Liêm Trinh Cung Phúc Đức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Liêm Trinh tại cung Phúc Đức nhập miếu, cùng Thiên PhủThiên Tướng hội chiếu, nhiều phúc nhiều thọ, là mệnh vui vẻ hưởng thụ。 Cùng Phá Quân đồng cung, lao tâm lao lực。 Liêm Trinh độc thủ cung Phúc Đức, chủ bận rộn。 Lạc hãm Hóa Kị, cả ngày lo lắng bất an, lao tâm lao thần, hoặc mất ngủ。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, chính là vô phúc vất vả bôn ba。

Sao Liêm TRinh cung Phúc Đức có tính chất hưởng lạc

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Phúc Đức

(1) Liêm Trinh tại cung Phúc Đức, tính chất biến hóa rất lớn, bất quá, tính chất cơ bản của nó tựu là hưởng lạc, nhưng hưởng lạc lại có phúc khí cùng phóng đãng、 ham ăn biếng làm。  
(2) Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, hoặc Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, chủ nhân sinh vui vẻ tự tại, đã có thể đi vào công tác, lại còn hưởng thụ thời gian 。 Nhưng phải thấy cát diệu cát hóa cùng không thấy Sát Kị Không Kiếp mới đúng。 Liêm Trinh cung Phúc Đức cùng Thiên Phúc tương hội, chủ [nhiều phúc], cùng Thiên Thọ đồng độ, chủ [nhiều thọ]。 Đắc Lộc TồnHóa Lộc v.v, thì có phúc của đầy đủ sung túc, một đời sẽ không khốn cùng。

   
(3) Liêm Trinh cung Phúc Đức độc tọa, Tham Lang củng chiếu; hoặc Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, đều là [lao tâm lao lực]、 tinh hệ của [bận rộn], thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt v.v, chủ bận rộn mà có thành tựu, thích thú hưởng thụ công tác sự nghiệp, nhưng nếu là thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La v.v, thì chủ buồn lo vô cớ, vô sự mà phiền nhiễu。   
(4)Liêm Trinh cung Phúc Đức tại Tị Hợi lạc hãm, cùng Tham Lang đồng độ, chủ ưa thích hưởng thụ, không thích công tác, nhưng như Liêm Trinh Hóa Kị, hoặc Tham Lang Hóa Kị đồng độ, thì [lo lắng bất an]、 [lao tâm lao thần]、 [mất ngủ] v.v, kiến sát càng chuẩn。   
(5) Nguyên văn không có đề cập đến tình huống của Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, ở đây có thể tiến hành bổ sung。 Liêm Trinh Thất Sát, chủ thiếu suy nghĩ, đối với một số chuyện vặt vãnh, cũng cảm thấy trong tâm bất an, khó có được an yên, tựu là sinh hoạt bình ổn, bọn họ cũng sẽ tìm một số sự tình phiền não。 Chỉ có đắc Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa v.v, tài năng tâm cảnh an yên。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị:
Share this