Vũ Khúc Cung Phu Thê

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Vũ Khúc lâm cung Phu Thê chủ hình khắc, sinh ly tái hôn。 Nhập miếu, kết hôn muộn có thể tránh, lấy người cùng tuổi tác là hợp cách。 Nhập miếu hội cát tinh cùng Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa, chủ thê tử có đức hạnh có tài năng。 Có Lộc TồnThiên Mã, vì vợ đắc tài。 Hội sao Thiên Diêu, lấy người tự nhiên quen biết tự do yêu đương mới có thể phối hợp; nghe lời cha mẹ, qua lời mai mối, tất sinh hối hận, không phải khắc tức ly。 Gặp Thất SátPhá Quân, là mệnh 3 vợ。 Vũ Khúc cung Phu Thê tại Dậu, gặp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Phá Quân、 Thất Sát, chủ có tai họa ngoài ý muốn, hoặc vì thê tử mà phá tài, nữ mệnh sao Vũ Khúc cung Phu Thê, hội sát tinh、 Phá Quân、 Hóa Kị, chủ tái hôn hoặc làm vợ kế、 vợ lẽ, bằng không hình khắc cực nặng, hoặc không có con cái, hoặc trượng phu có chứng không trị được, hoặc trượng phu bất lực, các chứng bệnh phổi thổ huyết。 <Thái Dương cung Huynh Đệ thường anh em có người hiển quý, danh giá và yêu thương hi sinh cho nhau hết lòng>

Sao Vũ Khúc cung Phu Thê thường khiến cho vợ chồng bất hòa, không ai nhường ai

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Phu Thê

  (1) Vũ Khúc là sao Quả Tú, nên không thích nhất nhập cung Phu Thê, tính chất cơ bản tựu là khó tìm tri kỷ bầu bạn。 Nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy。 Càng có Hóa Kị cùng Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Hình Hao các loại hung tinh, [chủ hình khắc, sinh ly tái hôn], cũng chủ bị phối ngẫu liên lụy mà phá tài, thậm chí phá bại。

  (2) Vũ Khúc cung Phu Thê tại 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, tính chất tốt hơn, có thể kết hôn muộn làm phương pháp xu cát tị hung, giảm thiểu tình huống hình khắc sinh ly。 Trên sự thực, không chỉ tại cung vị nhập miếu, tại 12 cung thủ cung Phu Thê, đều có thể kết hôn muộn làm xu cát tị hung, càng là nữ mệnh, càng cần như vậy, kết hôn muộn thì hôn nhân tương đối an ổn。 Đến nỗi vì thế nào [lấy người cùng tuổi tác là hợp cách], thì nguyên nhân không rõ。

  (3) Vũ Khúc tại cung Mệnhcung Quan Lộccung Tài Bạch v.v, nếu như càng không gặp Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, thì không thích Văn Xương Văn Khúc, nhưng Vũ Khúc cung Phu Thê thì bất đồng, đắc Văn Xương Văn Khúc, thì có thể giảm nhẹ tính cương của Vũ Khúc, tăng thêm một chút ôn nhu, nên có thuyết [hội cát tinh cùng Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, chủ thê tử có đức hạnh có tài năng], không riêng nam mệnh là như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy。 Không riêng nhập miếu như vậy, nhàn viên hãm cung cũng như vậy。 <Thiên Cơ cung Phụ Mẫu thường cha mẹ bôn ba di chuyển nhiều, cha mẹ cũng là người làm về đầu óc kế hoạch hoặc bản thân luôn vạch ra những kế hoạch cho các bạn>  (4) Vũ Khúc cung Phu Thê hội Lộc Tồn Thiên Mã, nam mệnh chủ vì vợ đắc tài, tại cổ đại đa phần là nhà vợ giàu có, tại hiện đại thì thê tử có bản lĩnh sinh tài, hoặc thê tử là thương nhân。 Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tiền tài, hoặc trượng phu là thương nhân。

  (5) Vũ Khúc Thiên Diêu, tại trên truyền thống, đây là tinh hệ phá hoại lời mai mối, nam nữ hai người trải qua tự do yêu đương gặp gỡ bất ngờ thành hôn, nếu như trải qua mai mối giới thiệu, thì sau khi kết hôn tất cảm tình bất hòa, hoặc hình khắc mạnh mẽ。

  (6) Vũ Khúc cung Phu Thê tại Mão Dậu cùng Thất Sát đồng độ, tại hai cung Tị Hợi cùng Phá Quân đồng độ, đều thuộc về tinh hệ bất lợi hôn nhân, sát nhẹ thì cảm tình bất hòa, sát nặng thì sinh ly tử biệt, nên chủ [mệnh 3 lần hôn nhân], nhưng không nhất định phải kết hôn 3 lần, [3] chỉ là số ảo mà thôi。 <Thiên Đồng cung Tử Tức thì đa phần con cái ngoan ngoãn, dễ bảo, khiến cho bạn vui lòng>  (7) Cung Dậu Vũ Khúc Thất Sát gặp chư sát Hóa Kị, là tinh hệ của tai họa ngoài ý muốn, vì vậy, Vũ Khúc cung Phu Thê thấy nó, liền chủ phối ngẫu có tai họa ngoài ý muốn, nhưng thấy Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, thì vì phối ngẫu phá tài。

  (8) Vũ Khúc là Quả Tú, càng là bất lợi nữ mệnh nằm cung Mệnh hoặc cung Phu Thê, đều bất lợi hôn nhân。 Vũ Khúc tại cung Phu Thê, thấy Hóa Kị cùng chư sát, càng là có Phá Quân đồng độ, hoặc Phá Quân củng chiếu, thường chủ sinh ly tử biệt, nên hoặc làm quả phụ, hoặc là ly dị, gả cho người khác, cổ nhân cho rằng đạo xu cát tị hung của Mệnh cách này, là làm vợ kế hoặc vợ lẽ。 Nguyên văn đề cập đến [không có con cái]、 [trượng phu có chứng bất trị]、 [trượng phu bất lực] v.v, cụ thể là tinh hệ cùng Vũ Khúc Hóa Kị hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp。 Mà tinh hệ của [bệnh phổi thổ huyết], thì là Vũ Khúc Hóa Kị cùng Hỏa Tinh đồng độ, vì Vũ Khúc là Kim, Hỏa Tinh là Hỏa, Hỏa thương phổi Kim, nên là bệnh phổi, tại cổ đại, đây đa phần là trưng nghiệm của bệnh lao phổi。 <Liêm Trinh cung Thiên Di nếu như có nhiều sát tinh hội chiếu thì nên thận trọng, nhất là khi đi kèm với Thất Sát thì rất dễ gặp tai nạn đổ máu trên đường>


Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phu Thê:
Share this