Phá Quân Cung Tài Bạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Phá Quân tại cung Tài Bạch, 2 cung Tý Ngọ hội cát diệu Hóa Lộc, hoặc Lộc TồnHóa Quyền, chủ phú quý có thể phát。 Hai cung Thìn Tuất Thiên La Địa Võng, cũng chủ giàu có hoặc chủ có được tài sản tổ tiên。 Cùng sao Vũ Khúc đồng độ, tại cung Tị, tiền đến tiền đi。 Sao Tử Vi đồng độ tại cung Mùi, chủ có được tiền tài mà không nghĩ đến hoặc tiền tài đặc thù。 Cung Sửu thứ hai。 Chỉ lại đến  cung Sửu Mùi, sợ sẽ phá tài。 Sao Liêm Trinh đồng độ, một đời phá bại đa đoan。 Dần、 Thân hai cung, tổ nghiệp khuynh bại。 Không Kiếp đồng độ, thu không đủ chi。 Kình DươngHỏa Tinh đồng độ, được nhanh mất nhanh。 Đà LaĐại Hao đồng độ, phân tranh phiền não, bóc lột cực nặng。  

Phá Quân cung Tài Bạch chủ tiền bạc bất ngờ

Bình Chú Về Phá Quân Cung Tài Bạch

(1) Phá Quân tại cung Tài Bạch, tính chất cơ bản chủ biến động, tài nguyên bất ổn, đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền v.v, chủ [phú quý có thể phát], tại cung Tý Ngọ là cát lợi nhất, có thể đại phát。 Nhưng nếu thấy sát diệu, thì cầu tài nhiều phen gặp cản trở, biến động bất lợi。   
(2) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, tuy nhiên Vũ Khúc là Tài tinh, ở cung Tài Bạch ứng với cát lợi, nhưng mà, bởi vì Phá Quân tính chất bất ổn, vì vậy thường có tượng [tiền đến tiền đi], không thể tích tụ, càng gặp Thiên Mã, biến động càng lớn, gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La v.v, thì cầu tài gian khổ, còn dễ dàng phá bại, giàu cũng không lâu dài。  
(3) Tử Vi Phá Quân đồng độ, Tử Vi chủ quý nhân, nên chủ dễ được cơ hội; Tử Vi chủ danh, vì vậy cũng chủ danh khí sinh tài, danh khí càng lớn, tài khí càng vượng thịnh, mà còn có tài vận tình cờ có được, càng có Thiên KhôiThiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, càng là như vậy。  
(4)  Liêm Trinh Phá Quân  đồng độ cung Tài Bạch, chủ sự nghiệp nhiều biến hóa, hoặc tài nguyên nhiều phương diện mà đến, bất quá, nếu là thấy sát diệu Hóa Kị các loại, thì tất trải qua đau khổ biến hóa mà an định, thắng làm vua thua làm giặc, phải xem vận trình mà định。 [Hoạch phá đa đoan], chính là liền kiến sát mà luận。

Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *