Phá Quân Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Phá Quân lâm cung Huynh Đệ, chủ anh em ở riêng hoặc hình khắc。 Tự thân thường ở trưởng vị, hoặc tuy hạng hai ba, nhưng tại dưới các loại tình hình, tuy không phải anh trưởng mà hình như anh trưởng。 Như anh trưởng qua đời, hoặc cho đi làm con thừa tự, hoặc chị trưởng xuất giá, hoặc tự thân cho đi làm con thừa tự các loại sự tình。 Cùng Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt đồng độ hội chiếu, chủ anh em có chỗ dựa。 Sao Tử Vi đồng độ, hai người。 Sao Vũ Khúc đồng độ, cũng chủ hai người。 Sao Liêm Trinh, chủ một người。 Cùng sát tinh hội chiếu, chủ hình khắc cô độc。 

Phá Quân cung Huynh Đệ anh em thường bất hòa 

Bình Chú Về Phá Quân Cung Huynh Đệ

(1)Phá Quân tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản không cát lợi, tựu là càng không gặp Sát Hình Kị Hao, cũng chủ lẫn nhau bất hòa, có khẩu thiệt phân tranh, nên[ở riêng] là phù hợp, càng có Hỏa TinhLinh TinhKình DươngĐà LaHóa Kị các loại, thì anh em hình khắc tai bệnh。  

(2) Nguyên văn cũng đề cập đến, Phá Quân cung Huynh Đệ, có một cái trưng nghiệm rất đặc biệt, tựu là mệnh tạo thường là anh trưởng chị trưởng, vai trò đảm đương chiếu cố anh chị em, tựu là không phải trưởng, cũng chủ gánh vác lên trách nhiệm của anh trưởng chị trưởng, tóm lại, đối với anh chị em, họ thường có một phần chức trách thiên phú。  

(3)Phá Quân cung Huynh Đệ, cùng cát diệu tương hội, chủ [anh em được chỗ dựa], đây cũng chỉ cải thiện cảm tình, nhưng còn là không phù hợp hợp tác làm ăn。


Luận Thêm Về Phá Quân Cung Huynh Đệ

Gia hội sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt có thể hòa thuận, nhưng cũng bất lợi anh cả chị cả; như không có sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt, tuyệt không có trợ giúp của anh em bạn bè。

Gia hội sao Tả Phù、 sao Hữu Bật、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt, có hỗ trợ, mượn lực của người khác mà sáng nghiệp, trái lại phù hợp việc hợp tác,nhưng không được gặp Lộc Tồn。

Gia hội sát tinh, chủ cô đơn, càng gia hội Hình Kị chủ hình khắc、 thủ túc tương tàn、 tri giao trở mặt。

Sao Phá Quân cung Huynh Đệ, có hai cái hiện tượng đặc biệt, một là anh cả hoặc chị cả tất có sự cố, trừ phi bản thân đã là trưởng。

Bản thân thường là trưởng, hoặc tuy là đứng thứ 2 - 3,nhưng tại dưới tình hình các loại, tuy không phải anh cả mà giống như anh cả, như anh cả qua đời, hoặc cho đi, hoặc chị cả lấy chồng, hoặc tự thân cho đi làm con thừa tự các loại tình hình。Một là trong anh chị em, khi Tử Vi Phá Quân đồng cung thuộc hạ nhiều nhất, nhưng dễ phản nghịch。

Lấy khi cùng Liêm Trinh Phá Quân đồng cung thuộc hạ ít nhất, nhưng ngược lại có thể dựa vào。

Sao Phá Quân cung Huynh Đệ, đa phần chủ có khuyết điểm, hội sát diệu chủ cô đơn, càng hội Hình Kị thì anh em hình khắc, tri giao trở mặt, dù cho hội phụ tá chư cát, cũng bất lợi anh cả hoặc chị cả。

Nếu cùng sao Lộc Tồn đồng cung, thì phải một mình gánh vác trách nhiệm của anh cả hoặc chị cả。 Cùng người hợp tác, cũng chủ khai sáng mà không chủ thu hoạch。

Sao Phá Quân cung Huynh Đệ, thích thấy sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt、 sao Tả Phù、 sao Hữu Bật、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc ở cung Nô Bộc, thì chủ có trợ lực。Thấy sao Kình Dương、 sao Đà La、 Hỏa tinh、 Linh tinh, thì chủ khó dựa vào, còn dễ cùng tri giao phân ly。

Hỏa tinh、Linh tinh đồng cung, còn thấy sao Địa Khôngsao Địa Kiếp, có hai đời cha mẹ, hoặc chủ phân ly hai nơi; không phù hợp cùng người hợp tác。

Sao Phá Quân cung Huynh Đệ, Phá Quân Hóa Lộc, anh em bạn bè quan hệ có cải thiện rất lớn。

Phá Quân Hóa Quyền, hiếu động, thích quản người khác, ly hương phát triển, có tranh chấp, ít tình nghĩa。

Sao Phá Quân cung Huynh Đệ, trừ phi cô đơn, bằng không anh em tuổi tác có chênh lệch, từ 8 tuổi đến 11 tuổi trở lên không đều。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
 
Share this