Thái Âm Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thái Âm cung Huynh Đệ nhập miếu chủ có anh em năm người。 Sao Thiên Cơ đồng độ hai người。 Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ anh em phú quý nhiều tiền tài。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp, hình khắc ở riêng bất hòa。
Thái âm cung Huynh đệ nhiều chị em gái

Bình Chú Về Thái Âm Cung Huynh Đệ

  (1) Thái Âm tại cung Huynh Đệ, là tinh diệu trung tính, nằm ở miếu viên, chủ anh chị em số lượng đông đúc, nguyên văn chỗ nói là [anh em năm người], chỉ làm tham khảo, nhập miếu cùng sao Thiên Đồngsao Thái Dương các loại đồng độ, số lượng càng nhiều, có thể nhiều đạt đến 10 người。 Nếu như Thái Âm lạc hãm, thì không chủ số lượng đông đúc, mà là chủ lẫn nhau cảm tình có khuyết điểm。

  (2) Thiên Cơ Thái Âm đồng độ cung Dần cung Thân, hoặc Thái Âm độc tọa cung Tị cung Hợi, Thiên Cơ củng chiếu, chủ anh em hai người, nhưng đây cũng chỉ là làm tham khảo。 Thiên Cơ Thái Âm tinh hệ, anh em quan hệ tương đối vô duyên, thấy Sát Kị liền dễ dàng phân ly, hoặc là lẫn nhau từng cái có tính toán riêng, đều không đoàn kết。

  (3) Cung Huynh Đệ Thái Âm Hóa Lộc, chủ anh em có tiền tài, có thể có được kinh tế che chở bảo hộ; Thái Âm Hóa Quyền, bị anh em ước thúc, kiến cát cũng có thể làm chỗ dựa; Thái Âm Hóa Khoa, chủ có tài học。 Càng là khắc ứng tại phương diện chị em gái。

  (4) Thái Âm cung Huynh Đệ hội chư sát Không Kiếp, chủ hình khắc ở riêng bất hòa, lạc hãm là bất lợi nhất, nhập miếu thì khá đẹp, nhưng nếu như tại miếu viên Thái Âm Hóa Lộc, càng có Địa KhôngĐịa KiếpĐại Hao, thì tài khí đại giảm。 Thái Âm lạc hãm Hóa Kị thấy chư sát Không Kiếp, thì hình khắc chị em gái。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *