Phá Quân Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Phá Quân tại cung Tài Bạch, 2 cung Tý Ngọ hội cát diệu Hóa Lộc, hoặc Lộc TồnHóa Quyền, chủ phú quý có thể phát。 Hai cung Thìn Tuất Thiên La Địa Võng, cũng chủ giàu có hoặc chủ có được tài sản tổ tiên。 Cùng sao Vũ Khúc đồng độ, tại cung Tị, tiền đến tiền đi。 Sao Tử Vi đồng độ tại cung Mùi, chủ có được tiền tài mà không nghĩ đến hoặc tiền tài đặc thù。 Cung Sửu thứ hai。 Chỉ lại đến  cung Sửu Mùi, sợ sẽ phá tài。 Sao Liêm Trinh đồng độ, một đời phá bại đa đoan。 Dần、 Thân hai cung, tổ nghiệp khuynh bại。 Không Kiếp đồng độ, thu không đủ chi。 Kình DươngHỏa Tinh đồng độ, được nhanh mất nhanh。 Đà LaĐại Hao đồng độ, phân tranh phiền não, bóc lột cực nặng。 <Bạn là người mệnh Tham Lang, co sức quyến rũ với người khác giới, tính cạnh tranh của bạn cũng rất cao, giỏi về giao tiếp xã giao, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bạn không?>

Phá Quân cung Tài Bạch chủ tiền bạc bất ngờ

Bình Chú Về Phá Quân Cung Tài Bạch

(1) Phá Quân tại cung Tài Bạch, tính chất cơ bản chủ biến động, tài nguyên bất ổn, đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền v.v, chủ [phú quý có thể phát], tại cung Tý Ngọ là cát lợi nhất, có thể đại phát。 Nhưng nếu thấy sát diệu, thì cầu tài nhiều phen gặp cản trở, biến động bất lợi。   
(2) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, tuy nhiên Vũ Khúc là Tài tinh, ở cung Tài Bạch ứng với cát lợi, nhưng mà, bởi vì Phá Quân tính chất bất ổn, vì vậy thường có tượng [tiền đến tiền đi], không thể tích tụ, càng gặp Thiên Mã, biến động càng lớn, gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La v.v, thì cầu tài gian khổ, còn dễ dàng phá bại, giàu cũng không lâu dài。  
(3) Tử Vi Phá Quân đồng độ, Tử Vi chủ quý nhân, nên chủ dễ được cơ hội; Tử Vi chủ danh, vì vậy cũng chủ danh khí sinh tài, danh khí càng lớn, tài khí càng vượng thịnh, mà còn có tài vận tình cờ có được, càng có Thiên KhôiThiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, càng là như vậy。  
(4)  Liêm Trinh Phá Quân đồng độ cung Tài Bạch, chủ sự nghiệp nhiều biến hóa, hoặc tài nguyên nhiều phương diện mà đến, bất quá, nếu là thấy sát diệu Hóa Kị các loại, thì tất trải qua đau khổ biến hóa mà an định, thắng làm vua thua làm giặc, phải xem vận trình mà định。 [Hoạch phá đa đoan], chính là liền kiến sát mà luận。 <Thái Âm cung Huynh Đệ thì tình cảm anh chị em trong gia đình bạn sẽ ra sao?>


Luận Thêm Về Phá Quân Cung Tài Bạch

Nội dung được tham khảo từ website Huyền Thiên Các:
Sao Phá Quân cung Tài Bạch, chỉ có cùng sao Tử Vi đồng cung mới có thể chế hung của nó, nửa đời sau đó sẽ có ít tiền tích luỹ.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, chủ khai sáng tài nguyên, có đủ năng lực trù hoạch, có phương thức tiến tài cùng mọi người bất đồng, có thể lấy nhiều loại phương thức hoặc chức nghiệp kiếm tiền, đa phần là đầu cơ mạo hiểm hoặc thường xuyên chuyển biến nghề nghiệp mà sau đó kiếm tiền, thông thường là trước trắc trở phá tổn, sau đó lại đông sơn tái khởi mà phát tài.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, vì cung Mệnhsao Tham Lang toạ thủ, Mệnh chủ thiếu niên gian khổ, trung niên về sau mới sẽ có chuyển biến tốt.

Sao Phá Quân miếu vượng, trước tổn sau thành, thêm cát cũng chủ tài vận bất thuận, nhiều ba động khởi phục.

Phùng sao Lộc Tồn, không có sát tinh, chủ tài nguyên ổn định, còn phát mà có thể tụ; lại thêm chúng cát hoá cát, tất bạo phát cự phú, nếu vận hành kém, cũng sẽ thất bại thảm hại. <Thiên Phủ cung Phu Thê thì có phải bạn sẽ lấy được một người vợ/ chồng khá giả không?>Không cát tinh mà thêm sát tinh, phá bại còn rất khó đông sơn tái khởi, bần khổ.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, sao Phá Quân thất hãm, phá tổ bại nghiệp, không tụ tài, thêm cát tinh, có thể gian khổ mà miễn cưỡng duy trì đời sống.

Thêm Sát tinh, bần khổ, phá bại không tụ tài, càng là gặp sao Địa Không, sao Địa Kiếp, cực độ bần khổ.

Sao Phá Quân, Hoả tinh đồng cung, chủ hoạch phát, tính chất hoạch phát của nó cùng Hoả Tham, Linh Tham bất đồng.

Sao Tham Lang nơi đắc tài, có đắc tài ngoài ý muốn, tính chất không đợi mà được, nhưng sao Phá Quân chỗ được, lại vì khai sáng tài nguyên mà đến.

Sao Phá Quân cùng sao Kình Dương đồng cung thủ cung Tài Bạch, cũng chủ hoạch phát, hưng hoạch phát này mang theo ý vị của tranh đấu, tức từ cưỡng đoạt mà đến, nên dẫn đến phị phi tranh chấp rất lớn, nếu có sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Hình, sao Đại Hao, thì chủ hoạch đắc hoạch thất.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, gặp Không Kiếp Hình Hao, bần khổ, kinh thương đầu cơ tất khuynh bại.  <Cự Môn cung Phụ Mẫu thường dễ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với cha mẹ, khó có sự gần gũi, có trường hợp còn bị cha mẹ gạt bỏ>Thêm sao Văn Xương, sao Văn Khúc, bề ngoài phong quang, bên trong thâm hụt, dù cho nhất thời phát tài, cuối cùng bần khổ. Phù hợp xa quê phát triển.

Phá Quân Hoá Lộc, đa phần có kiêm chức kiêm nghề, miếu vượng có tiền tài ngoài ý muốn, gặp Hoả tinh, Linh tinh có cơ hội đột phát; sao Phá Quân hãm địa thì là có điều kiện đắc tài, như cho vay, bạn bè giúp đỡ, vất vả mưu sinh, trước phá sau thành.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, nếu hội Lộc Quyền Khoa, thích nhất gặp sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, thì một đời nhiều cơ hội.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, phùng Phá Quân Hoá Quyền, thích làm sự tình lớn, trước phá sau được, miếu vượng thì tước tổn sau thành, trước bỏ ra sau được lợi, tiền tài dến được đột nhiên; hãm địa thì hoạch phát hoạch phá, chi xuất nhiều thu nhập ít, vất vả mà không công. Thêm Sát tinh, tư kim điều chuyển khó khăn.

Đối cung Liêm Trinh Hoá Lộc, danh lợi song thu.

Sao Phá Quân cung Tài Bạch, phùng Hoá Kị, hao tài ngoài ý muốn, điều chuyển khó khăn, phá tài khó đông sơn tái khởi, cho dù phát tài cũng tất phá hao theo đến, cũng nhiều tranh đấu quan phi. <Thiên Tướng cung Phúc Đức thường yêu thích trang điểm, thích ăn mặc, bạn thì sao?>

<Thiên Lương cung Điền Trạch thường có tài sản do tổ tiên cha mẹ để lại, gia đình theo phong cách truyền thống, gia đình có nguyên tắc nề nếp nghiêm>
<Thất Sát cung Quan Lộc phù hợp làm về nhà máy, công xưởng hoặc là theo ngành công an bộ đội, bạn có theo các ngành nghề đó không?>

Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Phá Quân ở các cung vị: 
Share this