Cự Môn Cung Phúc Đức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cự Môn Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Cự Môn lâm cung Phúc Đức, chủ người lao tâm lao lực, hao phí tinh thần。 Hóa Kị, tâm thần bất định, mất ngủ, do dự bất định, làm việc không thể công tác liên tục, nửa đường thường cải biến suy nghĩ, hoặc bỏ đi làm lại。 Sao Thiên Cơ đồng độ, lòng cải biến càng nặng, làm việc nửa đường thay đổi, hoặc làm lại từ đầu, hoặc hối hận, thì cảm thấy tinh thần không thông thuận, không sảng khoái, chủ là người mẫn cảm。 Cùng sao Thái Dương đồng độ, tuy lao tâm, nhưng có thể hưởng thụ。 Nhưng cùng sao Thiên Đồng Phúc tinh đồng độ, không có sát diệu, có thể vui vẻ an yên。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì chủ tự tìm phiền não, tức ngực chán nản, nhiều lo lắng suy nghĩ, khẩu tài phân tranh, không có phúc có thể hưởng。 

Cự Môn Cung Phúc Đức chủ tinh thần stress

Bình Chú Về Cự Môn Cung Phúc Đức

(1) Cự Môn tại cung Phúc Đức cũng không phải cát tinh, tính chất cơ bản là tinh thần cực khổ, [lao tâm lao lực, hao phí tinh thần], thấy cát diệu cát hóa cũng là như vậy, chỉ chủ vất vả mà có thành tựu; nếu thấy chư sát, thì áp lực tinh thần rất lớn, tâm cảnh bất an。  

(2) Cự Môn Hóa Kị, là Cự Môn cung Phúc Đức một loại bất lợi nhất, chủ dễ dàng lo lắng, nên có trưng nghiệm là [tâm thần bất định], càng gặp sát diệu và Thiên Nguyệt, chủ mất ngủ có tính dài hạn。  

(3) Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, nhận ảnh hưởng của sao Thiên Cơ, chủ làm việc thiếu bền lòng, thiếu nghị lực, không thể quán triệt từ đầu đến cuối, nên cũng ảnh hưởng sự nghiệp phát triển。 Cự Môn cung Phúc Đức Không thích nhất Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc hội Đà La, chủ dễ dàng [hối hận], cũng chủ nhỏ mọn, tức ý [là người mẫn cảm]。  

(4) Thái Dương Cự Môn đồng độ, lấy Thái Dương miếu vượng là cát lợi, lạc hãm thì không thể giải ám của Cự Môn。 Thái Dương nhập miếu hội cát tinh, chủ tinh thần hưởng thụ, tính cách quang minh lỗi lạc, hào phóng thẳng thắn。 Cự Môn cung Phúc Đức thấy sát diệu Hóa Kị thì chủ [lao tâm], Sát Hình Kị nặng là buồn lo vô cớ。 Thái Dương Cự Môn cùng Hỏa Tinh đồng độ, cũng chủ tính cách gắt gỏng。  

(5) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, vì Thiên Đồng chủ hưởng thụ, nên thấy cát diệu, càng là thấy Văn XươngVăn Khúc, chủ thế giới tinh thần thanh nhã, tâm cảnh [vui vẻ an yên], kiến sát thì nhiều phiền não, nhiều mặt tâm linh đen tối。  

(6) Cự Môn cung Phúc Đức hội chư sát diệu, Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng độ, chủ [phân tran], cùng đấu tranh, Kình Dương đồng độ, chủ [khẩu thiệt], Đà La đồng độ, chủ [tự tìm phiền não、 nhiều lo lắng suy nghĩ]。 Đây chỉ tượng phúc trạch nông cạn, [không phúc có thể hưởng]。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
Tìm hiểu thêm về Cự Môn ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *