Thiên Lương Cung Điền Trạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Thiên Lương cung Điền Trạch, sao Thiên Lương là tinh diệu của che chở, lâm cung Điền Trạch, chủ có được tổ nghiệp di sản。 Thiên Cơ đồng độ, thì phải tự mua, nhiều di chuyển biến động, hoặc sửa chữa tòa nhà các loại sự tình。 Thái Dương đồng độ, chủ vì bất động sản hoặc của công dẫn tới tranh đấu。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ、 hội chiếu, gia trạch bất an, nhiều thị phi、 phân tranh。 Hội chiếu sao Hóa Kị, nhiều khẩu thiệt。 Không Kiếp đồng độ, tại cung Tị、 Hợi、 Thân, trôi dạt。 Sao Thiên Lương cùng Thiên Mã đồng độ, cũng chủ trôi dạt。  

Thiên Lương Cung Điền Trạch thường là nhà cổ

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Điền Trạch

(1) Thiên Lương là Ấm diệu, nên nhập ở cung Điền Trạch tính chất cơ bản cát lợi, có thể được che chở, nhưng không nhất định chủ kế thừa, ví dụ như, bản thân tham dự gia tộc làm ăn, thành là công ty một phần tử, nhưng đại quyền và quyền thừa kế, thì tại trên tay anh trưởng, hoặc tự thân không thừa kế sản nghiệp, lại có thể cư trú tại trong tổ trạch, ăn mặc không lo。 Càng có các loại sao Thiên VuThiên KhôiThiên Việt, mới chủ thừa kế di sản hoặc tổ trạch。  

(2) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Cơ chủ biến động, nên tổ hợp này bất lợi, chủ quyền về sản nghiệp tổ nghiệp nhà lầu biến động, bản thân thường thường dời chỗ, không thể ổn định gìn giữ, có tổ nghiệp cũng không thể kế thừa, nhưng nếu như thấy Lộc TồnHóa Lộc, thì có thể [tự mua] bất động sản。 Lưu niên Thiên Cơ Thiên Lương thủ cung Điền Trạch, còn Thiên Lương hoặc Thiên Cơ cát hóa, chủ [tòa nhà đổi mới], tại cổ đại là [sửa chữa xây lại]。  

(3) Thái Dương Thiên Lương đồng độ, thông thường bất lợi vận Điền Trạch, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa KiếpĐại Hao các loại, chủ vì bất động sản [tranh đấu]。  

(4) Thiên Lương cung Điền Trạch hội Tứ sát, tại nguyên cục chủ sở hữu nhà đất nhiều phân tranh, cùng giữa quê nhà cũng nhiều thị phi。 Lưu niên gặp nó, không phù hợp sở hữu nhà đất, nhưng không bao quát mua đi bán lại。  

(5) Cung Tị、 cung Hợi、 cung Thân, Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, hoặc Thiên Lương độc tọa Thiên Đồng củng chiếu, càng hội Địa Không Địa Kiếp, đây đa phần là nhân sinh phiêu bạt, một đời đều không sở hữu nhà đất, hoặc thường thường di động。 Càng có Thiên Mã đồng độ củng chiếu, càng chuẩn。
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *