Thiên Cơ Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Cơ Cung Huynh Đệ Luận Giải

Nguyên văn: sao Thiên Cơ cung Huynh Đệ nhập miếu, chủ có anh em hai người。 Cự Môn hoặc Thiên Lương hoặc Thái Âm hội chiếu, đều chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp。 Nếu hội hợp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên HìnhThiên Mã, chủ hình khắc phân ly。
Thiên Cơ Cung Huynh Đệ anh em thường có 2 người

Bình Chú Về Thiên Cơ Cung Huynh Đệ

(1) Thiên Cơ thủ cung Huynh Đ, thông thường mà nói, đều chủ anh em hai người, nhưng không bao quát số lượng chị em gái, nếu như càng có Hồng LoanThiên Hỷ đồng độ, thì nhiều chị em gái。 Nguyên văn nói nhập miếu chủ hai người, câu này chỉ có thể làm tham khảo。

(2) Thiên Cơ vì chủ động biến, nên lạc hãm hoặc là thấy sát diệu, đều không cát lợi。 Thiên Cơ tại hai cung Sửu Mùi lạc hãm, cung đối là sao Thiên Lương, Thiên Lương là Cô tinh, nên bất lợi cảm tình giữa anh chị em, cùng ở cũng đa phần có khoảng cách, [ý kiến không hợp] là trong đó một cái hiện tượng cụ thể。 Như càng có sát diệu Hình Mã, chủ hình khắc phân ly, sát nhẹ thì sinh ly, sát nặng thì khắc thương tai bệnh。

Tìm hiểu thêm về Thiên Cơ ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *