Vũ Khúc Cung Nô Bộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Vũ Khúc tại cung Nô Bộc hội Tham LangHàm TrìThiên Diêu, nhiều bạn bè rượu thịt。 Gặp Phá QuânĐại Hao, vì bạn bè phá tài hoặc ban ơn cho người, trái lại bị oán hận。 Phùng Thất Sát, phải phòng bạn bè bán rẻ。 Thích nhất hội chiếu sao Thiên Phủ nhập miếu, lại hội cát tinh, thực khách 3 ngàn。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Nô Bộc

  (1) Sao Vũ Khúc là sao của cô khắc, tại bất kỳ một cái cung vị lục thân nào, đều chủ  bất lợi, Vũ Khúc cung Nô Bộc cũng không ngoại lệ, tính chất cơ bản nhất, là bạn bè không nhiều, thuộc hạ thưa thớt。 Nhưng nếu như không gặp sát diệu Hóa Kị chư hung, cũng chỉ là kết giao qua loa, không tổn hại đời sống。

  (2) Vũ Khúc là Tài tinh, cũng chủ đời sống vật chất, Vũ Khúc cung Nô Bộc, thường chủ cùng bạn bè có chủ trương vật chất dục vọng cùng một chỗ, vì vậy, càng gặp đào hoa chư tinh, liền chủ nhiều bạn bè rượu thịt, cùng ăn uống vui chơi, nguyên văn đề cập đến [Tham Lang、 Hàm Trì、 Thiên Diêu], là điển hình nhất, nhưng tựu là thấy Hồng LoanThiên HỷMộc Dục, cũng có tính chất tương tự。

  (3) Vũ Khúc tính cương, nên cùng Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ cung Nô Bộc, thường có phản ứng không tốt。 Bân Triệu Công đề xuất Vũ Khúc [gặp Phá Quân、 Đại Hao], chủ ban ơn trái lại chiêu oán hận, [phùng Thất Sát] thì chủ [bạn bè bán rẻ], Vũ Khúc Hóa Kị càng chuẩn, càng gặp Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, chủ lợi ích bị ngầm chiếm đoạt bóc lột。

  (4) Vũ Khúc tại cung Nô Bộc, thích nhất Thiên Phủ đồng độ, vì Thiên Phủ tại cung Nô Bộc là cát diệu, chủ bạn bè thuộc hạ đông đúc, nguyên văn gọi là [thực khách 3 ngàn], càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc các loại, chủ bạn bè thường có trợ lực。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *