Thiên Đồng Cung Phúc Đức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Thiên Đồng là chủ tinh cung Phúc Đức, chủ hưởng phúc, có thể vui vẻ。 Cùng sao Thiên Lương đồng độ, tự nhiên an lạc。 Cùng sao Thái Âm đồng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc。 Cùng sao Cự MônĐà La đồng độ, tự tìm phiền não。

Sao Thiên Đồng cung Phúc Đức lạc quan vui vẻ

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Phúc Đức

  (1) Thiên Đồng là tinh diệu của tính chất tinh thần, chủ vui vẻ biết đủ, nên thích nhất Thiên Đồng cung Phúc Đức, thông thường đều chủ tại trong đời sống thường ngày, tìm được thích thú, có thể [hưởng phúc], phúc này là may mắn, là hứng thú của sinh hoạt, không chủ hạnh phúc vật chất của phát đạt, đều tại trong sinh hoạt tiểu tiết, thu được [vui vẻ]。 Thiên Đồng cung Phúc Đức càng gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ đời sống vật chất đầy đủ, không lo kế sinh nhai。 Thấy Văn XươngVăn Khúc, thì chủ khẩu vị cao thượng, có yêu thích nghệ thuật, tính cách nhàn nhã。 Nếu có Long TrìPhượng Các, càng chủ thành thạo ở một số nghệ thuật thủ công, hoặc là biểu diễn nhạc cụ。  (2) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ ở cung Phúc Đức, chủ [tự nhiên an lạc], nhưng tình huống thực tế, thường mệnh tạo tính cách lười biếng, dựa vào tâm lý có đủ mạnh mẽ, mọi việc có người làm giúp, không hẳn bản thân lao tâm, vì vậy [tự nhiên an lạc], càng gặp Thiên Khôi Thiên Việt, loại tính chất này càng là dữ dội。 Mà lại thấy Tả Phù、 Hữu Bật, tính chất dựa vào càng nặng。 Loại mệnh tạo này, khả năng là thuộc về nhị thế tổ, hoặc vì đủ loại vấn đề, không thể tự lập。 Thiên Lương Thiên Đồng cung Phúc Đức, nếu hội Địa KhôngĐịa KiếpThiên KhôngTuần KhôngTriệt Không v.v, càng chủ tâm chí khó mà thích ứng thế sự, nên không thể không dựa vào người khác。 Ngoài thấy Không tinh, như càng có Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa KịÂm Sát Thiên HưThiên Nguyệt v.v, khả năng mệnh tạo này là người kém nhận thức。 Kém nhận thức khó mà độc lập, nhưng tâm cảnh của bọn họ, thông thường đều so với người bình thường vui sướng hơn, vì vậy mang theo tính chất vui vẻ của Thiên Đồng Thiên Lương。

  (3) Thái Âm Thiên Đồng cung Phúc Đức, cũng chủ vui vẻ, nhưng đây là [an nhàn hưởng lạc], tức niềm vui nhàn nhã, không phải niềm vui của xã giao vất vả bôn ba, cũng không dựa vào vật chất giàu có đến duy trì vui vẻ của nó, bất quá, bởi vì Thái Âm là Tài tinh, nếu là nhập miếu, thông thường đều không lo ăn mặc、 Thái Âm Hóa Lộc càng chuẩn。 Thông thường mà nói, Thiên Đồng Thái Âm, chủ có niềm vui nhàn nhã, càng gặp Văn Xương Văn Khúc, thì tính chất càng thêm nhàn nhã, có phong độ của thân sĩ thục nữ。

  (4) Cự Môn Thiên Đồng cung Phúc Đức, vì Cự Môn không phải Thiện diệu, nhập cung Phúc Đức chủ phiền não, mà Thiên Đồng là sao của tinh thần, chủ cảm tình, nên thường chủ cảm tình cùng phương diện tư tưởng, đa phần sự việc không thể nói cho người khác, bản thân có khổ bản thân biết。 Đây vì Cự Môn là Ám diệu, đã che lấp cảm xúc của Thiên Đồng。 Thiên Đồng Cự Môn, sợ nhất Đà La đồng độ, như Giảng nghĩa chỗ nói, chủ [tự tìm phiền não], Thiên hạ vốn vô sự, chỉ là tự làm phiền mình, nhưng đối với người trong cuộc mà nói, phiền não của nó lại còn là như vậy thực tại, Cự Môn Hóa Kị hoặc Thiên Đồng Hóa Kị, tình huống càng là nghiêm trọng。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
 
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị:
Share this