Tham Lang Cung Phu Thê

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Tham Lang lâm cung Phu Thê chủ hình khắc, nên kết hôn muộn hoặc trước khi kết hôn nhiều lần gặp ngăn trở trắc trở, hoặc có người phá hoại là phù hợp, bằng không chủ ngạnh khắc。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, chủ nhuyễn khắc (ly dị)。 Ngạnh khắc, là mệnh 3 vợ。 Hội chiếu Hàm Trì Thiên DiêuLiêm TrinhHóa Kị, chủ có đào sắc phân tranh, hoặc sủng ái vợ lẽ mà ruồng bỏ vợ cả, bằng không hình khắc, hoặc thì trước sinh gái sau sinh con trai, hoặc cực có được con trai muộn có thể tránh hình khắc。 Nữ mệnh có Tham Lang cung Phu Thê, chủ hình khắc ở riêng, trượng phu ngoại tình có thể tránh, phù hợp làm vợ kế vợ lẽ, hoặc được con trai sau đó có thể tránh hình khắc chia ly, hoặc trưởng phối kết hôn muộn。  
Tham Lang cung Phu Thê chủ tình cảm không chuyên

Bình Chú Về Tham Lang Cung Phu Thê

(1) Tham Lang là Chính đào hoa tinh, không thích nằm nhất tựu là cung Phu Thê, bởi vì cung Phu Thê đối với đào hoa rất là mẫn cảm, hiện tượng đào hoa xuất hiện, đối với sự ổn định hài hòa của hôn nhân, tất định tạo thành xung đột。  

(2) Tham Lang tại cung Phu Thê, cần lấy thấy Kình Dương、 Đà La、 Hóa Kị v.v, mới chủ hình khắc, nhẹ thì cảm tình bất hòa, bằng mặt không bằng lòng, nặng thì thấy tử biệt tai bệnh。 Chỉ [kết hôn muộn hoặc trước khi kết hôn nhiều lần gặp ngăn trở trắc trở], mới có thể tránh khắc。 Nguyên văn nói nhuyễn khắc ngạnh khắc, chỉ làm tham khảo。 Phải chăng là mệnh 3 vợ hoặc mệnh 3 chồng, cũng phải xem vận trình phát triển mà định, không thể hết thảy mà luận。  

(3) Sao Tham Lang vô luận tại một cái cung vị nào, đều đối với đào hoa tạp diệu mẫn cảm, Tham Lang cung Phu Thê càng vậy, nên [hội chiếu Hàm Trì, Thiên Diêu, Liêm Trinh Hóa Kị], chủ trước khi kết hôn quan hệ phức tạp, sau khi kết hôn thì quan hệ không ổn định, có người thứ ba, thậm chí ly dị lại kết hôn, [sủng ái vợ lẽ ruồng bỏ vợ cả]、 [đào hoa phân tranh]。 Đến nỗi nguyên văn chỗ nói trước sinh gái sau sinh con trai, tác giả cá nhân đều không gật bừa loại trưng nghiệm này, rốt cuộc đây là cung Phu Thê, không phải cung Tử Tức, tính chất không có thể trộn lẫn。  

(4) Trong Nữ mệnh tinh bàn, Tham Lang cung Phu Thê, càng là bất lợi, chồng đối với hôn nhân thường không trung thành, tại cổ đại có thể tam thê tứ thiếp, hiện đại thì phải chịu đựng ngoại tình, bằng không ly dị。 Tham Lang tại cung Tý Ngọ, tính chất càng là như vậy, phù hợp [trưởng phối kết hôn muộn], tức cá nhân tại ngoài 30 tuổi về sau xem xét việc kết hôn, hoặc cùng đàn ông so với bản thân hơn 10 hoặc 8 tuổi thành thân。  

(5) Mặt trước cũng từng đề cập qua [Thanh bạch cách] của Tham Lang, khi Tham Lang cùng Địa KhôngĐịa KiếpThiên Không、 Thiên Hình các loại sao đồng độ, cái tinh hệ này đối với ý nghĩa của cung Phu Thê càng lớn, chủ hôn nhân ổn định。
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *