Vũ Khúc Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Vũ Khúc tại cung Nô Bộc hội Tham LangHàm TrìThiên Diêu, nhiều bạn bè rượu thịt。 Gặp Phá QuânĐại Hao, vì bạn bè phá tài hoặc ban ơn cho người, trái lại bị oán hận。 Phùng Thất Sát, phải phòng bạn bè bán rẻ。 Thích nhất hội chiếu sao Thiên Phủ nhập miếu, lại hội cát tinh, thực khách 3 ngàn。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Nô Bộc

  (1) Sao Vũ Khúc là sao của cô khắc, tại bất kỳ một cái cung vị lục thân nào, đều chủ  bất lợi, Vũ Khúc cung Nô Bộc cũng không ngoại lệ, tính chất cơ bản nhất, là bạn bè không nhiều, thuộc hạ thưa thớt。 Nhưng nếu như không gặp sát diệu Hóa Kị chư hung, cũng chỉ là kết giao qua loa, không tổn hại đời sống。

  (2) Vũ Khúc là Tài tinh, cũng chủ đời sống vật chất, Vũ Khúc cung Nô Bộc, thường chủ cùng bạn bè có chủ trương vật chất dục vọng cùng một chỗ, vì vậy, càng gặp đào hoa chư tinh, liền chủ nhiều bạn bè rượu thịt, cùng ăn uống vui chơi, nguyên văn đề cập đến [Tham Lang、 Hàm Trì、 Thiên Diêu], là điển hình nhất, nhưng tựu là thấy Hồng LoanThiên HỷMộc Dục, cũng có tính chất tương tự。   (3) Vũ Khúc tính cương, nên cùng Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ cung Nô Bộc, thường có phản ứng không tốt。 Bân Triệu Công đề xuất Vũ Khúc [gặp Phá Quân、 Đại Hao], chủ ban ơn trái lại chiêu oán hận, [phùng Thất Sát] thì chủ [bạn bè bán rẻ], Vũ Khúc Hóa Kị càng chuẩn, càng gặp Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, chủ lợi ích bị ngầm chiếm đoạt bóc lột。   (4) Vũ Khúc tại cung Nô Bộc, thích nhất Thiên Phủ đồng độ, vì Thiên Phủ tại cung Nô Bộc là cát diệu, chủ bạn bè thuộc hạ đông đúc, nguyên văn gọi là [thực khách 3 ngàn], càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc các loại, chủ bạn bè thường có trợ lực。

Sao Vũ Khúc cung Nô Bộc bạn bè trợ giúp về tiền bạc

Luận Thêm Về Vũ Khúc Cung Nô Bộc

Sao Vũ Khúc nếu hội sao Tả Phù、sao Hữu Bật、sao Văn Xương、sao Văn Khúc、cùng sao Hóa Lộcsao Hóa Quyềnsao Hóa Khoa,mới chủ bạn bè cùng thuộc hạ rất nhiều và có trợ lực,nhưng còn là khó có được bạn bè tâm phúc hoặc thuộc hạ tâm phúc。

Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung Nô Bộc, phải thấy sao Tả Phù、 sao Hữu Bật, tiếp đó mới chủ thuộc hạ đắc lực, nếu không có Phụ Bật, thì chủ vì bạn bè hoặc thuộc hạ bôn ba hao tổn tinh thần。

Vũ Khúc cung Nô Bộc Hóa Kị,thì chủ bị thuộc hạ tham ô,bạn bè lợi dụng,hoặc vì bạn bè thuộc hạ liên lụy mà dẫn đến tổn thất。

Vũ Khúc Hóa Kị cùng Hỏa tinh、 Linh tinh đồng cung,chủ bị bạn bè hoặc thuộc hạ bán rẻ;cùng sao Kình Dươngsao Đà La đồng cung, chủ ngang ngược, cạnh tranh chống lại; càng thấy sao Địa Khôngsao Địa Kiếp, tổn hao rất nặng。

Sao Vũ Khúc cung Nô Bộc, tối kị thấy các sao đào hoa,còn hội sao Tham Lang, thì một đời nhiều bạn bè rượu thịt; cũng không phù hợp hội sao Phá Quân lại thấy sao Hóa Kị、sao Đại Hao、sao Thiên Vusao Âm Sát,chủ vì bạn phá tài,giúp đỡ người khác,trái lại bị người oán hận; cũng không phù hợp hội chiếu sao Thất Sát,còn thấy sát diệu,chủ bị bạn bè hoặc thuộc hạ bán rẻ。

Tóm lại ,sao Vũ Khúc nằm ở cung Nô Bộc,cùng Sát Phá Tham(Sao Thất Sát、Sao Phá Quân、Sao Tham Lang) hội hợp đều có chỗ không phù hợp。

Chỉ có Vũ Khúc Thiên Phủ tại hai cung Tý Ngọ,mới chủ kết giao nhiều bạn có ích。
 

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 

Share this