Tham Lang Cung Tử Tức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Tham Lang cùng cung Tử Tức, hội chiếu Hàm TrìThiên Diêu, trước gái sau trai, hoặc vợ kế vợ lẽ sinh con trai。 Tham Lang cung Tử Tức nhập miếu, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, ba người trở lên。 Sao Vũ Khúc đồng độ, ba người。 Sao Tử Vi đồng độ, có được muộn hai người。 Sao Liêm Trinh đồng độ, hai người。 Hóa Kị, con cái nhiều bệnh đa tai, phải cho đi làm con thừa tự。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, tiểu sản khó sinh hoặc hình khắc động phẫu thuật。 Bạn là người mệnh Thiên Lương, là người đề cao tính nguyên tắc, hơi cổ hủ nhưng luôn thích che chở và dạy dỗ người khác, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?

Tham Lang cung Tử Tức chủ con cái hiếu động

Bình Chú Về Tham Lang Cung Tử Tức

(1) Tham Lang tại cung Tử Tức, vì đào hoa chủ nữ tính, nên đa phần chủ trước sinh con gái sau sinh con trai, không chỉ hội chiếu [Hàm Trì、 Thiên Diêu], tựu là đào hoa Tạp diệu khác như Hồng LoanThiên Hỷ, cũng có tính chất này, chủ [trước gái sau trai]。 Tại cổ đại, tinh hệ này chủ chính thất có gái không trai, chỉ có thể do vợ lẽ sinh con trai。  
(2) Tham Lang tại 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, thấy Tứ phụ diệu, càng là có được Tả Phù Hữu Bật, chủ con cái số lượng khá nhiều, có thể tại [ba người trở lên], nhưng đây chỉ có thể làm tham khảo, thực tế có thể xa xa nhiều hơn số lượng này, tại xã hội hiện đại, vì biện pháp tránh thai lưu hành, nên cũng đa phần không chuẩn。  
(3) Tử Vi Tham Lang đồng độ, chủ [có được muộn], nếu như Thiên Thọ đồng độ, càng là như vậy, tuổi tác của bản thân cùng con cái, có khoảng cách rất lớn。  
(4) Tham Lang và Liêm Trinh đồng độ, chủ có con cái [hai người], hình khắc của tinh hệ này tính chất nặng nhất, dễ dàng sinh ly tử biệt, dùng thấy sát diệu Lộc Tồn Thiên Mã Hóa Kị v.v là chuẩn xác。 Càng là Liêm Trinh Hóa Kị, càng chủ [con cái đa tai nhiều bệnh], hình khắc của Tham Lang Hóa Kị khá nhẹ。 Vô luận một tổ hợp Tham Lang nào, gặp Hỏa Linh Dương Đà Hình các loại hung tinh, đều có khuynh hướng tiểu sản sinh non。<Lá số có sao Thiên Tướng cung Huynh Đệ thì tình cảm giữa anh chị em sẽ thế nào, có phải là người có trách nhiệm rất đáng tin tưởng, bạn có quan tâm không?>


Luận Thêm Về Tham Lang Cung Tử Tức

Sao Tham Lang cung Tử Tức, miếu vượng, Mệnh chủ cùng con cái cảm tình khá tốt, con cái giỏi xã giao, có thể thành người hữu dụng; gia hội cát tinh càng tốt。

Gia hội sát Hình Kị, sẽ sớm khắc con cái, con cái khó thành người hữu dụng。

Gia hội đào hoa tinh hoặc sao Tả Phù、 sao Hữu Bật đơn tinh, Mệnh chủ khả năng sẽ không kết hôn mà sinh con, hoặc vợ kế vợ bé sinh con。

Sao Văn Xươngsao Văn Khúc、 sao Tả Phù、 sao Hữu Bật、 sao Lộc Tồn đồng cung cũng có khắc, nhưng khá muộn; sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt đồng cung thì không khắc mà chủ phú quý。

Hỏa tinh、 Linh tinh đồng cung, bắt đầu cảm tình khá tốt, tiếp đó biến thành lạnh nhạt, thông thường không chủ hoạch phát, nhưng không có sát tinh khác thì sau khi trưởng thành có thể phú quý, cung Thìn Tuất đẹp nhất。

Sao Tham Lang cung Tử Tức, cùng Hỏa tinh、 Linh tinh đồng cung, lại còn hội sao Kình Dương、 sao Đà La、 sao Địa Khôngsao Địa Kiếp, thì chủ tiểu sản, càng thấy Hình Hao, chủ động mổ đẻ。

<Bạn có Cự Môn cung Phu Thê, điều này sẽ khiến bản thân dễ có sự nghi kị rất lớn tới đối phương, cần phải xem xét kỹ lưỡng để tránh ảnh hưởng đến hôn nhân vì sự ngờ vực của mình nhé!>Sao Tham Lang cung Tử Tức, sao Tham Lang nằm ở hãm địa, không làm việc chính đáng, khắc hại rất nặng, gia hội sát tinh càng hung。 Gia hội Dương Đà Không Kiếp Kị, hình khắc, tiểu sản lưu sản, còn thấy Hình Hao thì chủ khó sinh、 mổ đẻ。

Lại gia hội sao Văn Khúc, có con nuôi hoặc con cái khác hộ tịch; gia hội sao Tả Phù、 sao Hữu Bật đơn tinh dễ có con cái dị bào。

Phùng Hình diệu、 sao Thiên Khốcsao Thiên Hư sao Đại Hao gia hội sao Hóa Kị, con cái nhiều tai bệnh。

Sao Tham Lang cung Tử Tức, thấy đào hoa, còn thấy sao Tả Phù、 sao Hữu Bật đơn tinh chủ có người ở rể, nhập miếu hội cát tinh, thì người ở rể cùng con do vợ bé sinh hòa thuận。

Nếu lạc hãm hội sát tinh, thì người ở rể cùng con của vợ bé bất hòa。

Cùng phụ tá cát diệu đồng cung, chủ con cái số lượng tăng thêm, thấy phụ tá đơn tinh, chủ có con cái do vợ bé bên ngoài hoặc vợ kế sinh。

Tham Lang Hóa Lộc tọa cung Tử Tức, khá yêu chiều con cái, con cái thông minh lão luyện。

Tham Lang Hóa Quyền tọa cung Tử Tức, con cái cũng chính cũng tà, tính phản nghịch mạnh, tham vọng cao hơn năng lực, nữ đẹp nam lêu lổng。

Tham Lang cung Tử Tức Hóa Kị, có con muộn, con cái khó thành người hữu dụng, nhiều thị phi tranh chấp, tai bệnh nhiều, cũng chủ bản thân trầm mê tửu sắc。

<Thiên Phủ cung Tật Ách rất dễ khiến cho bạn mắc bệnh về dạ dày, bạn hãy thận trong về điều này nhé!>
 

<Thái Âm cung Tài Bạch có duyên buôn bán trao đổi về đất đai, mỹ phẩm làm đẹp, kiếm tiền từ phụ nữ>

<Phá Quân cung Nô Bộc thường kết giao với bạn bè sôi nổi, mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cũng nhiều khi liều lĩnh mà phá tán, mình còn có thể bị liên lụy vì họ>
<Thất Sát cung Phụ Mẫu, cha mẹ mạnh mẽ nắm quyền, nhưng cũng rất dễ nóng nảy mà cho bạn ăn đòn đó nhé>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this