinh diệu hội hợp lại hoàn toàn thuộc về tính vật chất, một đời đều biểu hiện tại phương diện vật chất, nội hàm khá kém, khinh nghèo trọng phú, ưa thích kết giao người so với bản thân có thân phận địa vị cao hơn, đối với bạn bè cùng người hợp tác nhiều bới móc, đời sống tinh thần khá trống rỗng。 Vì vậy cảm tình nội tâm cùng hoàn cảnh bên ngoài, tất sản sinh xung đột。

Tại trên cá tính dễ hiển hiện ra hai tầng đặc chất, có lúc biểu hiện được rất là mơ mộng, có lúc còn rất là lý trí thực tế, người như vậy cảm tình cùng lý trí khó mà điều hòa, dễ tự mình mâu thuẫn sản sinh sự tình đau khổ cùng tiếc nuối。

Mệnh Liêm Trinh Thiên Tướng thích nắm quyền, giỏi quản lý

Kết Cấu Tinh Diệu Của Liêm Trinh Thiên Tướng

Sao Liêm Trinh Ngũ hành thuộc Âm Hỏa, sao Thiên Tướng Ngũ hành thuộc Dương Thủy, cung Tý cư Thủy vị, cung Ngọ cư Hỏa vị。 Sao Liêm Trinh bình thế tọa thủ cung Tý、 Ngọ, tất có sao Thiên Tướng nhập miếu đồng tọa。

Sao Thiên Tướng là quan giữ ấn bên mình sao Tử Vi Đế tinh, thay sao Tử Vi nắm giữ Ấn tỉ, là người thận trọng dè dặt, xử sự công chính, suy xét chu đáo cẩn thận。

Hai sao Liêm Trinh Thiên Tướng đồng cung, sao Thiên Tướng ổn trọng có thể chế tà ác cùng cuồng vọng của sao Liêm Trinh, khiến đặc tính của sao Liêm Trinh cùng sao Thiên Tướng phối hợp lẫn nhau mà phát huy。

Cương nhu vị kí đây là sao Liêm Trinh bản thân trên đặc chất có đủ xung đột, vì vậy sao Liêm Trinh dễ bị tinh diệu ảnh hưởng。Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý Ngọ, thích người sinh năm Giáp、 Đinh、 Kỷ là Tài Quan cách, không có sát diệu, còn thấy sao Văn Xươngsao Văn Khúc đồng hội, có đủ tính cương nghị nội uẩn mà không biểu lộ, ngoài tròn trong vuông, sự nghiệp có thể một bước lên mây, nhậm chức vị quan trọng mà nắm quyền。 Thích hợp công chức hoặc xí nghiệp tài chính kinh tế lớn, có thể là chức vụ hành chính chủ quản。

Liêm Trinh Thiên Tướng nếu phùng sát tụ, thì phá hoại cân bằng của Liêm Trinh Thiên Tướng, sản sinh đặc chất của 「Tù」 tinh, cương nhu vị kí hai tầng tính cách, cá tính nóng nảy lại yếu đuối, tại khi đối mặt nghịch cảnh bất ngờ, thì nội tâm cảm thấy khốn đốn ngăn trở、 đau khổ, cảm xúc không ổn định, hành sự xung động, vì vậy mà động một tí là phạm lỗi, dẫn tới nhiều thị phi tranh chấp, ảnh hưởng thành bại。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, sao Liêm Trinh là bình vị mà đồng cung có sao Thiên Tướng miếu vượng, cần lấy tinh tình của sao Thiên Tướng là lớn hơn, sao Thiên Tướng là đặc chất của sao trợ tá, vì vậy phải coi trọng cung vị hai ben của nó。

Nếu sao Thiên Tướng có thể được Cự Môn Hóa Lộc hoặc Hóa Quyền tương giáp, hoặc gặp sao Lộc Tồn thì là 「Tài Ấm Giáp Ấn」 chủ phú quý。

Nhưng sao Lộc Tồn đồng độ, hai bên tất có sao Kình Dươngsao Đà La đến giáp, dễ gặp phải tiểu nhân chen lấn, khá là cô độc。Nếu không may dưỡng thành 「Hình Tù Giáp Ấn」、 「Hình Kỵ Giáp Ấn」, thì tính chủ quan quá mạnh, là người có thiên kiến, tâm tư không rõ ràng, thiếu hụt thành ý và nhẫn nại cùng người giao tiếp, nên đa phần dẫn đến thị phi khốn nhiễu。

「Hình Tù hoặc Hình Kỵ Giáp Ấn」 lấy lực phá hoại của đồng cung lớn, tam hợp cũng nhiều khốn nhiễu phiền não。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, sợ nhất phùng sao Kình Dương đồng độ, sẽ hình thành cách cục 「Hình Tù Giáp Ấn」 hoặc 「Hình Trượng Duy Ty」。 Người này sẽ hèn nhát、 lươn lẹo, cá tính nóng nảy, hành sự xung động, thiếu hụt suy nghĩ cặn kẽ, một đời khó phát đạt。 Có sự việc hình tụng, dễ bị xử oan, hình trượng khó tránh。

Gia hội  sao Quan Phùsao Quán Sáchsao Bạch Hổ có tai họa lao ngục。 Nếu hành vận Hóa Kỵ dẫn động, dễ thấy quan phi, lực phá hoại của cung Ngọ lớn。 Đại hạn Lưu niên gặp nó cũng luận như vậy。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, không phù hợp Hỏa TinhLinh Tinh đồng độ, dẫn động tính xốc nổi của sao Liêm Trinh, cá tính nóng nảy không ổn định, hành sự xung động, thiếu hụt suy nghĩ cặn kẽ, dễ làm ra quyết định sai lầm, dẫn phát khuynh bại。Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, tối kỵ cùng sao Tả Phùsao Hữu Bật đồng cung, trái lại là hung ác、 xảo quyệt。 Nữ mệnh hình phu khắc tử。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, tam hợp sao Văn Xương、 sao Văn Khúc là 「Liêm Trinh văn võ cách」, trên công tác có thể nắm vững quyền uy, tựu tính có Hóa Kỵ cũng không lấy ác để luận, chỉ là không suôn sẻ。 Nhưng thọ nguyên không tốt, cảm tình bất thuận, hình thương không ngừng。

Liêm Trinh Thiên Tướng tại hai cung Tý Ngọ, sao Tham Lang cung Phu Thê, không được kết hôn sớm, phùng sát tinh xung phá, chủ hình khắc, vợ chồng cảm tình không ổn định, lấy kết hôn muộn hoặc trước khi kêt hôn gặp ngăn cản trắc trở là phù hợp。

Người có Liêm Trinh Thiên Tướng tọa Mệnh, vô luận là phải chăng hội chiếu sát diệu, đều chủ không có tổ nghiệp, dù rằng có cũng dễ thoái tổ tự hưng, tay trắng lập nghiệp。

Liêm Trinh Thiên Tướng trên tính cách khá là có trách nhiệm, trọng cảm tình, làm việc siêng năng mà hoàn thành từng bước, thích nắm quyền, xử sự thận trọng giữ gìn, thái quá thận trọng, khuyết thiếu đảm đương và lực khai sáng, nên chỉ có thể phục vụ cho người khác。Cùng sao Lộc Tồn đồng độ, thì làm việc siêng năng mà hoàn thành từng bước, tài năng được thể hiện, một đời sự nghiệp suôn sẻ, có thể từng bước thăng chức đến chức vụ hành chính chủ quản, hưởng dụng sung túc。

Sao Lộc Tồn đồng độ, hai bên tất có Dương Đà giáp, dễ gặp phải tiểu nhân chen lấn, khá là cô độc。 Còn cùng Linh Tinh đồng độ, dẫn động tính cách của Liêm Trinh, cá tính nóng nảy, hành sự xung động, thiếu hụt suy nghĩ cặn kẽ, dễ dàng làm ra quyết định sai lầm。

Đặc chất của Thiên Tướng là sao trợ tá, vì vậy phải coi trọng cung vị hai bên của nó。 Nếu Cự Môn cung Huynh Đệ Hóa Kỵ, không may dưỡng thành 「Hình Kỵ Giáp Ấn cách」, là người có thiên kiến, tâm tư không rộng mở, tính chủ quan quá mạnh, thiếu hụt thành ý và nhẫn nại khi cùng người giao tiếp, nên đa phần dẫn đến thị phi khốn nhiễu。

Liêm Trinh Thiên Tướng tam phương nếu gặp sao Văn Xương、 sao Văn Khúc là 「Liêm Trinh văn võ cách」, trên công tác có thể nắm vững quyền uy, làm việc siêng năng mà hoàn thành từng bước, nhưng cùng người khó hòa hợp hoặc đối với cấp dưới khá nghiêm khắc。 Cách cục này một đời giàu có, cùng người khó hòa hợp, cảm tình không suôn sẻ, nhiều vất vả、 tinh thần không đủ an yên。 Trong một đời có nhiều cơ duyên tiếp xúc ngũ thuật (Sơn Y Mệnh Bốc Tướng) cùng Thần Tiên chi đạo。


Sự Nghiệp Của Liêm Trinh Thiên Tướng

Sao Vũ Khúc cung Quan Lộc, tại trên công tác có lực quyết đoán và lực chấp hành, đối mặt khó khăn đều có dũng khí và lòng tin đi khắc phục, vô luận nhậm chức hoặc sáng nghiệp, đều có thể có chỗ biểu hiện。

Thích hợp công tác trong giới tài chính、 xí nghiệp, tài vụ、 kế toán、 quân cảnh、 ngũ kim hoặc tính kỹ thuật。

Tài Phú Của Liêm Trinh Thiên Tướng

Liêm Trinh Thiên Tướng tại cung MệnhTử Vi Thiên Phủ thủ cung Tài Bạchsao Tử Vi cung Tài Bạch chủ giỏi về lý tài, sao Thiên Phủ là Tài khố trên trời, còn là Tài Bạch chủ, vì vậy, sao Thiên Phủ cung Tài Bạch, tài nguyên rộng rãi, giỏi về lý tài。

Sao Tử Vi、 sao Thiên Phủ Song Đế tinh đồng lâm cung Tài Bạch, một đời tài vận hanh thông, đời sống sung túc。
Share this