Thái Âm Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thái Âm lâm cung Tử Tức, chủ tiền hoa hậu quả, nữ nhiều nam ít。 Nhập miếu phùng cát diệu chủ sinh quý tử, có 5 thai trở lên。 Sao Thiên Cơ đồng độ, 2 trai chăm sóc trước lúc lâm chung。 Lạc hãm phải trước nhận con cầu tự hoặc trước tiên cho người người khác con trai làm con cầu tự là phù hợp。 Hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp, hình khắc nặng。

Thái Âm cung Tử Tức chủ nhà đông con

Bình Chú Về Thái Âm Cung Tử Tức

  (1) Thái Âm cung Tử Tức, chủ nữ nhi số lượng nhiều, nhi tử số lượng khá ít, tức [nữ nhiều nam ít], còn [tiền hoa hậu quả], tức trưởng nữ là đầu。

  (2) Thái Âm nhập cung vị miếu vượng, ngoài chủ con cái số lượng đông đúc, thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn KhúcLộc TồnThiên Mã, chủ con cái giàu có, có thể phát đạt, nhưng không nhất định là [quý tử]。 Nguyên văn chỗ nói [5 thai trở lên], chỉ có thể làm làm tham khảo, càng là sao Thiên Đồng đồng độ, hoặc thấy Tả Phù、 Hữu Bật, càng chủ con cái số lượng rất nhiều。

  (3) Thiên Cơ Thái Âm đồng độ, vì Thiên Cơ tính chất biến động, ở Tử Tức bất lợi, có đủ ý vị của sinh ly hình khắc, càng là Thái Âm Hóa KịThiên Cơ Hóa Kị, càng là như vậy。 Như nơi thấy sát diệu không nhiều, cũng chủ con cái tính cách xảo quyệt。

  (4) Thái Âm cung Phu Thê lạc hãm, nên cẩn thận chiếu cố giữa quan hệ cùng con cái, tuy nói có thể lợi dụng phương pháp [con cầu tự hoặc trước tiên cho người khác con trai], nhưng loại phương thức này, hiện đại đã không hợp thời rồi。 Thái Âm lạc hãm thấy Tứ sát Không Kiếp, hình khắc cực nặng。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *