Thiên Lương Cung Tử Tức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Tử Tức nhập miếu hội chiếu Tả PhùHữu BậtHóa LộcHóa KhoaHóa QuyềnThiên VuÂn QuangVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt các loại sao, chủ con cái đẹp đẽ, thông minh đa tài, đã phú còn quý, có 5 thai trở lên。 Sao Thiên Đồng đồng độ, lấy tiền hoa hậu quả (sinh con gái trước) là đẹp, chủ ba người。 Sao Thiên Cơ đồng độ, đề phòng tiểu sản, chủ hai người。 Sao Hóa Kị hội chiếu, con cái nhiều tai bệnh。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, chủ hình khắc, phù hợp cho làm con thừa tự。 Cùng Không Kiếp、 Đại HaoThiên Hình lại hội chiếu, cô đơn。  

Thiên Lương Cung Tử Tức

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Tử Tức

(1) Thiên Lương tại cung Tử Tức, tính chất cô khắc, thông thường đều chủ con cái thưa thớt, thấy cát diệu cát hóa, thì chủ nữ nhiều nam ít, như có Hồng LoanThiên HỷHàm Trì、 Đại Hao、 Thiên DiêuMộc Dục các loại đào hoa, thì chủ toàn nữ。  

(2) Thiên Lương cung Tử Tức cùng chư cát diệu cát hóa tương hội, thì Thiên Lương thành Ấm tinh, không chủ hình khắc, nên có thể có [5 thai trở lên], còn [con cái đẹp đẽ], thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, chủ [quý], thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, chủ [phú], chủ Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, chủ thông minh đa tài。 Thiên Lương tại cung Tử Tức đắc Thiên Vu, càng có cát tinh cát hóa, chủ có thể thừa kế sự nghiệp hoặc tài sản của bản thân。  

(3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Đồng tính chất khá nhu, còn tam phương thấy Thái Âm, [tiền hoa hậu quả], tức trước tiên được con gái, sau đó mới được con trai, càng gặp Hồng Loan、 Thiên Hỷ các sao đào hoa, thì nữ nhiều nam ít。 [Ba người] chỉ làm tham khảo。  

(4) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, tính chất cơ bản của hai sao tại cung Tử Tức đều bất lợi, nên chủ con cái số lượng ít, [hai người] cũng chỉ làm tham khảo。 Càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp các loại, chủ [tiểu sản]、 sinh non v.v。 Hoặc con cái tuổi thơ hư nhược nhiều bệnh, hoặc có thương tật。  

(5) Thiên Lương hội sao Hóa Kị, càng là Thái Dương Hóa Kị hoặc Thái Âm Hóa Kị, tai bệnh mức độ nặng nhất。  

(6) Thiên Lương hội Lục sát Hình Kị Hao, chủ cô đơn, càng gặp sao Cô Thần - Quả Tú, càng chuẩn。

Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this