Vũ Khúc Cung Tử Tức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Vũ Khúc cung Tử Tức có sao Tham Lang hội chiếu, sau 40 được con trai。 Có cát tinh, có 3 trai hoặc trước gái sau trai。 Có sát tinh, một con trai。 Cùng sao Thiên Tướng hội, trước phải cho người khác làm con thừa tự, mới có thể có con trai。 Gặp sao Phá Quân, một con trai có hình khắc, chỉ phá tướng hoặc cho làm com thừa tự có thể tránh。 Sao Thất Sát cũng chủ có tính cách cương cường hoặc con trai phá tướng。 Gặp Hóa KịTứ sát、 Không Kiếp, không con, có cũng đều hình khắc。 Phàm Vũ Khúc cung Tử Tức, đều phù hợp vợ kế vợ lẽ sinh con trai、 kết cục thường đa phần có hoa không quả hoặc không có。

<Người mệnh Thiên Cơ lúc nào cũng tính toán, lập kế hoạch rất nhiều, nhưng cũng hay biến đổi, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Vũ Khúc cung Tử Tức chủ con cái lạnh nhạt

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Tử Tức

  (1) Vũ Khúc là sao của cương khắc, bất lợi duyên lục thân, vì vậy, tính chất cơ bản tại cung Tử Tức, là con cái số lượng thưa thớt, thấy sát diệu Hóa Kị Không Kiếp, thậm chí cả đời dưới gối (chỉ con cháu) trống rỗng, không con chăm sóc trước lúc lâm chung。

  (2) Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, hoặc bị Tham Lang củng chiếu, là tinh tượng có được muộn, tại cung Tử Tức, chủ có được con cái muộn, nên có thuyết [sau 40 được con trai]。 Nếu là nữ mệnh, thấy sát diệu Hóa Kị, thì phải chú ý hộ lý cùng kiểm tra sức khỏe trước khi sinh。

Thái Dương cung Phu Thê ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân của bạn thế nào?  (3) Vũ Khúc cung Tử Tức cùng Tả PhùHữu BậtThiên Khôi Thiên ViệtVăn XươngVăn Khúc các loại tương hội, chủ [có 3 trai hoặc trước gái sau trai], nhưng thời đại ngày nay biện pháp tránh thai phổ biến, đây chỉ có thể tham khảo。 Vũ Khúc sát nặng, chỉ được một con trai, tại xã hội hiện đại, không có con cái trái lại càng phổ biến。

  (4) Nguyên văn nói tinh hệ Vũ Khúc Thiên Tướng, [trước phải cho người khác làm con thừa tự, mới có thể được con trai], hiện đại hiếm có tập tục cho làm con thừa tự, nhưng lại chủ sinh con trước khi kết hôn, hoặc là ngoại tình sinh con, đây cần cùng tinh hệ của cung Phu Thê hợp lại tham khảo。

  (5) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, hoặc Phá Quân củng chiếu, tính chất cơ bản là hai đời bất hòa, không thấy sát diệu Hóa Kị, cũng là như vậy, thấy Sát Kị thì chủ con cái hình khắc tai bệnh, hoặc con cái phá tướng, mà còn chỉ được một con trai。 Tính chất của Vũ Khúc Thất Sát đồng độ hoặc Thất Sát củng chiếu, cùng Vũ Khúc Phá Quân tổng thể tương tự。

Liêm Trinh cung Nô Bộc thì quan hệ bạn bè sẽ ra sao?

  (6) Vũ Khúc cung Tử Tức có tính cô khắc nặng。 Vì vậy, [gặp Hóa Kị、 Tứ sát、 Không Kiếp, không con, có cũng đều hình khắc], càng chủ sinh đẻ thường có khó sinh, hoặc là sinh non yểu chiết。

  (7) Dựa vào cổ truyền,  Vũ Khúc cung Tử Tức của nam mệnh, phù hợp [vợ kế vợ lẽ sinh con trai, kết cục thường đa phần có hoa không quả (tức có gái không trai) hoặc không sinh con], bất quá, tại hiện đại, cái này đều không thích hợp dùng mượn cớ nói làm nam nhân ngoại tình。


Nguyễn Việt Kiên Luận Thêm Về Vũ Khúc Cung Tử Tức

Vũ Khúc Thiên Phủ nằm ở cung Tử Tức, cả hai đều là tài tinh nên phương pháp dạy con cái và kỳ vọng đa phần đặt ở hướng con cái đến phát triển về tiền bạc, cách quản lý tiền bạc nhưng tình cảm giữa hai đời cũng thường liên kết bằng tiền bạc, yêu thương bằng cách cho tiền. Vũ Khúc là cô khắc tinh, tuy đã được Thiên Phủ đến xoa dịu và làm mềm nhưng tính chất cô khắc vẫn không tránh được, có tượng ít ở gần con cái. <Thiên Đồng cung Tài Bạch, không hẳn là kiếm được nhiều tiền, nhưng việc kiếm tiền còn phải dựa theo cảm xúc của bạn, nếu không có hứng bạn cũng chẳng muốn kiếm, có phải không?>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 
Share this