Cự Môn Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cự Môn Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Cự Môn lâm cung Huynh Đệ, chủ hình khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu, hoặc có anh em khác mẹ, cùng Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn KhúcVăn XươngÂn QuangThiên Phúc các loại tinh diệu hội chiếu, đều có Hóa QuyềnHóa Lộc với Lộc Tồn các loại sao nằm cùng, chủ anh em sáng nghiệp có thành tựu, ba người trở lên。 Nhưng phải cùng Thái Dương đồng độ mới hợp。 Cùng Thiên Cơ đồng độ, từng người có tâm cơ riêng, mỗi người một nơi。 Cùng sao Thiên Đồng đồng độ, có anh em kết nghĩa, nhưng sơ thiện chung ác。 Cùng Không Kiếp、 Lục hao hội chiếu, bị anh em bóc lột。 Cùng Kình Dương Đà LaHỏa TinhLinh TinhÂm SátCô ThầnQuả Tú hội chiếu, hình khắc, thị phi phân tranh。 Sao Hóa Kị, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, tai bệnh phá hao。  

Cự Môn cung Huynh Đệ chủ về anh em cãi vã

Bình Chú Về Cự Môn Cung Huynh Đệ

(1) Cự Môn tại bất kỳ một cái cung vị lục thân, đều không phải Thiện diệu, thường có chỗ bất lợi。 Cự Môn cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản là bất hòa, lẫn nhau có [khẩu thiệt tranh đấu], càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La v.v, chủ [hình khắc], càng gặp Hồng LoanThiên HỷHàm TrìThiên Diêu、 Tả Phù、 Hữu Bật、mới chủ [anh em khác mẹ], nhưng cũng khả năng chủ [anh em khác cha]。  

(2) Cự Môn cung Huynh Đệ cùng chư cát diệu cát hóa tương hội, chỉ chủ anh chị em có thành tựu, tuy có chỗ dựa nhưng còn là có khẩu thiệt phân tranh, phải bị ức hiếp。  

(3) Cự Môn tại cung Huynh Đệ, chủ có [ba người trở lên], càng có Tả Phù、 Hữu Bật, số lượng càng nhiều, nhưng không cải thiện cảm tình。  

(4) Cự Môn tại cung Dần、 cung Thân、 cung Tị、 cung Hợi, được Thái Dương củng chiếu hoặc đồng độ, chỉ có Thái Dương tại miếu vượng, chiếu sáng Cự Môn, thì có thể tránh tính chất hình khắc khẩu thiệt。 Thái Dương tại Nhàn cung hãm cung thì không phải。  

(5) Thiên Cơ Cự Môn đồng độ cung Huynh Đệ, hai sao đều không phải tinh diệu mà cung Huynh Đệ thích, một chủ khẩu thiệt một chủ phân ly, nên chủ vì bất hòa、 cảm tình lạnh nhạt mà xa cách, khó mà cùng hợp tác, càng gặp sát diệu Thiên Mã, càng là dễ dàng phân ly, Hỏa Tinh đồng độ càng chuẩn。  

(6) Thiên Đồng Cự Môn, [sơ thiện chung ác], vì vậy, đạo của xu cát tị hung, tại ở đã phát triển cảm tình về sau, liền nỗ lực duy trì, không được khiến ngôn ngữ xấu ra khỏi miệng, phải cẩn thận trao đổi。 Thiên Đồng Hóa Kị hoặc Cự Môn Hóa Kị, càng phải dạng này。 Nguyên văn nói [anh em kết nghĩa], chỉ có thể làm tham khảo, dựa theo tác giả cá nhân trưng nghiệm, tương tự không có một cái khuynh hướng của loại kết nghĩa này, nam nữ đều là dạng này, đây hoặc là thuộc về trưng nghiệm của cổ đại, mà hiện đại đã không hợp thời rồi。  

(7) Cự Môn cung Huynh Đệ hội Không Kiếp Đại Hao, chủ [bóc lột], đây là chỉ bóc lột của Tài Bạch lợi ích, vì vậy, không phù hợp anh em hợp tác làm ăn, tại công ty của anh em kinh doanh công tác, cũng có chỗ không phù hợp。 Càng gặp chư sát Hóa Kị, càng là bất lợi, như thấy Văn Xương Hóa Kị, hoặc Văn Khúc Hóa Kị, trái lại bọn họ lợi dụng làm lao công giá rẻ。  

(8) Cự Môn cung Huynh Đệ hội chư sát diệu, chủ [thị phi phân tranh], mà Cô Thần Quả Tú thì chủ cô, đa phần là anh chị em số lượng ít, thậm chí bản thân con cái duy nhất。  

(9) Cự Môn Hóa Kị, tính chất cơ bản tựu là bất lợi quan hệ anh em, dễ dàng tranh cãi, [khẩu thiệt thị phi], sát nặng mới chủ tai bệnh, thấy Không Kiếp Đại Hao mới chủ [phá hao]。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Cự Môn ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *