Liêm Trinh Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Liêm Trinh tại cung Nô Bộc nhập miếu, chủ kết bạn rộng rãi。 Hội chiếu cát tinh、 Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, chủ vì bạn đắc tài。 Liêm Trinh cung Nô Bộc cùng Tham LangHàm TrìThiên DiêuĐại Hao đồng độ hội chiếu, chủ nhiều bạn bè tửu sắc bài bạc。 Lạc hãm Hóa Kị, có sát diệu, bị bạn bè liên lụy。 Gặp Phá QuânThất Sát, hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp、 Đại Hao, chủ vì bạn bị tai họa lao ngục, đều chủ tổn tài; hoặc bị thủ hạ hãm hại phá hao。 <Người mệnh Thiên Cơ lúc nào cũng tính toán, lập kế hoạch rất nhiều, nhưng cũng hay biến đổi, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Liêm Trinh cung Nô Bộc chủ tình cảm bạn bè tốt

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Nô Bộc

  (1) Liêm Trinh cung Nô Bộc, là cát diệu, vì Liêm Trinh chủ cảm tình, nên tại cung Nô Bộc, tất chủ nhân duyên kết giao rộng, kiến cát thì kết thiện duyên, thấy hung thì kết ác duyên。 Nếu lấy phương diện quản lý thuộc hạ mà nói, thì chủ thuộc hạ đông đúc, kiến cát thì có trợ lực, thấy hung thì bị liên lụy, hoặc bất hòa thành thù, hoặc lấy oán báo đức。

  (2) Liêm Trinh cung Nô Bộc thích đắc Lộc Tồn và Hóa Lộc, càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc, chủ [vì bạn đắc tài], cũng chủ thuộc hạ trợ lực sung túc, vì vậy mà phương diện sự nghiệp cùng tài lợi, được ích lợi to lớn。 Liêm Trinh Hóa Lộc, không chỉ vì bạn mà có được thực tế lợi ích, càng chủ cảm tình sâu dầy。 Nếu là Liêm Trinh Tham Lang đồng độ mà Tham Lang Hóa Lộc, thì chỉ là bạn bè đông đúc, nhiều bạn bè giao tế, không thấy cát diệu khác thì ít trợ lực。 Thái Dương cung Phu Thê ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân của bạn thế nào?

  (3) Liêm Trinh cung Nô Bộc cùng Tham Lang đồng độ, hoặc Tham Lang củng chiếu, lại gặp đào hoa tạp diệu, thì tính đào hoa của Liêm Trinh Tham Lang, liền bị thúc giục lên, [chủ nhiều bạn bè tửu sắc bài bạc], trên sự nghiệp thuộc hạ cũng ít trợ lực。 Nhưng nếu như càng có sát diệu Hóa Kị, càng là cung Hợi Đà La đồng độ, thì bị bọn họ liên lụy, lưu luyến phong nguyệt mà dẫn đến tai họa。

  (4) Liêm Trinh Hóa Kị gặp sát diệu, một phương diện chủ cùng bạn bè cảm tình không tốt, một phương diện khác thì chủ [bị bạn bè liên lụy], nên không thích hợp hợp tác trên buôn bán, cũng chủ thuộc hạ hữu ý vô ý nhầm lẫn, đã liên lụy bản thân。

  (5) Liêm Trinh cung Nô Bộc cùng chư sát diệu Không Kiếp Hình Hao tương hội, có các loại khắc ứng không tốt, có thể làm phân biệt kỹ càng chu đáo một chút: Liêm Trinh hội Kình Dương、 Thiên Hình, chủ quan phi hình pháp, sát nặng thì tai họa lao ngục; hội Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, chủ tổn tài。 Hai tổ tinh hệ kể trên kết hợp, thì vì quan ty phá tài。 Liêm Trinh hội Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Đại Hao, thì chủ bị [thủ hạ hãm hại phá hao]。 <Thiên Đồng cung Tài Bạch, không hẳn là kiếm được nhiều tiền, nhưng việc kiếm tiền còn phải dựa theo cảm xúc của bạn, nếu không có hứng bạn cũng chẳng muốn kiếm, có phải không?>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Liêm Trinh ở các cung vị:
Share this