Thiên Cơ Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Cơ Cung Tử Tức Luận Giải

Thiên Cơ cung Tử Tức nhập miếu, hai người, thông minh cơ xảo。 Vợ lẽ sinh thì 3 thai trở lên。 Hội hợp Cự Môn, chỉ một con trai。 Tại cung Thân hội hợp Hồng LoanThiên Hỷ Đại Hao các loại sao, nữ nhiều nam ít。 Thái Âm đồng độ, 2 gái một trai。 Tại cung Dần hội hợp sao Thiên Lương, chủ có ba người。 Gặp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình các loại sao, hình khắc không con。 Thiên Cơ tại cung Tử Tức, phần lớn là con cái thưa thớt, hoặc được con trai cực muộn mới hợp。

Thiên Cơ cung Tử Tức chủ con cái thông minh

Bình Chú Về Thiên Cơ Cung Tử Tức

  (1) Thiên Cơ tại cung Tử Tức, cùng tình huống tại cung Huynh Đệ đồng dạng, đều chủ số lượng khá ít。 Nguyên văn nói [nhập miếu hai người], cùng [vợ lẽ sinh 3 thai trở lên], đều không có thể làm chuẩn。

  (2) Thiên Cơ tại cung Tử Tức, con cái sinh ra là có phải [thông minh cơ xảo] hay không, chỉ nhìn nhập miếu hay không, đều không thể làm chuẩn, đó chỉ là chủ chút thông minh mà thôi, như càng có Văn XươngVăn KhúcHóa KhoaThiên Tài Long TrìPhượng Các v.v, mới là thông minh cơ xảo, nhưng Thiên Cơ Hóa Kị hoặc và Thái Âm Hóa Kị đồng độ, thì không phải thông minh, mà là xảo quyệt。

  (3) Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, hoặc Cự Môn củng chiếu, chủ chỉ có độc sinh con cái một người, đây là do Cự Môn bất lợi vận con cái。

  (4) Nguyên văn nói cung Thân Thiên Cơ hội Hồng Loan Thiên Hỷ các loại đào hoa Tạp diệu, chủ trai ít gái nhiều, thông thường mà nói, phàm là cung Tử Tức nhiều sao đào hoa, đều có tính chất này, đều không chỉ riêng giới hạn ở sao Thiên Cơ。 Mà cung Tử Tức có Thái Âm, cũng vì vậy chủ nữ tính, nên đồng dạng chủ nữ nhi nhiều nhi tử ít。

  (5) Thiên Cơ tại cung Dần hội Thiên Lương, chủ ba người。 Loại luận điểm này, chỉ được tham khảo, đều không được dựa vào, trên sự thực, bởi vì Thiên Lương chỉ tại tam phương, mà không phải đồng độ hoặc củng chiếu, nên lực ảnh hưởng khá nhỏ, không bằng nhiều nghiên cứu tính chất của Chính diệu đồng độ hoặc Chính diệu đối củng。

  (6) Thiên Cơ tại cung Tử Tức, vì tính chất là biến hóa, nên bất lợi vận con cái, còn bởi vì Thiên Cơ đối với sát diệu có lực đề kháng yếu, vì vậy, hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 Thiên Hình v.v, đều chủ không con, nhưng lại có thể có con gái。 Hoặc có nhi tử không hiếu thuận, hoặc nhi tử nhiều tai bệnh hình khắc。 Thiên Cơ tại cung Tử Tức, có được nhi tử muộn có thể tránh hình khắc, thông thường nam mệnh tại 40 về sau, nữ mệnh tại sau 35 tuổi。

Tìm hiểu thêm về Thiên Cơ ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *