Thiên Tướng Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Nô Bộc, hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng với Lộc TồnTả PhùHữu Bật, chủ kết bạn rộng rãi, còn nhiều trợ lực, hoặc vì bạn làm nên, đều được thủ hạ trung thành。 Cùng Tử Vi đồng độ, chủ có được bạn quý mà mình kính trọng hoặc bạn bè có cảm giác chính nghĩa。 Cùng Vũ Khúc đồng độ, thì bạn bè có nhiều tranh chấp vô nghĩa。 Cùng Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, bạn bè làm ơn mắc oán, hoặc vì bạn bè phá tài。 Cùng Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, chủ kết bạn vô ích, nhiều phá hao, hoặc chịu thay người khác。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình hội chiếu, thì người mà qua lại, nhiều người bóc lột hoặc con sâu làm rầu nồi canh, thổ phỉ vô ích, hoặc vì bạn mà bị hại, nhiều tranh chấp bất hòa, hoặc bị thủ hạ trộm cắp hoặc hãm hại。

Thiên Tướng cung Nô Bộc chủ bạn bè hòa thuận  

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Nô Bộc

(1) Thiên Tướng cung Nô Bộc là Thiện tinh, vì vậy, chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị, liền chủ bạn bè thân thiện, quan hệ hài hòa。 Nhưng không thấy cát diệu, càng là không thấy Tả Phù、 Hữu Bật, thì trợ lực không đủ, chỉ là ăn uống vui chơi cùng tán dóc mà thôi, chất lượng thuộc hạ cũng chỉ bình ổn。  

(2) Thiên Tướng cung Nô Bộc cùng Tam cát hóa tương hội, chủ kết giao bạn bè đa tài; thấy Lộc Tồn, thì chủ bạn bè trung thành, thuộc hạ trung thực, càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật, chủ bạn bè đông đúc、 thuộc hạ đông đúc, mà còn trung thành có lực。 Đây là đem nguyên văn nơi luận, làm phân biệt kỹ càng chu đáo。  (3) Tử Vi Thiên Tướng cung Nô Bộc, vì Tử Vi là Đế diệu, nên chủ [bạn quý mà mình kính trọng], nhưng mà không phải bạn chính nghĩa, thì tác giả nghi ngờ chất vấn nó, thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, thì bạn bè xa xa mạnh hơn mình, hợp tác thì dễ nhận áp chế, cũng chủ thuộc hạ so với mình mạnh hơn, không dễ dàng chế ngự khống chế。 Đây còn là không chủ bạn chính nghĩa。 Tử Vi Thiên Tướng, Nếu thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, chủ bị thuộc hạ lừa gạt, hoặc bị bạn bè bóc lột。  

(4) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ cung Nô Bộc, Vũ Khúc tính chất không tốt, nên chủ [nhiều tranh chấp vô nghĩa], thấy Kình Dương Đà La Hỏa Tinh Linh Tinh càng vậy, thấy Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, thì bị thuộc hạ bạn bè liên lụy mà phá tài。 Thiên Tướng cung Nô Bộc độc tọa, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, tính chất so với Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ càng xấu, thấy chư sát diệu, dễ dàng [làm ơn mắc oán], có Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, thì [vì bạn bè phá tài], càng có sát diệu Hóa Kị, chủ bị đến bạn bè thuộc hạ ngầm chiếm đoạt。  

(5) Nếu là Thiên Tướng độc tọa, thấy Không Kiếp Đại Hao, chỉ chủ thường thường vì bạn bè thuộc hạ tiêu xài, phá tài nhỏ, đây chỉ là Mạnh Thường Quân hiếu khách mà thôi, càng có sát diệu, thì [chịu thay người khác], vì vậy dẫn đến tổn thất, nhưng cũng không chủ bạn bè cố ý chiếm tiện nghi của bản thân。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this