Vũ Khúc Cung Phúc Đức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Phúc Đức Luận Giải

Vũ Khúc cung Phúc Đức, sao Vũ Khúc là Tài tinh, lâm cung Phúc Đức, có thể hưởng phúc, nhưng phải hội cát tinh cùng nhập miếu là hợp cách。 Hội Tham LangHàm TrìThiên Diêu, có thú vui hoa tửu。 Tham Lang、 Hỏa Tinh đồng hội, thì vui vẻ hưởng thụ。 Lạc hãm, lao tâm lao lực。 Hóa Kị, hao phí tinh thần。 Cùng Phá QuânĐà La hội, bôn tẩu bận rộn。 Gặp Thất SátThiên Mã, cơ thể và tinh thần long đong。 Cùng sao Thiên Tướng đồng độ, có thể hưởng vãn niên may mắn。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Phúc Đức

  (1) Vũ Khúc tại cung Phúc Đức, phẩm vị thông thường khuynh hướng dung tục không theo lề lối, lấy ăn uống vui chơi là chủ, tuyệt sẽ không đi vào  ở may mắn an nhàn hoặc niềm vui nghệ thuật。 Nguyên văn chỗ nói [có thể hưởng phúc], chỗ hương chính là loại phúc này。 Mà Vũ Khúc hội cát diệu cùng nhập miếu, thì vô luận như nào, cũng không lo về ăn uống, vật chất có thể được đầy đủ sung túc。

  (2)Vũ Khúc cung Phúc Đức, coi trọng vui vẻ của kim tiền mang đến。 Vì vậy, thấy Tham Lang、 Hàm Trì、 Thiên Diêu các sao đào hoa, liền chủ [niềm vui hoa tửu], tức là dùng tiền mua niềm vui kiểu nam nữ tán tỉnh, lưu luyến phong nguyệt。 Nữ mệnh thì tiêu phí kim tiền ở phương diện nam nữ cảm tình。

  (3) Vũ Khúc hội Tham Lang Hỏa Tinh, chủ [vui vẻ hưởng thụ], nhưng vui vẻ này tất cùng vật dục của kim tiền mang đến có liên quan, cũng không phải may mắn。 Hội Tham Lang Linh Tinh cũng có tính chất đồng dạng。

  (4) Vũ Khúc cung Phúc Đức tại Mão lạc hãm, cùng Thất Sát đồng độ, chủ lao tâm lao lực。 Tại cung Dậu, tuy nhiên Vũ Khúc chẳng phải lạc hãm, nhưng cùng Thất Sát đồng độ, còn là chủ lao tâm lao lực。 Thấy sát diệu Hóa Kị thì vì dục vọng  bất thỏa mãn mà lòng sinh buồn khổ。

  (5) Vũ Khúc Hóa Kị tại cung Phúc Đức, vô luận nằm ở một cái cung vị nào, đều chủ [hao phí tinh thần], nên không phải sự việc cao thượng gì, mà là vì sinh tài, vì hài lòng vật dục, sát diệu Không Kiếp nặng thì không thể hài lòng。

  (5) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, càng có Đà La đồng độ, chủ [bôn tẩu bận rộn], đồng thời Vũ Khúc Hóa Kị, chủ vì sinh hoạt mà bôn ba, đời sống áp lực khá lớn。

  (7) Vũ Khúc Thất Sát Thiên Mã, tinh hệ này cũng chủ [bôn tẩu bận rộn], bất quá, Bân Triệu Công sử dụng một từ [cơ thể và tinh thần long đong]。 Nhưng nếu như càng đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc, thì vất vả mà có thành tựu, có nơi thu hoạch。

  (8) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, [có thể hưởng vãn niên may mắn], đây kỳ thực là câu tô điểm cho đẹp, thực tế là chỉ vãn niên về trước gian khổ, không được an nhàn, nhưng đây cũng bất quá là tự chuốc lấy phiền não đó, vì lý tưởng vất vả bôn ba, chỉ có đến vãn niên, mới nguyện ý buông bỏ, hảo hảo hưởng thụ cuộc đời, tại tron g yên tĩnh có được vui vẻ。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
 
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *