Thái Âm Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ nhập miếu chủ có anh em năm người。 Sao Thiên Cơ đồng độ hai người。 Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ anh em phú quý nhiều tiền tài。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp, hình khắc ở riêng bất hòa。 <Bạn là người mệnh Tham Lang, co sức quyến rũ với người khác giới, tính cạnh tranh của bạn cũng rất cao, giỏi về giao tiếp xã giao, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bạn không?>
Thái âm cung Huynh đệ nhiều chị em gái

Bình Chú Về Thái Âm Cung Huynh Đệ

  (1) Thái Âm tại cung Huynh Đệ, là tinh diệu trung tính, nằm ở miếu viên, chủ anh chị em số lượng đông đúc, nguyên văn chỗ nói là [anh em năm người], chỉ làm tham khảo, nhập miếu cùng sao Thiên Đồngsao Thái Dương các loại đồng độ, số lượng càng nhiều, có thể nhiều đạt đến 10 người。 Nếu như Thái Âm lạc hãm, thì không chủ số lượng đông đúc, mà là chủ lẫn nhau cảm tình có khuyết điểm。

  (2) Thiên Cơ Thái Âm đồng độ cung Dần cung Thân, hoặc Thái Âm độc tọa cung Tị cung Hợi, Thiên Cơ củng chiếu, chủ anh em hai người, nhưng đây cũng chỉ là làm tham khảo。 Thiên Cơ Thái Âm tinh hệ, anh em quan hệ tương đối vô duyên, thấy Sát Kị liền dễ dàng phân ly, hoặc là lẫn nhau từng cái có tính toán riêng, đều không đoàn kết。

  (3) Cung Huynh Đệ Thái Âm Hóa Lộc, chủ anh em có tiền tài, có thể có được kinh tế che chở bảo hộ; Thái Âm Hóa Quyền, bị anh em ước thúc, kiến cát cũng có thể làm chỗ dựa; Thái Âm Hóa Khoa, chủ có tài học。 Càng là khắc ứng tại phương diện chị em gái。

  (4) Thái Âm cung Huynh Đệ hội chư sát Không Kiếp, chủ hình khắc ở riêng bất hòa, lạc hãm là bất lợi nhất, nhập miếu thì khá đẹp, nhưng nếu như tại miếu viên Thái Âm Hóa Lộc, càng có Địa KhôngĐịa KiếpĐại Hao, thì tài khí đại giảm。 Thái Âm lạc hãm Hóa Kị thấy chư sát Không Kiếp, thì hình khắc chị em gái。 <Thiên Phủ cung Phu Thê thì có phải bạn sẽ lấy được một người vợ/ chồng khá giả không?>


Luận Thêm Về Thái Âm Cung Huynh Đệ

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, hội sao Lộc Tồn, anh em hòa thuận, có thể được đến giúp đỡ trên vật chất。 

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, nếu cùng sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt đồng cung, chủ anh em cảm tình sâu dày, có thể tương hỗ giúp đỡ。 Nếu cùng sao Tả Phù、 sao Hữu Bật đồng cung, người này sẽ vì trợ giúp của anh em mà phát tích。

Nếu có Can Ất dẫn phát Thái Âm Hóa Kị, trong anh em của họ có người là bận tâm của họ。

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, nếu cùng sao Kình Dương、 sao Đà La、 Hỏa tinh、 Linh tinh、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp đồng cung, chủ anh em tương khắc, cảm tình bất hòa, còn dễ phân ly。 <Phá Quân cung Tài Bạch thường có duyên với binh nghiệp, hoặc xây dựng, bạn thì sao?>Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, nếu sao Thái Âm lạc hãm thủ cung Huynh Đệ, thì anh em ít, khó được trợ ích。 Có sao Kình Dương、 sao Đà La đồng cung hoặc hội chiếu, nên đề phòng cùng hợp tác đồng hành tách cổ phần, đến nỗi phá tài。

Nên Đại vận Lưu niên phùng kết cấu này, trước khi xảy ra sự việc không cùng người hợp tác là phù hợp。

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, có Hình, đa phần chủ chị em khắc ứng, tương đương sao Thái Dương thủ cung Huynh Đệ có Hình, thì chủ anh em khắc ứng。

Thái Âm Hóa Lộc tọa cung Huynh Đệ, hòa thuận có trợ giúp。

Thái Âm Hóa Quyền tọa cung Huynh Đệ, có chị em xuất chúng, có trợ giúp。

Thái Âm Hóa Khoa tọa cung Huynh Đệ, có chị em nổi tiếng, có trợ giúp。

Thái Âm Hóa Kị tọa cung Huynh Đệ, bất lợi chị em và mẹ, dễ bị nữ thân liên lụy, anh em có dáng vẻ nữ nhân, suy nghĩ gian dối。 <Cự Môn cung Phụ Mẫu thường dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với cha mẹ, khó có sự gần gũi, có trường hợp còn bị cha mẹ gạt bỏ>Sao Thái Âm tọa cung Huynh Đệ, không có sát tinh, liên lụy từ anh em bạn bè là do vô ý; có sát tinh thì thuộc cố ý。 Cung Hợi Thái Âm Hóa Kị cung Huynh Đệ, nam mệnh trái lại chủ được trợ lực của chị em, hoặc phù hợp cùng nữ tính hợp tác sự nghiệp。

Sao Thái Âm tọa cung Huynh Đệ, nhập miếu, người sinh ban đêm cát lợi nhất, lạc hãm, lại là người sinh ban đêm, phải thấy cát diệu mới chủ anh em hòa thuận vui vẻ, nếu thấy sát tinh, thì nhiều hình khắc hoặc bất hòa。

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ, là người sinh ban ngày, tuy nhập miếu cũng không hòa thuận, thấy sát tinh chủ hình khắc、 bất hòa, thấy cát diệu mới hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng có thiếu xót đáng tiếc。

Như người sinh ban ngày có sao Thái Âm lạc hãm, thì hình khắc rất nặng。 <Thiên Tướng cung Phúc Đức thường yêu thích trang điểm, thích ăn mặc, bạn thì sao?><Thiên Lương cung Điền Trạch thường có tài sản do tổ tiên cha mẹ để lại, gia đình theo phong cách truyền thống, gia đình có nguyên tắc nề nếp nghiêm>
<Thất Sát cung Quan Lộc phù hợp làm về nhà máy, công xưởng hoặc là theo ngành công an bộ đội, bạn có theo các ngành nghề đó không?>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this