Phá Quân Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Phá Quân lâm cung Huynh Đệ, chủ anh em ở riêng hoặc hình khắc。 Tự thân thường ở trưởng vị, hoặc tuy hạng hai ba, nhưng tại dưới các loại tình hình, tuy không phải anh trưởng mà hình như anh trưởng。 Như anh trưởng qua đời, hoặc cho đi làm con thừa tự, hoặc chị trưởng xuất giá, hoặc tự thân cho đi làm con thừa tự các loại sự tình。 Cùng Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt đồng độ hội chiếu, chủ anh em có chỗ dựa。 Sao Tử Vi đồng độ, hai người。 Sao Vũ Khúc đồng độ, cũng chủ hai người。 Sao Liêm Trinh, chủ một người。 Cùng sát tinh hội chiếu, chủ hình khắc cô độc。 

Phá Quân cung Huynh Đệ anh em thường bất hòa 

Bình Chú Về Phá Quân Cung Huynh Đệ

(1)Phá Quân tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản không cát lợi, tựu là càng không gặp Sát Hình Kị Hao, cũng chủ lẫn nhau bất hòa, có khẩu thiệt phân tranh, nên[ở riêng] là phù hợp, càng có Hỏa TinhLinh TinhKình DươngĐà LaHóa Kị các loại, thì anh em hình khắc tai bệnh。 

(2) Nguyên văn cũng đề cập đến, Phá Quân cung Huynh Đệ, có một cái trưng nghiệm rất đặc biệt, tựu là mệnh tạo thường là anh trưởng chị trưởng, vai trò đảm đương chiếu cố anh chị em, tựu là không phải trưởng, cũng chủ gánh vác lên trách nhiệm của anh trưởng chị trưởng, tóm lại, đối với anh chị em, họ thường có một phần chức trách thiên phú。 

(3)Phá Quân cung Huynh Đệ, cùng cát diệu tương hội, chủ [anh em được chỗ dựa], đây cũng chỉ cải thiện cảm tình, nhưng còn là không phù hợp hợp tác làm ăn。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
 • Mệnh Phá Quân
  
 • Phá Quân Cung Phu Thê
  
 • Phá Quân Cung Tử Tức
  
 • Phá Quân Cung Tài Bạch
  
 • Phá Quân Cung Tật Ách
  
 • Phá Quân Cung Thiên Di
 • Phá Quân Cung Nô Bộc
 • Phá Quân Cung Quan Lộc
 • Phá Quân Cung Điền Trạch
 • Phá Quân Cung Phúc Đức
 • Phá Quân Cung Phụ Mẫu
 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *