Thiên Lương Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Phụ Mẫu nhập miếu, hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ có phúc được che chở hoặc có được di sản。 Lạc hãm chủ hình khắc thương hại, phải tự xuất (cho đi làm con thừa tự)。 Cùng Kình DươngThiên Mã hội chiếu, chủ ly gia, hoặc lại bái cha mẹ (nhận cha mẹ mới), hoặc ở rể。 Sao Thiên Đồng đồng độ, không có hình khắc。 Nếu Hóa Kị hoặc hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, còn là chủ hình thương, hoặc giữa cha con ý kiến không hợp, nên cho làm con thừa tự là phù hợp。  Sao Thiên Cơ đồng độ, phân ly hoặc ở riêng。 Sao Thái Dương đồng độ, có cát tinh hội chiếu không có sát diệu, không có hình khắc。 Tại cung Mão, chủ có được cha mẹ che chở。 Nếu cùng sát tinh hội chiếu, chủ hình khắc phân ly, trùng bái cha mẹ。 

Thiên Lương Cung Phụ Mẫu có được cha mẹ che chở 

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Phụ Mẫu

(1) Thiên Lương hóa khí là Ấm, nên tính chất cơ bản cát lợi, chủ [phúc được che chở], thấy Tam cát hóa, càng có Thiên Khôi Thiên Việt, càng chuẩn。 Thấy cát diệu càng gặp Thiên Vu, mới chủ di sản。  

(2) Thiên Lương cung Phụ Mẫu lạc hãm, càng có chư sát diệu Hóa Kị, mới chủ hình khắc cha mẹ, hội Thiên Mã thì phân ly。 Phá Quân Kình Dương Thiên Mã đồng độ, là không phải có tính chất[ở rể], hiện đại tương tự khó có được trưng nghiệm này。  

(3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, tất phải không thấy sát diệu cùng Thiên Đồng Hóa Kị, mới chủ [không có hình khắc], bằng không cũng không thể tránh。  

(4) Thiên Lương gặp Tứ sát, chủ giữa hai đời bất hòa, cũng khả năng cùng mẫu thân có hiềm khích, đều không giới hạn ở giữa cha con。 Lưu niên cung hạn gặp tinh hệ này, cũng bất lợi cảm tình。  

(5) Thiên Cơ Thiên Lương chủ phân ly, nhưng thấy cát tinh cát hóa không có sát diệu, thì tính chất của phân ly không phải hung, ví dụ như, phụ thân tại bên ngoài có được lương cao lộc dầy, nên rời quê mà khiến đời sống gia đình sung túc。 Thấy Sát Kị thì phân ly áp bức bất đắc dĩ, sát nặng thì hình khắc, bị vứt bỏ các loại。  

(6) Thái Dương Thiên Lương đồng độ, tại cung Mão, càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, chủ có được che chở, càng là tại phương diện giáo dục, rất được dìu dắt。 Tại cung Dậu hoặc thấy sát diệu thì không phải。   

Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *