Tham Lang Cung Điền Trạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Tham Lang cung Điền Trạch nhập miếu, cùng hai sao Hỏa Linh đồng độ, hoặc hội chiếu, chủ có thể tự lập cơ nghiệp, nhưng nơi tòa nhà ở thường đều có tổn hại trải qua sửa chữa。 Cùng Hỏa Tinh đồng độ, hội sát tinh、 Đại Hao hoặc Không Kiếp, chủ gặp binh tai hỏa thiêu。 Hội chiếu cát tinh, chính là sợ chuyện không đâu。 Cùng Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaLộc Tồn hội chiếu, chủ sản nghiệp phong phú。 Cùng Hồng LoanThiên HỷPhượng Các hội chiếu, thì tòa nhà đẹp đẽ。 Sao Tham Lang tại cung Điền Trạch, chủ nhiều tán ít tụ。 Lạc hãm Hóa Kị, thì vì điền sản nhà cửa sinh thị phi。 Sao Thái Âm cung Phúc Đức của bạn sẽ mang lại điều gì cho phúc phần và cuộc sống tinh thần hưởng thụ của bạn vậy?
Tham Lang cung Điền Trạch chủ nhà xuống cấp dần

Bình Chú Về Tham Lang Cung Điền Trạch

(1) Tham Lang cung Điền Trạch, tính chất cơ bản của nó bất lợi, chủ từ tốt đẹp mà hướng tới phương diện tổn hại biến hóa, cụ thể nói, tựu là dời chỗ mà cư trú chất lượng ngày càng xuống cấp, ví dụ như, nhà lớn biến nhà nhỏ, tòa nhà mới biến tòa nhà cũ các loại, nếu như là không dời chỗ, thì nhà lầu dần dần thấy tổn hại。  

(2) Tham Lang cùng Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ cung Điền Trạch, cũng có thể coi là Hỏa Tham cách hoặc Linh Tham cách, chủ cơ hội có thể có đột nhiên sở hữu nhà đất, [tự lập cơ nghiệp] của nó là ngẫu nhiên đó。 Bạn bè hay trợ thủ cũng là điều rất quan trọng trong cuộc sống, vậy Thiên Tướng cung Nô Bộc sẽ có trợ giúp gì cho bạn không?
(3) Tinh hệ Tham Lang Hỏa Tinh đồng độ mà chủ hỏa thiêu, tất phải dùng Lưu niên là chuẩn xác, tại nguyên cục cùng Đại hạn đều không chuẩn xác。 Bất quá, tất phải càng có Kình Dương hoặc Đà La của Lưu niên, xung hội nguyên cục Kình Dương Đà La của Đại hạn mới đúng。 Mà Lưu niên Đại Hao cũng cần hội nhập cung Điền Trạch。  Như không cùng Hỏa Tinh đồng độ, lại là Linh Tinh nằm cùng, cũng có cùng một khắc ứng。 Đến nỗi binh tai, thông thường khắc ứng khá ít, nhưng cũng có một số tình huống rất đặc thù, ví dụ như, nhà hàng xóm gặp trộm cướp, cảnh sát vây công đối phương, đến nỗi người vô tội gặp họa, như là loại đó。 Bất quá, loại tinh hệ này chỉ cần càng gặp cát diệu cát hóa, thì ảnh hưởng không lớn, chỉ là [sợ chuyện không đâu], như nguyên văn chỗ nói。  

(4) Tham Lang cung Điền Trạch cùng Lộc Tồn đồng độ, hoặc càng gặp Tam cát hóa, chủ sản nghiệp phong phú, nhưng tất cần phải tự mua, trừ phi thấy Thiên Vu đồng cung, mới chủ thừa kế。 Bạn có bị đau cột sống, thoát vị đĩa đệm không, hãy tìm hiểu về sức khỏe của bạn qua Thất Sát cung Tật Ách nhé! Hoặc bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?(5) Tham Lang là đào hoa, phàm đào hoa tất có tính chất nghệ thuật hòa mỹ, vì vậy, nếu càng có Hồng Loan、 Thiên Hỷ, liền chủ nhà lầu mỹ quan, hoặc mệnh tạo có tâm đắc về trang trí nhà ở, càng gặp Phượng Các càng chuẩn。 Long Trì tuy là sao của nghệ thuật, nhưng thấy nó cũng chủ nhà lầu mỹ quan。  

(6) Tham Lang chủ [nhiều tán ít tụ], vì vậy, Tham Lang cung Điền Trạch thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị, thường chủ gia nghiệp dần dần suy bại, dù nhà lầu y nguyên, nhân khẩu lại dần dần thưa thớt。  

(7) Tham Lang Hóa Kị chủ cạnh tranh, Lưu niên nhập cung Điền Trạch, liền có tính chất [thị phi], nhẹ nhất, là cùng quê nhà quan hệ bất hòa, Tham Lang cung Điền Trạch Hóa Kị thấy chư sát hung tinh Không Kiếp các loại, thì sở hữu nhà đất sinh ra phân tranh, nghiêm trọng có thể dẫn đến quan ty kiện tụng。 Phá Quân cung Huynh Đệ liệu có khiến anh chị em trong nhà của bạn bất hòa hoặc gây tổn hao cho gia đình bạn không?


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this