Phá Quân Cung Nô Bộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Phá Quân lâm cung Nô Bộc, chủ vì bạn phá tài, hoặc vì thủ hạ bất trung mà dẫn đến sự nghiệp tiền tài tao ngộ phá bại。 Hội sát tinh, làm ơn mắc oán。 Sao Vũ Khúc đồng độ, bạn kết giao, khẩu thị tâm phi。 Sao Tử Vi đồng độ, chủ được bạn quý mà mình kính trọng。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên HìnhÂm SátKiếp SátĐại Hao các loại sao hội chiếu, chủ vì bạn mà bị quan tai hoạch họa, hoặc bị thủ hạ trộm cắp。  
Phá Quân cung Nô Bộc chủ bạn bè thuộc hạ bán đứng

Bình Chú Về Phá Quân Cung Nô Bộc

(1) Phá Quân cũng không thích nhập ở cung Nô Bộc, bởi vì tính chất chủ biến động, còn tính tình cương liệt, nên tính chất cơ bản là kết giao tiểu nhân, không có trợ lực, càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La các loại, chủ [làm ơn mắc oán], sát nặng là [vì bạn mà bị quan tai hoạch họa], Kình Dương Thiên Hình đồng độ, càng là như vậy。 Hội Địa Không, Địa Kiếp Đại Hao, chủ vì bạn mà phá tài, càng có Âm Sát、 Kiếp Sát、 Thiên DiêuVăn Xương Hóa KịVăn Khúc Hóa Kị v.v, chủ bị âm mưu ngầm chiếm đoạt。  

(2) Tử Vi Phá Quân đồng độ, có thể được bạn quý mà mình kính trọng, tức năng lực bạn bè so với bản thân mạnh hơn, tại phương diện quan hệ thuộc hạ, thì chủ tự thân vô pháp chế ngự thuộc hạ, nên càng gặp sát diệu Hóa Kị v.v, thường bị đoạt quyền hoặc ngầm chiếm đoạt lật đổ。 Thấy cát diệu tuy có trợ lực, nhưng lại vô lực làm cấp trên, cũng dẫn đến thuộc hạ bất mãn。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Tử Vi ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *