Luận Giải Sao Long Trì

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

★ Sao Long Trì là gì?

Sao Long Trì là một cát tinh trong Tử Vi Đẩu Số, sao Long Trì thường đi đôi cùng sao Phượng Các mới có thể phát huy được năng lực tốt nhất. Sao Long Trì còn được cho là rất tốt cho nam mệnh phát triển sự nghiệp.

Sao Long Trì đại biểu cho sự thành đạt của đàn ông

★ Đặc Điểm Của Sao Long Trì

 • Sao Long Trì, Ngũ hành thuộc Dương mộc, chủ khoa giáp, văn chương, tài hoa, nghệ thuật. Động vật đại biểu là rắn.
 • Sao Long Trì chuyên phụ trợ cho sao Thiên Phủ, là nơi chân long ẩn mình, là tinh diệu đại biểu đàn ông kiến công lập nghiệp. Tại vật thì chủ ao nước, sông hồ .
 • Sao Long Trì cá tính hào phóng, thận trọng, lòng dạ bao la, thông minh văn nhã, thiện lương, hiền đức, trung thành không thay đổi, phong lưu mơ mộng mà không hạ lưu, có chút kiêu ngạo, coi trọng hưởng thụ cao cấp, càng là về hưởng thụ ăn uống.
 • Nơi lập nghiệp, giữ nghiệp, an thân của người tức tại Long trì.
 • sao Long Trì tọa Mệnh, đặc trưng lớn nhất tức là khí chất tao nhã, thêm vào sao Long Trì nguyên bản tựu là một sao tính chất thông minh hiểu biết, vì vậy chủ người có thiên phú về nghệ thuật, cử chỉ văn nhã và có thành tựu, nhưng lại tự coi là rất cao mà có ngạo khí.
  
  
  
 • Hội Cát tinh thì có thể tiếp xúc đến nhân vật ở tầng lớp cao, danh dự của bản thân cũng sẽ vì vậy mà đề cao, có danh dự có thành tựu, một đời tình trạng tiền bạc tốt đẹp.
 • Sao Long Trì nhập cung Mệnh, dựa dẫm vào người có quyền thế, kết giao quyền quý, an phận giữ nghiệp, giỏi giữ nghề nghiệp, có thị trường kinh doanh nhất định, nhưng lực tiến thủ không đủ, phải dựa vào lực của người khác đến thành tựu bản thân.
 • Nam có thể an hưởng tuổi già, có công danh.
 • Cũng chủ người này trong mệnh Tiên thiên có căn nguyên. Gia Sát xung hội dễ có bệnh về tai, như người mà cung Tật Ách còn không tốt, tuổi già dễ bị điếc hoặc nặng tai; cùng sao Thất Sát đồng cung ở cung Mệnh hoặc cung Tật Ách, gặp Lưu Sát xung khởi, cũng là như vậy.
  
  
  
 • Long Trì cùng sao Thiên Phủ đồng cung, tăng thêm cát lực của sao Thiên Phủ, có hưởng thụ.
 • Sao Long Trì nhập cung Thân, bản thân nằm ở vị trí người phục vụ, có thể cùng người có vị trí cao hoặc sếp làm bạn, đàn ông gặp nó tự mình như ngồi trên long khí, phụ nữ gặp nó thì chồng hiển quý.
 • Nữ mệnh gặp nó, khuôn mặt thanh tú, thông minh tài giỏi, trung thành không đổi, vinh quang cho chồng có lợi cho con, trưởng nam có thể kiến công lập nghiệp tại vị trí Long trì.
Share this